A 2011-es és 2021-es népszámlálás eredményei a felvidéki járásokban (a térkép kattintással nagyítható, forrás: Oriskó Norbert/Felvidék.ma)

Szlovákiában tegnap közzétették a 2021-es népszámlálás nemzetiségi adatait. Mi most a magyarok helyzetét vesszük górcső alá, országos szinttől egészen a településekig.

Országos adatok

Az országos eredményeket összevetjük a korábbi adatokkal, ám itt mindenképpen tudatosítanunk kell, hogy a korábbi népszámlálásoknál nem volt lehetőség második nemzetiségi hovatartozás feltüntetésére.

Szlovákia összlakossága egyébként 52 234-gyel emelkedett, most 5 449 270 volt, 2011-ben pedig 5 397 036. Ebben a tájékoztatóban próbáljuk elkerülni az adatok értelmezését, a tények közlésére szorítkozunk.

Magyarok Szlovákiában a rendszerváltozás óta tartott népszámlálások szerint. (Az 1991-es népszámlálást még Csehszlovákia létezésének idején tartották. Grafikon: Oriskó Norbert/Felvidék.ma)

Kerületek

Kerület székhelye Magyarok
(2011)
arány magyar
1. nemz.
(2021)
arány magyar
2. nemz.
(2021)
Pozsony 23 888 3,97% 206 57 2,87% 3 859
Nagyszombat 120 784 21,77% 115 831 20,46% 4 507
Trencsén 797 0,13% 841 0,15% 315
Nyitra 169 460 24,56% 151 213 22,31% 9 371
Zsolna 553 0,08% 639 0,09% 293
Besztercebánya 67 596 10,23% 65 865 10,53% 6 308
Eperjes 646 0,08% 809 0,10% 388
Kassa 74 743 9,44% 66 210 8,46% 9048

 

A kerületi szint után a járásoknál és a településeknél már kizárólag a magyarok által lakott területeket figyeljük. A két nagyváros – Pozsony és Kassa – esetében (amelyek több járásból, illetve városrészből állnak) az összesített adatokat közöljük.

Járásaink

A magyarok által lakott járások között figyelemre méltó eredményt ért el a Rimaszombati járás, ahol már az első nemzetiséget vállalók száma 2021-ben több volt, mint 2011-ben a magyarok lélekszáma. Ez az egyetlen magyarok által lakott járás, amely ezt elmondhatja magáról. (Lásd az induló képként használt járási térképet)

A nem magyarok által lakott járások közül egyébként több olyan is van, ahol így van, de azokban természetesen nagyon kevés magyar él. Közülük is a legnagyobb növekedést a Nagyszombati járás érte el, ahol most első nemzetiségként 322-en tüntették fel a magyart, második nemzetiségként további 114-en, míg 2011-ben 239 magyar élt ugyanitt.

A magyarok által lakott járások nemzetiségi adatait az alábbi táblázat mutatja. Az egyes oszlopok fejlécében használt rövidítések:

Magyar (2011) – magyarok száma az adott járásban 2011-ben, mellette a százalékos arány is

Magy.-1 (2021) – a magyart első nemzetiségként feltüntetők száma 2021-ben, mellette a százalékos arány

Magy.-2 (2021) – a magyart második nemzetiségként feltüntetők száma 2021-ben

Magyar (1+2) – azok száma, akik a magyart valahol (elsőként vagy másodikként) feltüntették a 2021-es népszámláláskor, mellette az arány a teljes lakossághoz viszonyítva

Járás Magyar
(2011)
arány Magy.-1.
(2021)
arány Magy.-2.
(2021)
Magyar
(1+2)
arány
Pozsony 14119 3,43% 11297 2,38% 2656 13953 2,93%
Szenc 9134 13,78% 8715 9,01% 990 9705 10,03%
Dunaszerdahely 87349 74,98% 85586 68,65% 2909 88495 70,98%
Galánta 32793 35,04% 29582 31,10% 1369 30951 32,54%
Komárom 66356 63,81% 62166 61,58% 3002 65168 64,55%
Léva 28085 24,34% 23372 21,16% 1662 25034 22,66%
Nyitra 9076 5,70% 6798 4,13% 994 7792 4,73%
Érsekújvár 48483 33,57% 44066 31,89% 2736 46802 33,87%
Vágsellye 16717 31,37% 14385 27,94% 887 15272 29,67%
Losonc 17338 23,16% 16580 23,54% 1363 17943 25,48%
Nagyrőce 7738 19,15% 7355 19,02% 597 7952 20,56%
Rimaszombat 30516 35,95% 31891 39,53% 2962 34853 43,21%
Nagykürtös 10939 24,01% 9004 21,44% 936 9940 23,67%
Kassa 6382 2,65% 5636 2,46% 2171 7807 3,41%
Kassa-vidék 11845 9,93% 10397 8,10% 2153 12550 9,78%
Nagymihály 12122 10,94% 11371 10,44% 1251 12622 11,58%
Rozsnyó 16103 25,42% 13559 22,85% 1505 15064 25,38%
Tőketerebes 28145 26,53% 25034 24,14% 1902 26936 25,98%

 

Városaink és nagyobb településeink

Most azon magyarok által lakott települések adatait tekintjük át, amelyekben legalább 5000 lakos él. Az egyes oszlopok fejlécében használt rövidítések ugyanazok, mint a járásoknál, ezért azt nem ismételjük.

Pozsony és Kassa adatait már a járásoknál ismertettük.

Városaink és nagyobb településeink  közül Nagymegyer, Párkány, Fülek, Tornalja, Rimaszombat azok, amelyekben 2021-ben már az első nemzetiségnél többen jelölték a magyart, mint ahány magyar volt 2011-ben. Ha az összes magyarok által lakott települést vesszük (függetlenül a lakosok számától), akkor 109 ilyen községet találunk.

Járás Magyar
(2011)
arány Magy.-1.
(2021)
arány Magy.-2.
(2021)
Magyar
(1+2)
arány
Szenc 2467 14,47% 2287 11,37% 310 2597 12,91%
Bős 4711 87,88% 4217 80,60% 106 4323 82,63%
Dunaszerdahely 16752 74,53% 16577 71,94% 579 17156 74,45%
Nagymegyer 6696 75,58% 6624 78,43% 221 6845 81,04%
Somorja 7309 57,43% 6752 49,55% 431 7183 52,71%
Diószeg 1737 31,70% 1376 25,41% 99 1475 27,24%
Galánta 4623 30,54% 4172 27,72% 347 4519 30,02%
Gúta 8201 76,67% 7839 74,15% 247 8086 76,49%
Komárom 18506 53,88% 17696 53,68% 995 18691 56,70%
Naszvad 2717 53,61% 2461 49,08% 249 2710 54,05%
Ógyalla 3196 41,23% 3038 40,69% 274 3312 44,36%
Ipolyság 4410 57,84% 4162 57,27% 195 4357 59,96%
Léva 3202 9,19% 2644 8,27% 393 3037 9,50%
Zselíz 3501 48,72% 2815 41,67% 178 2993 44,30%
Nyitra 1443 1,83% 793 1,01% 272 1065 1,36%
Érsekújvár 8863 22,36% 8101 21,44% 1056 9157 24,23%
Párkány 6624 60,66% 6299 64,43% 263 6562 67,12%
Tardoskedd 3234 62,34% 2858 55,14% 159 3017 58,21%
Vágsellye 3333 14,15% 2772 13,09% 283 3055 14,42%
Fülek 5792 53,55% 6256 62,88% 322 6578 66,12%
Losonc 2660 9,34% 2171 8,38% 364 2535 9,79%
Tornalja 4331 57,68% 4067 58,34% 276 4343 62,30%
Rimaszombat 7298 29,62% 6832 30,99% 483 7315 33,18%
Szepsi 3279 29,63% 2897 28,11% 527 3424 33,23%
Nagykapos 5604 59,58% 4662 52,98% 570 5232 59,46%
Rozsnyó 3909 19,84% 3298 18,77% 587 3885 22,11%
Királyhelmec 5670 73,66% 5401 72,12% 377 5778 77,15%

 

És végül jöjjenek az összes magyarok által lakott felvidéki települések adatai. Itt is ugyanúgy jelöltük az oszlopokat, mint a járások esetében. A települések járás szerint, azon belül pedig betűrendi sorrendben vannak feltüntetve. Jó böngészést mindenkinek!

Forrás: Oriskó Norbert, Felvidék.ma

Járás Magyar
(2011)
arány Magy.-1.
(2021)
arány Magy.-2.
(2021)
Magyar
(1+2)
arány
Pozsony – Óváros 1155 2,99% 941 2,04% 342 1283 2,78%
Pozsonypüspöki 2231 10,82% 1927 8,21% 219 2146 9,15%
Pozsony – Főrév 2150 3,14% 1758 2,17% 455 2213 2,73%
Pozsony – Vereknye 919 4,79% 746 3,60% 123 869 4,20%
Pozsony – Újváros 1073 2,95% 767 1,73% 236 1003 2,26%
Pozsony – Récse 392 1,99% 378 1,47% 104 482 1,87%
Pozsony – Dévényújfalu 293 1,88% 238 1,39% 50 288 1,68%
Pozsonyhidegkút 818 2,51% 617 1,70% 177 794 2,19%
Pozsony – Károlyfalu 859 2,63% 596 1,67% 203 799 2,24%
Pozsony – Lamacs 150 2,25% 119 1,53% 35 154 1,98%
Pozsony – Horvátjárfalu 122 8,48% 129 4,77% 30 159 5,88%
Pozsonyligetfalu 3512 3,32% 2650 2,32% 583 3233 2,84%
Pozsony – Oroszvár 284 9,98% 238 5,42% 42 280 6,38%
Malacka 121 0,71% 98 0,52% 21 119 0,63%
Stomfa 64 0,69% 71 0,56% 29 100 0,79%
Bazin 147 0,69% 112 0,45% 41 153 0,61%
Boldogfa 247 57,71% 232 47,54% 17 249 51,02%
Cseklész 30 0,56% 81 0,92% 24 105 1,19%
Csölle 78 3,47% 138 2,69% 24 162 3,15%
Dénesd-
torcsmisérd
214 4,77% 246 3,23% 44 290 3,80%
Dunasápújfalu 408 20,38% 343 10,89% 86 429 13,62%
Éberhárd 625 33,58% 579 14,90% 61 640 16,47%
Egyházfa 265 52,17% 273 34,96% 27 300 38,41%
Fél 1049 45,04% 921 33,92% 47 968 35,65%
Gútor 504 35,05% 531 20,68% 42 573 22,31%
Hegysúr 457 60,45% 424 40,85% 26 450 43,35%
Magyarbél 702 30,47% 536 18,02% 71 607 20,40%
Miloszlavfalva 47 2,64% 98 2,45% 28 126 3,15%
Nagyborsa 91 20,45% 119 8,99% 18 137 10,36%
Réte 517 37,52% 440 26,57% 26 466 28,14%
Szemet 296 25,30% 262 17,86% 11 273 18,61%
Szenc 2467 14,47% 2287 11,37% 310 2597 12,91%
Vők 295 69,25% 251 60,48% 7 258 62,17%
Zonctorony 575 58,49% 571 47,03% 44 615 50,66%
Albár 468 78,39% 587 71,67% 42 629 76,80%
Alistál 1742 91,97% 1653 86,64% 38 1691 88,63%
Bacsfa 394 71,25% 396 72,53% 13 409 74,91%
Baka 950 85,28% 943 83,01% 36 979 86,18%
Balony 690 91,27% 632 87,78% 13 645 89,58%
Béke 331 74,38% 324 72,97% 11 335 75,45%
Bögellő 333 94,87% 289 84,26% 4 293 85,42%
Bős 4711 87,88% 4217 80,60% 106 4323 82,63%
Csákány 421 73,86% 392 60,22% 10 402 61,75%
Csallóköz-
csütörtök
1271 71,81% 1151 67,15% 46 1197 69,84%
Csallóközkürt 1092 93,49% 1233 90,73% 28 1261 92,79%
Csallóköznádasd 473 86,47% 478 82,70% 10 488 84,43%
Csallóköztárnok 309 68,36% 330 63,22% 15 345 66,09%
Csenke 861 78,92% 838 76,74% 33 871 79,76%
Csiliznyárad 602 92,47% 572 90,65% 7 579 91,76%
Csilizpatas 660 79,33% 645 79,83% 15 660 81,68%
Csilizradvány 1128 93,61% 1030 87,66% 21 1051 89,45%
Dercsika 409 80,67% 397 82,71% 12 409 85,21%
Diósförgepatony 1394 83,08% 1322 77,54% 30 1352 79,30%
Doborgaz 299 69,86% 258 49,90% 7 265 51,26%
Dunaszerdahely 16752 74,53% 16577 71,94% 579 17156 74,45%
Dunatőkés 413 80,98% 643 83,83% 21 664 86,57%
Egyházkarcsa 1111 88,60% 1235 87,03% 26 1261 88,87%
Ekecs 3366 91,54% 3170 85,58% 74 3244 87,58%
Eperjes 1250 84,63% 1332 80,53% 53 1385 83,74%
Felbár 965 78,07% 923 74,20% 24 947 76,13%
Felsőpatony 1531 78,07% 1391 65,80% 46 1437 67,98%
Gelle 1694 89,30% 1750 81,62% 45 1795 83,72%
Gomba 389 69,59% 351 56,07% 13 364 58,15%
Hegyéte 994 78,95% 1132 77,22% 37 1169 79,74%
Hodos 1203 82,62% 1382 77,51% 53 1435 80,48%
Illésháza 1557 70,68% 1555 67,43% 44 1599 69,34%
Jányok 650 76,02% 628 68,63% 22 650 71,04%
Keszölcés 114 75,50% 131 63,59% 5 136 66,02%
Királyfiakarcsa 833 80,17% 845 77,31% 38 883 80,79%
Kisfalud 368 85,38% 312 76,66% 2 314 77,15%
Kisudvarnok 920 88,63% 1000 84,60% 26 1026 86,80%
Kulcsod 344 93,48% 305 84,25% 11 316 87,29%
Lég 1365 54,02% 1390 46,88% 59 1449 48,87%
Lúcs 681 89,02% 609 85,65% 10 619 87,06%
Macháza 93 39,24% 112 25,11% 4 116 26,01%
Medve 497 87,81% 430 80,83% 14 444 83,46%
Nagyabony 1071 73,96% 1053 66,27% 37 1090 68,60%
Nagybodak 240 83,33% 188 68,61% 9 197 71,90%
Nagymad 459 86,93% 486 85,11% 5 491 85,99%
Nagymagyar 1563 43,77% 1154 31,96% 53 1207 33,43%
Nagymegyer 6696 75,58% 6624 78,43% 221 6845 81,04%
Nagypaka 373 42,43% 359 36,48% 20 379 38,52%
Nagyszarva 852 71,48% 828 74,73% 31 859 77,53%
Nagyudvarnok 813 79,09% 1077 78,38% 40 1117 81,30%
Nyárasd 2690 88,34% 2696 86,52% 48 2744 88,06%
Nyékvárkony 2183 84,68% 2209 79,06% 77 2286 81,82%
Olgya 239 59,31% 233 41,68% 11 244 43,65%
Padány 764 88,73% 756 82,89% 24 780 85,53%
Patonyrét 196 74,52% 181 66,79% 8 189 69,74%
Pódatejed 637 72,63% 736 76,35% 14 750 77,80%
Sárosfa 667 77,56% 688 70,13% 19 707 72,07%
Sárrét 126 35,39% 114 31,67% 8 122 33,89%
Somorja 7309 57,43% 6752 49,55% 431 7183 52,71%
Szap 505 94,39% 429 84,45% 7 436 85,83%
Szentmihályfa 692 75,63% 693 67,22% 8 701 67,99%
Úszor 310 32,67% 265 15,19% 26 291 16,69%
Vajka 327 71,09% 277 60,22% 14 291 63,26%
Vámosfalu 873 91,22% 771 85,19% 29 800 88,40%
Vásárút 1947 90,14% 1883 85,17% 48 1931 87,34%
Vitény 76 33,19% 63 19,33% 1 64 19,63%
Vörösmajor 113 18,46% 181 7,32% 17 198 8,01%
Alsóhatár 185 45,91% 176 48,75% 4 180 49,86%
Alsószeli 1383 71,55% 1350 66,83% 46 1396 69,11%
Diószeg 1737 31,70% 1376 25,41% 99 1475 27,24%
Feketenyék 1219 87,26% 1142 80,20% 21 1163 81,67%
Felsőszeli 1953 60,65% 1822 56,97% 55 1877 58,69%
Galánta 4623 30,54% 4172 27,72% 347 4519 30,02%
Hidaskürt 1269 79,56% 1182 74,90% 40 1222 77,44%
Jánosháza 107 23,16% 91 18,50% 11 102 20,73%
Jóka 2314 59,24% 2018 49,93% 110 2128 52,65%
Királyrév 919 79,50% 815 77,03% 26 841 79,49%
Kismácséd 284 48,63% 242 41,58% 10 252 43,30%
Kosút 739 47,49% 671 37,42% 32 703 39,21%
Nádszeg 3414 89,72% 3308 85,61% 70 3378 87,42%
Nagyfödémes 2757 63,67% 2503 53,65% 106 2609 55,93%
Nagymácséd 1982 76,14% 1737 66,45% 68 1805 69,05%
Nemeskajal 891 59,44% 783 50,39% 47 830 53,41%
Szered 305 1,88% 148 0,94% 20 168 1,07%
Taksony 1178 58,00% 1176 51,99% 53 1229 54,33%
Tallós 1351 84,38% 1245 71,72% 45 1290 74,31%
Tósnyárasd 405 50,19% 342 42,80% 9 351 43,93%
Vága 1344 64,52% 1114 53,12% 61 1175 56,03%
Vezekény 894 76,80% 806 71,90% 20 826 73,68%
Vízkelet 1286 80,78% 1163 70,70% 25 1188 72,22%
Pöstyén 83 0,29% 74 0,27% 34 108 0,39%
Nagyszombat 141 0,21% 189 0,30% 56 245 0,38%
Privigye 152 0,31% 135 0,30% 42 177 0,39%
Trencsén 118 0,21% 99 0,18% 38 137 0,25%
Bajcs 549 44,20% 495 40,47% 64 559 45,71%
Bátorkeszi 2671 78,21% 2525 75,99% 127 2652 79,81%
Bogya 327 87,90% 305 80,05% 5 310 81,36%
Bogyarét 186 91,63% 161 84,29% 6 167 87,43%
Búcs 1084 91,09% 996 86,76% 23 1019 88,76%
Csallóközaranyos 2045 85,07% 1788 73,64% 64 1852 76,28%
Csicsó 1118 86,53% 970 78,80% 25 995 80,83%
Dunamocs 1057 91,83% 994 87,81% 17 1011 89,31%
Dunaradvány 653 90,07% 603 84,81% 31 634 89,17%
Ekel 1247 81,99% 1149 79,79% 37 1186 82,36%
Füss 570 81,66% 554 81,11% 22 576 84,33%
Gellér 421 89,96% 401 84,60% 15 416 87,76%
Gúta 8201 76,67% 7839 74,15% 247 8086 76,49%
Hetény 1157 83,66% 1132 82,33% 28 1160 84,36%
Ifjúságfalva 296 63,25% 243 55,48% 9 252 57,53%
Imely 878 42,75% 782 39,46% 111 893 45,06%
Izsa 1066 64,88% 1131 63,50% 41 1172 65,81%
Karva 554 74,06% 556 77,44% 22 578 80,50%
Keszegfalva 1334 69,16% 1337 69,13% 73 1410 72,91%
Kolozsnéma 482 92,69% 378 84,19% 9 387 86,19%
Komárom 18506 53,88% 17696 53,68% 995 18691 56,70%
Lakszakállas 1106 90,80% 1027 85,37% 18 1045 86,87%
Madar 1205 82,42% 1074 81,67% 36 1110 84,41%
Marcelháza 3228 86,06% 2807 73,83% 93 2900 76,28%
Martos 610 87,90% 571 82,28% 20 591 85,16%
Megyercs 743 62,07% 749 67,24% 31 780 70,02%
Nagykeszi 770 77,78% 712 75,34% 38 750 79,37%
Naszvad 2717 53,61% 2461 49,08% 249 2710 54,05%
Nemesócsa 2014 81,80% 1865 80,49% 33 1898 81,92%
Ógyalla 3196 41,23% 3038 40,69% 274 3312 44,36%
Pat 432 84,87% 414 78,56% 13 427 81,02%
Perbete 2192 73,71% 1856 67,61% 82 1938 70,60%
Szentpéter 1870 68,40% 1776 64,94% 72 1848 67,57%
Szilas 450 95,14% 442 91,13% 11 453 93,40%
Tany 703 87,55% 605 82,09% 15 620 84,12%
Vágfüzes 451 80,68% 425 78,27% 20 445 81,95%
Virt 170 59,65% 199 64,40% 9 208 67,31%
Zsemlékes 24 15,09% 17 11,97% 1 18 12,68%
Alsószemeréd 212 39,11% 172 31,85% 8 180 33,33%
Bajka 58 17,90% 31 9,45% 6 37 11,28%
Barsvárad 142 42,39% 120 31,58% 8 128 33,68%
Bese 252 38,77% 188 29,61% 13 201 31,65%
Bori 99 31,63% 81 25,23% 8 89 27,73%
Csata 666 62,01% 578 53,27% 40 618 56,96%
Deménd 270 26,79% 177 18,32% 17 194 20,08%
Egeg 220 41,20% 166 32,87% 4 170 33,66%
Endréd 126 26,81% 66 15,00% 10 76 17,27%
Farnad 940 71,92% 864 64,05% 42 906 67,16%
Fegyvernek 148 29,37% 116 23,29% 21 137 27,51%
Felsőpél 104 37,28% 72 26,87% 10 82 30,60%
Felsőszecse 91 17,43% 73 12,81% 7 80 14,04%
Felsőszemeréd 276 45,25% 245 38,22% 24 269 41,97%
Felsőtúr 379 62,64% 333 58,73% 19 352 62,08%
Garamlök 131 12,82% 88 8,20% 16 104 9,69%
Garamsalló 237 62,20% 188 53,41% 23 211 59,94%
Garam-
szentgyörgy
318 34,57% 254 25,84% 11 265 26,96%
Gyerk 153 52,22% 136 46,74% 10 146 50,17%
Hont-
füzesgyarmat
177 31,16% 154 25,20% 13 167 27,33%
Ipolybél 186 80,17% 174 77,33% 3 177 78,67%
Ipolyfödémes 270 89,70% 215 78,47% 6 221 80,66%
Ipolypásztó 359 67,99% 297 60,00% 13 310 62,63%
Ipolyság 4410 57,84% 4162 57,27% 195 4357 59,96%
Ipolyszakállos 580 67,36% 488 58,87% 12 500 60,31%
Ipolyvisk 445 66,82% 379 57,86% 36 415 63,36%
Kálna 283 14,00% 211 10,18% 27 238 11,48%
Kéty 580 87,61% 476 82,50% 11 487 84,40%
Kisóvár 34 17,71% 31 14,98% 3 34 16,43%
Kisölved 148 80,87% 134 78,82% 3 137 80,59%
Lekér 619 41,32% 560 37,69% 35 595 40,04%
Léva 3202 9,19% 2644 8,27% 393 3037 9,50%
Lontó 378 53,85% 291 43,96% 16 307 46,37%
Málas 180 36,51% 130 27,08% 14 144 30,00%
Nagyod 86 48,59% 73 41,71% 5 78 44,57%
Nagyölved 1202 76,81% 1013 69,19% 40 1053 71,93%
Nagysalló 841 28,93% 656 23,07% 69 725 25,50%
Nagysáró 752 45,47% 586 36,49% 37 623 38,79%
Nagytúr 435 57,85% 397 53,50% 12 409 55,12%
Nemesoroszi 162 25,88% 97 16,52% 5 102 17,38%
Nyírágó 351 62,34% 292 56,15% 5 297 57,12%
Oroszka 720 55,99% 564 45,45% 18 582 46,90%
Palást 1062 64,84% 898 59,71% 43 941 62,57%
Peszektergenye 168 25,57% 130 20,73% 20 150 23,92%
Szalatnya 159 45,04% 108 34,62% 10 118 37,82%
Százd 238 49,17% 208 44,73% 11 219 47,10%
Szete 205 69,49% 180 70,31% 2 182 71,09%
Tompa 184 30,82% 143 25,18% 15 158 27,82%
Töhöl 92 17,52% 54 11,61% 5 59 12,69%
Tőre 129 56,58% 73 33,95% 7 80 37,21%
Vámosladány 360 37,00% 240 24,49% 29 269 27,45%
Zalaba 152 85,88% 116 82,27% 2 118 83,69%
Zselíz 3501 48,72% 2815 41,67% 178 2993 44,30%
Zsemlér 120 71,86% 86 57,33% 4 90 60,00%
Alsóbodok 699 58,84% 523 45,88% 48 571 50,09%
Babindal 147 22,04% 126 16,54% 8 134 17,59%
Berencs 447 20,56% 299 13,79% 88 387 17,85%
Csehi 475 45,24% 407 32,43% 28 435 34,66%
Csiffár 173 28,64% 102 17,11% 13 115 19,30%
Csitár 191 27,02% 146 14,20% 25 171 16,63%
Gímes 542 26,66% 450 21,69% 45 495 23,86%
Kalász 421 33,92% 330 23,14% 20 350 24,54%
Kolon 780 49,68% 611 39,39% 32 643 41,46%
Nagycétény 1108 69,08% 918 56,46% 54 972 59,78%
Nagyhind 53 17,43% 35 10,36% 4 39 11,54%
Nyitra 1443 1,83% 793 1,01% 272 1065 1,36%
Nyitragerencsér 414 21,55% 305 13,89% 30 335 15,26%
Nyitrageszte 242 67,04% 216 55,10% 22 238 60,71%
Pográny 504 46,93% 409 36,78% 40 449 40,38%
Verebély 339 3,78% 205 2,39% 80 285 3,32%
Zsére 636 46,94% 506 37,21% 36 542 39,85%
Andód 714 52,58% 694 42,76% 55 749 46,15%
Bajta 336 83,37% 310 79,08% 7 317 80,87%
Baracska 233 29,64% 200 29,33% 16 216 31,67%
Bart 512 82,85% 446 77,16% 9 455 78,72%
Béla 282 76,22% 232 71,38% 12 244 75,08%
Bény 1211 82,72% 1064 74,25% 32 1096 76,48%
Csúz 914 53,92% 766 48,60% 43 809 51,33%
Ebed 931 79,30% 821 71,95% 31 852 74,67%
Érsekújvár 8863 22,36% 8101 21,44% 1056 9157 24,23%
Für 707 72,74% 620 66,95% 15 635 68,57%
Garamkövesd 877 64,25% 883 69,58% 35 918 72,34%
Garampáld 227 90,80% 188 88,26% 3 191 89,67%
Helemba 543 78,13% 518 73,48% 20 538 76,31%
Kamocsa 689 75,05% 649 67,96% 24 673 70,47%
Kéménd 1179 77,41% 1036 70,05% 31 1067 72,14%
Kicsind 349 88,58% 322 80,90% 5 327 82,16%
Kisgyarmat 398 88,25% 368 84,40% 14 382 87,61%
Kiskeszi 357 92,49% 298 78,63% 16 314 82,85%
Kisújfalu 645 87,52% 560 85,37% 14 574 87,50%
Köbölkút 1513 68,21% 1363 64,20% 69 1432 67,45%
Kőhídgyarmat 875 84,62% 842 79,43% 15 857 80,85%
Kürt 1708 81,88% 1538 79,85% 29 1567 81,36%
Leléd 307 81,87% 252 81,82% 11 263 85,39%
Libád 335 72,51% 279 69,06% 12 291 72,03%
Muzsla 1427 74,21% 1464 76,57% 102 1566 81,90%
Nagykér 1634 54,32% 1423 47,75% 121 1544 51,81%
Nána 831 70,42% 798 66,61% 20 818 68,28%
Párkány 6624 60,66% 6299 64,43% 263 6562 67,12%
Pozba 379 74,46% 313 68,64% 13 326 71,49%
Sárkány 264 72,13% 228 61,46% 11 239 64,42%
Szalka 960 91,25% 835 85,73% 30 865 88,81%
Szimő 1605 70,36% 1503 70,37% 125 1628 76,22%
Szőgyén 1808 70,24% 1660 68,82% 52 1712 70,98%
Tardoskedd 3234 62,34% 2858 55,14% 159 3017 58,21%
Udvard 3208 62,12% 2645 52,91% 122 2767 55,35%
Újlót 175 8,95% 142 7,88% 6 148 8,21%
Zsitvabesenyő 1205 71,09% 1103 68,04% 61 1164 71,81%
Deáki 1447 65,65% 1232 51,74% 63 1295 54,39%
Farkasd 2284 68,63% 2001 62,14% 90 2091 64,94%
Felsőkirályi 242 12,87% 188 10,08% 18 206 11,04%
Negyed 1820 55,13% 1655 51,48% 75 1730 53,81%
Pered 2910 78,31% 2618 70,40% 94 2712 72,92%
Sókszelőce 1416 49,53% 1008 35,10% 96 1104 38,44%
Tornóc 469 17,68% 334 12,00% 38 372 13,36%
Vághosszúfalu 513 59,31% 466 51,04% 22 488 53,45%
Vágkirályfa 1149 67,95% 980 53,61% 32 1012 55,36%
Vágsellye 3333 14,15% 2772 13,09% 283 3055 14,42%
Zsigárd 1079 65,87% 1066 59,42% 64 1130 62,99%
Lédec 236 31,85% 184 24,27% 11 195 25,73%
Liptószentmiklós 70 0,22% 81 0,27% 29 110 0,36%
Turóc-
szentmárton
117 0,20% 95 0,18% 49 144 0,27%
Zsolna 93 0,11% 101 0,12% 57 158 0,19%
Besztercebánya 300 0,37% 269 0,35% 129 398 0,52%
Béna 497 77,41% 512 82,98% 18 530 85,90%
Bolgárom 279 91,48% 279 87,19% 5 284 88,75%
Bolyk 125 19,23% 102 16,04% 7 109 17,14%
Bozita 42 7,98% 46 9,62% 4 50 10,46%
Csákányháza 871 78,40% 826 73,36% 46 872 77,44%
Csoma 345 59,79% 379 65,23% 15 394 67,81%
Fülek 5792 53,55% 6256 62,88% 322 6578 66,12%
Fülekkovácsi 421 46,37% 437 48,07% 17 454 49,94%
Fülekpüspöki 810 71,18% 803 70,62% 32 835 73,44%
Galsa 317 46,01% 274 40,90% 24 298 44,48%
Ipolynyitra 41 11,88% 80 21,00% 9 89 23,36%
Kalonda 116 53,70% 105 53,03% 2 107 54,04%
Keresztúr 22 11,83% 22 12,29% 2 24 13,41%
Losonc 2660 9,34% 2171 8,38% 364 2535 9,79%
Miksi 57 20,43% 38 13,82% 6 44 16,00%
Mucsiny 130 17,33% 87 11,40% 30 117 15,33%
Nagydaróc 371 53,92% 340 48,71% 26 366 52,44%
Panyidaróc 263 35,40% 202 27,19% 24 226 30,42%
Perse 140 71,07% 149 78,42% 3 152 80,00%
Pilis 83 38,07% 53 27,75% 1 54 28,27%
Pinc 85 34,69% 74 35,58% 7 81 38,94%
Ragyolc 1059 67,28% 1071 66,85% 41 1112 69,41%
Rapp 286 29,21% 281 30,22% 21 302 32,47%
Sávoly 385 67,19% 325 55,27% 95 420 71,43%
Sid 1025 83,54% 661 49,74% 153 814 61,25%
Sőreg 390 81,08% 365 77,49% 11 376 79,83%
Terbeléd 152 16,12% 128 14,76% 9 137 15,80%
Vilke 330 34,85% 279 29,94% 28 307 32,94%
Alsófalu 83 65,87% 56 62,92% 3 59 66,29%
Deresk 366 66,79% 397 67,17% 7 404 68,36%
Felfalu 60 34,48% 95 48,97% 2 97 50,00%
Felsőrás 115 93,50% 106 90,60% 6 112 95,73%
Gice 167 19,04% 127 13,53% 53 180 19,17%
Gömörfalva 543 57,04% 538 53,75% 78 616 61,54%
Gömörliget 135 47,20% 111 37,12% 11 122 40,80%
Lévárt 86 86,00% 67 83,75% 1 68 85,00%
Lice 214 30,35% 220 27,67% 19 239 30,06%
Lőkösháza 188 74,90% 183 76,57% 13 196 82,01%
Nagyrőce 189 1,47% 142 1,24% 41 183 1,59%
Otrokocs 213 68,49% 239 71,99% 11 250 75,30%
Sajógömör 666 76,73% 694 77,20% 26 720 80,09%
Szkáros 87 35,37% 91 42,13% 2 93 43,06%
Tornalja 4331 57,68% 4067 58,34% 276 4343 62,30%
Visnyó 30 50,00% 28 47,46% 1 29 49,15%
Zsór 112 68,29% 71 63,96% 4 75 67,57%
Abafala 397 66,95% 466 74,32% 24 490 78,15%
Ajnácskő 972 81,48% 872 76,56% 33 905 79,46%
Almágy 536 77,34% 620 86,23% 11 631 87,76%
Alsóvály 225 67,57% 243 76,18% 7 250 78,37%
Balogfala 480 60,68% 586 75,13% 22 608 77,95%
Balogtamási 137 71,35% 169 82,44% 4 173 84,39%
Balogújfalu 149 90,85% 165 93,75% 6 171 97,16%
Baraca 356 69,53% 336 56,38% 161 497 83,39%
Bátka 700 72,31% 652 76,80% 31 683 80,45%
Bellény 79 40,93% 34 18,99% 10 44 24,58%
Cakó 181 61,15% 240 67,23% 43 283 79,27%
Csíz 417 62,61% 488 71,14% 18 506 73,76%
Darnya 153 75,00% 173 80,47% 1 174 80,93%
Détér 386 85,59% 363 88,32% 5 368 89,54%
Dobfenek 135 88,24% 122 81,33% 1 123 82,00%
Dobóca 347 62,52% 358 70,75% 40 398 78,66%
Dúlháza 61 29,76% 211 83,07% 11 222 87,40%
Feled 1104 50,34% 1249 53,49% 89 1338 57,30%
Felsővály 260 78,55% 206 79,54% 20 226 87,26%
Füge 176 42,11% 162 36,65% 26 188 42,53%
Gesztete 495 48,48% 797 75,90% 75 872 83,05%
Gortvakisfalud 414 78,41% 337 70,50% 10 347 72,59%
Gömör-
mihályfalva
78 78,79% 69 78,41% 1 70 79,55%
Guszona 379 70,45% 416 77,61% 14 430 80,22%
Hanva 616 86,76% 620 87,45% 18 638 89,99%
Harmac 241 57,66% 200 43,67% 162 362 79,04%
Hubó 119 83,80% 101 78,91% 10 111 86,72%
Iványi 138 61,61% 199 71,84% 16 215 77,62%
Jánosi 391 29,64% 517 37,65% 21 538 39,18%
Jéne 205 97,16% 238 80,41% 10 248 83,78%
Jeszte 168 90,32% 140 95,24% 0 140 95,24%
Kálosa 484 65,85% 588 71,88% 56 644 78,73%
Kerekgede 89 44,72% 82 47,67% 8 90 52,33%
Kisgömöri 86 84,31% 74 77,08% 2 76 79,17%
Korlát 203 62,85% 250 77,40% 13 263 81,42%
Kövecses 285 77,66% 258 67,89% 6 264 69,47%
Lénártfala 507 93,37% 455 83,95% 52 507 93,54%
Lenke 122 62,56% 117 58,50% 2 119 59,50%
Magyarhegymeg 167 85,20% 152 80,85% 7 159 84,57%
Martonfala 127 55,22% 101 45,29% 28 129 57,85%
Medveshidegkút 227 80,78% 214 78,39% 9 223 81,68%
Méhi 545 66,63% 486 61,60% 51 537 68,06%
Nagybalog 676 55,87% 636 56,13% 179 815 71,93%
Naprágy 201 72,56% 227 79,37% 2 229 80,07%
Óbást 288 88,34% 269 87,34% 7 276 89,61%
Oldalfala 133 38,66% 163 47,80% 6 169 49,56%
Osgyán 328 20,14% 310 19,09% 28 338 20,81%
Pádár 77 41,62% 45 30,20% 6 51 34,23%
Pálfala 293 77,31% 338 83,25% 13 351 86,45%
Perjése 127 47,74% 117 46,06% 5 122 48,03%
Péterfala 215 86,00% 190 91,35% 7 197 94,71%
Radnót 718 87,03% 601 60,71% 293 894 90,30%
Rakottyás 182 57,41% 95 28,88% 89 184 55,93%
Rimaszécs 1763 91,06% 1725 80,31% 81 1806 84,08%
Rimaszombat 7298 29,62% 6832 30,99% 483 7315 33,18%
Runya 239 62,57% 226 61,75% 4 230 62,84%
Sajókeszi 27 11,59% 38 14,02% 205 243 89,67%
Sajórecske 202 85,96% 169 77,52% 14 183 83,94%
Sajószentkirály 532 54,90% 556 59,66% 86 642 68,88%
Serke 495 52,88% 822 85,89% 25 847 88,51%
Simonyi 319 55,87% 390 71,43% 53 443 81,14%
Szútor 65 12,65% 535 82,43% 21 556 85,67%
Tajti 494 94,27% 482 87,96% 11 493 89,96%
Újbást 402 74,86% 380 78,67% 17 397 82,19%
Uzapanyit 332 46,83% 511 62,62% 27 538 65,93%
Várgede 530 33,61% 918 59,84% 69 987 64,34%
Vecseklő 228 89,06% 189 81,82% 15 204 88,31%
Velkenye 331 95,11% 340 87,40% 5 345 88,69%
Zádorháza 124 87,32% 101 74,81% 6 107 79,26%
Zeherje 133 31,67% 94 24,10% 20 114 29,23%
Zsíp 185 82,22% 259 92,17% 2 261 92,88%
Apátújfalu 394 54,80% 292 45,84% 26 318 49,92%
Bátorfalu 59 16,30% 41 11,61% 24 65 18,41%
Bussa 429 29,57% 287 20,44% 50 337 24,00%
Csáb 704 66,23% 578 55,36% 63 641 61,40%
Csalár 149 31,11% 116 24,17% 16 132 27,50%
Dacsókeszi 162 26,73% 150 26,83% 24 174 31,13%
Felsőzellő 52 10,55% 39 7,83% 11 50 10,04%
Galábocs 43 36,75% 26 23,01% 7 33 29,20%
Gyürki 76 58,46% 53 42,06% 0 53 42,06%
Haraszti 33 13,64% 24 11,54% 18 42 20,19%
Inám 442 92,08% 409 87,02% 12 421 89,57%
Ipolybalog 717 84,75% 643 82,33% 27 670 85,79%
Ipolyhídvég 456 72,04% 423 73,18% 29 452 78,20%
Ipolykér 176 57,14% 156 57,14% 14 170 62,27%
Ipolykeszi 357 75,96% 312 77,04% 9 321 79,26%
Ipolynagyfalu 292 69,69% 241 59,51% 23 264 65,19%
Ipolynyék 1577 84,33% 1415 78,87% 70 1485 82,78%
Ipolyszécsényke 287 74,55% 250 74,63% 5 255 76,12%
Ipolyvarbó 304 83,75% 232 70,52% 9 241 73,25%
Kelenye 270 90,91% 230 82,73% 9 239 85,97%
Kiscsalomja 33 15,79% 18 9,33% 10 28 14,51%
Kóvár 190 69,85% 178 73,25% 9 187 76,95%
Kőkeszi 241 68,08% 221 62,96% 15 236 67,24%
Leszenye 56 10,73% 50 10,27% 40 90 18,48%
Lukanénye 1111 79,87% 720 54,63% 56 776 58,88%
Nagycsalomja 373 61,86% 325 57,22% 32 357 62,85%
Nagykürtös 645 4,96% 525 4,76% 126 651 5,90%
Óvár 228 75,50% 185 71,15% 9 194 74,62%
Rárósmúlyad 104 32,70% 51 14,21% 29 80 22,28%
Sirak 141 65,28% 107 56,32% 9 116 61,05%
Szécsénykovácsi 206 54,93% 167 52,52% 17 184 57,86%
Szelény 92 45,10% 56 34,57% 5 61 37,65%
Szlovákgyarmat 76 13,45% 86 16,54% 15 101 19,42%
Terbegec 144 71,64% 133 78,70% 9 142 84,02%
Zsély 175 13,15% 132 10,95% 64 196 16,25%
Zólyom 158 0,36% 158 0,39% 64 222 0,55%
Poprád 91 0,17% 101 0,20% 39 140 0,28%
Eperjes 128 0,14% 170 0,20% 78 248 0,29%
Berezóc 3 6,12% 3 7,69% 1 4 10,26%
Kassa – Észak 681 3,34% 563 2,94% 258 821 4,29%
Kassa – Óváros 891 4,33% 776 3,85% 356 1132 5,62%
Kassa – Tihany lakótelep 466 2,00% 406 1,95% 152 558 2,67%
Kassa – Nyugat 1135 2,80% 1013 2,68% 342 1355 3,59%
Kassa – KVP lakótelep 652 2,57% 574 2,58% 180 754 3,39%
Kassa -Dargói Hősök lakótelep 642 2,34% 548 2,17% 207 755 2,99%
Kassa – Abaszéplak 51 1,15% 83 1,41% 33 116 1,97%
Kassa – Tóvárosi lakótelep 647 2,52% 546 2,41% 168 714 3,15%
Kassa – Dél 901 3,84% 794 3,72% 330 1124 5,27%
Abaújszina 252 12,05% 182 8,39% 38 220 10,14%
Áj 242 83,45% 176 70,97% 6 182 73,39%
Alsólánc 256 60,52% 307 68,68% 14 321 71,81%
Bódvavendégi 154 77,78% 117 57,92% 25 142 70,30%
Buzita 628 52,55% 588 48,51% 53 641 52,89%
Csécs 507 24,76% 322 15,24% 245 567 26,83%
Debrőd 201 53,60% 231 56,48% 23 254 62,10%
Jánok 244 42,73% 238 38,76% 51 289 47,07%
Jászó 237 7,07% 183 5,18% 61 244 6,90%
Kenyhec 146 12,98% 117 10,29% 53 170 14,95%
Komaróc 267 68,46% 239 59,01% 26 265 65,43%
Makranc 375 27,45% 310 22,68% 154 464 33,94%
Migléc 106 27,97% 90 22,96% 11 101 25,77%
Nagyida 321 9,86% 294 7,52% 70 364 9,31%
Pány 32 5,42% 32 5,43% 36 68 11,54%
Péder 296 75,13% 262 67,35% 10 272 69,92%
Perényhím 397 28,22% 331 21,61% 74 405 26,44%
Reste 250 72,46% 239 71,34% 24 263 78,51%
Somodi 617 29,02% 368 15,55% 117 485 20,50%
Szádelő 133 79,17% 130 83,87% 5 135 87,10%
Szádudvarnok-
méhész
276 63,59% 295 57,62% 43 338 66,02%
Szepsi 3279 29,63% 2897 28,11% 527 3424 33,23%
Szeszta 312 37,86% 279 33,57% 33 312 37,55%
Torna 1316 37,48% 1211 32,73% 151 1362 36,81%
Tornahorváti 76 74,51% 72 69,90% 10 82 79,61%
Tornaújfalu 297 91,67% 252 81,82% 11 263 85,39%
Zsarnó 282 69,63% 236 54,50% 25 261 60,28%
Abara 413 57,44% 375 54,19% 26 401 57,95%
Bés 298 82,09% 290 76,72% 14 304 80,42%
Budaháza 162 70,43% 193 85,40% 4 197 87,17%
Csicser 827 92,82% 630 69,84% 16 646 71,62%
Deregnyő 299 22,12% 866 54,88% 207 1073 68,00%
Dobóruszka 477 78,20% 406 66,67% 12 418 68,64%
Hegyi 85 22,43% 48 9,88% 6 54 11,11%
Iske 88 83,81% 65 71,43% 5 70 76,92%
Kaposkelecsény 507 57,61% 729 77,80% 70 799 85,27%
Kisráska 98 39,84% 77 34,68% 25 102 45,95%
Mátyócvajkóc 522 83,39% 517 73,33% 24 541 76,74%
Mokcsamogyorós 733 81,17% 729 78,90% 21 750 81,17%
Nagykapos 5604 59,58% 4662 52,98% 570 5232 59,46%
Nagymihály 104 0,26% 112 0,31% 60 172 0,47%
Nagyráska 244 73,05% 193 67,25% 19 212 73,87%
Nagyszelmenc 529 85,88% 474 80,61% 12 486 82,65%
Szirénfalva 441 86,13% 411 89,15% 12 423 91,76%
Vaján 524 60,72% 407 44,24% 94 501 54,46%
Barka 163 31,59% 279 45,29% 11 290 47,08%
Beretke 265 70,67% 277 69,95% 16 293 73,99%
Berzéte 555 42,17% 359 26,87% 35 394 29,49%
Borzova 128 74,85% 101 71,13% 2 103 72,54%
Csoltó 417 85,98% 360 75,47% 42 402 84,28%
Csucsom 271 41,56% 185 32,12% 29 214 37,15%
Dernő 478 67,90% 314 44,23% 31 345 48,59%
Gömörhorka 761 56,88% 692 53,73% 41 733 56,91%
Gömörpanyit 269 40,76% 235 39,76% 18 253 42,81%
Hárskút 381 74,56% 342 63,69% 41 383 71,32%
Hosszúszó 465 79,35% 379 72,61% 27 406 77,78%
Jablonca 194 95,57% 167 91,76% 1 168 92,31%
Jólész 546 75,21% 360 47,94% 17 377 50,20%
Kecső 331 88,27% 273 84,26% 12 285 87,96%
Kiskovács-
vágása
59 77,63% 32 56,14% 0 32 56,14%
Kőrös 360 74,38% 350 74,63% 16 366 78,04%
Körtvélyes 280 83,83% 266 79,40% 5 271 80,90%
Krasznahorka-
váralja
1013 39,34% 762 27,28% 78 840 30,08%
Kuntapolca 199 30,38% 163 22,33% 14 177 24,25%
Lekenye 246 83,11% 203 71,99% 8 211 74,82%
Lucska 161 83,85% 126 70,00% 3 129 71,67%
Melléte 147 68,37% 113 61,75% 11 124 67,76%
Páskaháza 135 44,55% 105 30,97% 39 144 42,48%
Pelsőc 1031 42,87% 818 36,76% 112 930 41,80%
Pelsőcardó 94 59,12% 73 46,20% 13 86 54,43%
Rozsnyó 3909 19,84% 3298 18,77% 587 3885 22,11%
Rudna 258 34,63% 180 25,57% 83 263 37,36%
Szádalmás 650 80,45% 590 78,46% 19 609 80,98%
Szalóc 235 51,31% 224 47,36% 41 265 56,03%
Szilice 438 77,94% 414 76,38% 17 431 79,52%
Tornagörgő 939 82,59% 814 79,80% 42 856 83,92%
Várhosszúrét 557 76,09% 538 76,86% 28 566 80,86%
Ágcsernyő 443 91,15% 320 72,07% 13 333 75,00%
Bacska 546 83,61% 489 77,99% 15 504 80,38%
Bári 216 67,08% 145 51,79% 23 168 60,00%
Battyán 824 65,61% 791 66,30% 26 817 68,48%
Bély 1036 70,28% 919 67,97% 66 985 72,86%
Bodrog-
szerdahely
1216 54,31% 1178 51,73% 184 1362 59,82%
Bodrogszög 102 47,89% 80 41,03% 16 96 49,23%
Boly 607 83,72% 516 70,30% 30 546 74,39%
Borsi 545 44,89% 433 37,78% 98 531 46,34%
Csarnahó 135 64,90% 112 59,57% 10 122 64,89%
Dobra 336 77,78% 325 66,60% 16 341 69,88%
Imreg 210 33,71% 122 20,93% 53 175 30,02%
Királyhelmec 5670 73,66% 5401 72,12% 377 5778 77,15%
Kisgéres 1039 93,44% 988 90,56% 21 1009 92,48%
Kiskövesd 421 91,52% 369 84,25% 6 375 85,62%
Kistárkány 998 86,33% 904 80,43% 26 930 82,74%
Ladmóc 297 88,13% 217 70,68% 20 237 77,20%
Lelesz 1340 75,20% 1427 75,54% 63 1490 78,88%
Nagygéres 789 75,29% 633 61,94% 44 677 66,24%
Nagykövesd 692 85,86% 586 79,40% 31 617 83,60%
Nagytárkány 1115 78,25% 1087 72,71% 51 1138 76,12%
Örös 596 91,27% 474 81,03% 9 483 82,56%
Perbenyik 795 76,96% 691 72,58% 36 727 76,37%
Pólyán 403 75,33% 375 74,11% 21 396 78,26%
Rad 366 65,83% 327 65,66% 10 337 67,67%
Szentes 780 92,64% 671 86,14% 26 697 89,47%
Szentmária 495 86,09% 398 74,81% 14 412 77,44%
Szinyér 208 88,89% 186 86,11% 9 195 90,28%
Szolnocska 188 83,56% 178 79,11% 7 185 82,22%
Szomotor 1004 63,91% 901 64,87% 59 960 69,11%
Szőlőske 277 53,68% 255 53,57% 34 289 60,71%
Szürnyeg 145 22,98% 96 16,93% 28 124 21,87%
Tiszacsernyő 2419 62,27% 1843 51,39% 153 1996 55,66%
Tőketerebes 292 1,20% 220 0,95% 86 306 1,32%
Újhely 98 9,02% 112 10,18% 26 138 12,55%
Véke 346 67,32% 322 62,16% 41 363 70,08%
Zemplén 259 66,93% 218 61,76% 12 230 65,16%
Zétény 670 81,41% 547 72,84% 46 593 78,96%