Ünnepélyes tanévnyitó a szepsi Salkaházi Sára magyar tannyelvű egyházi iskolaközpontban

Közel kétszáz növendék, két óvodás csoport,  hit, reménység, ragyogó szemek…. Mi kell még? Isten áldása nélkül sem az ember, sem a világ nem ér semmit. Ezt is megtudják és megtanulják ebben a közösségben, melynek élén Nagy István igazgató áll. Fiatal és fiatalos lendületű tantestület dacol a károgó kishitűek visszahúzó hadakozásával, a szándékos rosszakarók akadályoztató szándékával, és már a harmadik tanévet kezdik – még mindig nem saját fedél alatt, hanem bérleményekben, de sem a szülők bizalma, sem a tantestület elszántsága nem ingott meg. Gábor Bertalan szepsi esperes-plébános, Száraz János helyettes esperes és Takács Dénes jánoki tisztelendő atya áldotta meg ezt a tanévet, a tanulókat és most az iskola saját új zászlóját is.  Külön köszöntötték az új óvodásokat és az elsősöket. És az sem érdektelen, hogy a díszvendégek közt ott volt Bittai Levente Magyarország kassai konzulja, Zachariás István Kassa megye alelnöke, Köteles László a Csemadok országos alelnöke, megyei és helyi önkormányzati képviselő, Bartók Csaba, az iskola építésére létesült Jövőért Alapítvány elnöke.

A  Szent Lélek hívásával keretezett ünnepséget a Szózattal kezdték (zeneszerzője Egressy Béni 1833-ban itt tanított) és a nemzeti imánkkal, a Himnusszal zárták, az ünnepség méltóságához és jelentőségéhez méltón. A „Salkaházi” olyan iskola kíván lenni, amely elsősorban nem a tanulmányi osztályzatok átlagával, hanem az emberi sorsok alakulásával, a hit és az emberi jellem megtartásával, emberi és nemzeti önbecsülésével lesz mérhető. Adjon hozzá erőt, kitartást a Mindenható!

(mml)​