ban_gorilla

Parnasszus

(irodalomkedvelők, oktatók és okulni akarók, érettségizők, kezdő és haladó tollforgatók oldala/rovata)

Az elhomályosítás diszkrét árnyalatai

Mindennapos gyakorlat, hogy az elvont és elvonatkozatott dolgok világában  valamilyen kapaszkodókat, fogódzókat alkalmazunk, vagyis valamilyen kategorizálást, viszonyítási pontok beiktatásával. Ezek segítik az eligazodást, a...

Tragédia vagy kétségbeesett figyelmeztetés ?   

Mi várhat ránk, amikor hagyjuk, hogy Lucifer mutassa az utat...? "Jegyezd meg jól,  de ne csüggedj soha, remény, csalódás, küzdelem, bukás, sírig tartó nagy versenyfutás. Keresni mindig a...

A kezdetek öröme, kínja  és szellemi nyomorúsága

A felvidéki magyar írásbeliség és irodalom újrakezdése a jogfosztás évei után a kommunista diktatúra árnyékában. Mács József az 1945 utáni felvidéki magyar prózairodalom alapozó nemzedékének...

Viharfelhők a Felvidéken

(negyven éve jelent meg: Mács József: Szélfúvásban, Madách Könyv- és Lapkiadó, Pozsony, 1980., összpéldányszám 7850) „Akinek nincs otthona, annak sehol se jó, pajtás. Csak a temetőben....

Egyszer, talán, mégis…

Egyszer majd mi is hazatérünk és akkor nekünk is lesz majd hazánk amilyen mindig megilletett minket ahová megszült édes jó anyánk ahol a szó amit ő adott ahol a dal mit ránk hagyott ahol a táj mi...

In memoriam – Dinnyés József

Elment a dalnok, már nem zenél, az elárvult lantok serege szárnyra kél, felszáll az égbe, a felhőkön túl, angyalok kísérik dalolva, magyarul. Forgószél támad, és felkavar: magától szólal meg bent a dal Mihályi Molnár...

„ … s lehull nevedről az ékezet…”

Az emigráció látomásos képeinek értelmezése  MÁRAI SÁNDOR  Halotti beszéd című versében  a San Gennaro vére című regénye alapján Márai Sándor a kényszerű emigráció idején döbbent...

Nem, nem, soha! – József Attila versét Dráfi Mátyás mondja el

József Attila 1922-ben írt verse a II. világháború és az 1989-es rendszerváltásig kiadott kötetek zöméből kimaradt. Dráfi Mátyás Jászai Mari-díjas felvidéki színész a trianoni...

AZ EURÓPAISÁG

Politológusok, kultúrtörténészek és az irodalmárok is elfogadták, hogy az EURÓPAISÁG  három alappilére a következő: A KERESZTÉNY ERKÖLCS A GÖRÖG BÖLCSESSÉG A RÓMAI JOGREND méghozzá az...

Petőfi, a viráglelkű költő

1849. július 31-én volt a segesvári csata, melyben harcolt és eltűnt Petőfi Sándor, a legnagyobb magyar költő. Évfordulókon virágokkal is emlékezünk, mi ezt most...