ban_gorilla

Parnasszus

(irodalomkedvelők, oktatók és okulni akarók, érettségizők, kezdő és haladó tollforgatók oldala/rovata)

MAGYAR GOLGOTA ÉS KÖNYÖRGÉS

(hazátlan honban – hontalan hazában) mikor már senki nem segít s úgy érzed minden elveszett tudod-e hol vagy s hazád hol lehet tudod-e földed vajon merre van tudod-e még...

A Krym Kávéház és a nemzetközi helyzet

fejezet Azok a hetvenes évek! Pozsony, diákélet, „konszolidáció”. Az egyetemhez és az Irodalmi Szemléhez is legközelebb eső kávéházban ismerkedtem meg akkoriban az irodalmi életünk...

Latrok között, Kárpát kárpitja alatt, Líra és kegyelem

Latrok között Amíg őrjöng a káprázattal hergelt csőcselék, és kereskedők pénzéből fizetett önkéntesek érvelnek Barabás szabadulása mellett, nehogy a piacot rontó názáreti megmeneküljön, és hogy ne inogjon a távoli Róma tekintélye ebben a...

CÉDRUS – JÉZUS

Vers húsvétra - A feltámadás reménységével: I. festék a vásznon vér a bíborpaláston átüt rajta mint a lándzsa és a szög már kockát vetettek lelkünk köntösére és koncra várnak elvadult kutyák fejszék zuhognak a fák...

Karikatúra (honismeret két keréken/ álmok és naiv álmodozók a sejtelmes ingoványon)

77-es felvidéki népmesék a valóságról A festő (piktor/ pumpoló alkoholista/ alkalmi jóbarát/ kocsmatöltelék) már ott volt (tikkadt/ szomjazott), amikor a túrázók (vándorok, bolyongók) megérkeztek (bedöcögtek/...

Isten veled Miklós! – Találkozunk az ÖRÖKLÉTBEN

fűszál tövén gyöngy a harmat benne csillog Nap-hatalmad és a szélben suttogásod szülőföldön fogant álmok forrásvízben hűs emlékek és a tükre égi kéknek megremegő lombok árnya visszatérő fény varázsa onnan hol az örök béke a teljesség reménysége ... ennyi lám az örökségem aki hagyta elment régen aki őrzi túl az...

Önpusztító rendszerek, önfelszámoló eszmék és folyamatok

A civilizáció és polgári demokrácia tévelygései a huszonegyedik században, 1. rész A szintetikus gyümölcslé annál veszélyesebb, minél jobban hasonlít színben, illatban, ízben az eredetire, mivel...

Mentsük meg az elkallódó unokák lelkét

Égig érő palatábla  29 év után újra megjelent Mács József remek regénye A  felvidéki magyar közösség számára a megszállás évtizedei során nyilvánvalóvá vált, hogy a kedvezőtlen...

Az önpusztító csend kiáltása a dekrétumok árnyékában

Miben vagy kiben bízzon a nép, amelytől elvettek  házat és hazát,  megtagadtatták nyelvét és Istenét? A regény, amelyben az egész Felvidék Páskaháza (Mács József: Kétszer harangoztak...

A kommunizmus kísértete visszatért…

 „Tönkretettek egy fiatal lányt. Fölemelték a magasba, és a mélységbe taszították! ...” Mács József: Magasság és mélység - (MICKROGRAMMA Könyvkiadó, Pozsony, 1994)  Ez volt Mács József...