ban_gorilla

Parnasszus

(irodalomkedvelők, oktatók és okulni akarók, érettségizők, kezdő és haladó tollforgatók oldala/rovata)

Karikatúra (honismeret két keréken/ álmok és naiv álmodozók a sejtelmes ingoványon)

77-es felvidéki népmesék a valóságról A festő (piktor/ pumpoló alkoholista/ alkalmi jóbarát/ kocsmatöltelék) már ott volt (tikkadt/ szomjazott), amikor a túrázók (vándorok, bolyongók) megérkeztek (bedöcögtek/...

Isten veled Miklós! – Találkozunk az ÖRÖKLÉTBEN

fűszál tövén gyöngy a harmat benne csillog Nap-hatalmad és a szélben suttogásod szülőföldön fogant álmok forrásvízben hűs emlékek és a tükre égi kéknek megremegő lombok árnya visszatérő fény varázsa onnan hol az örök béke a teljesség reménysége ... ennyi lám az örökségem aki hagyta elment régen aki őrzi túl az...

Önpusztító rendszerek, önfelszámoló eszmék és folyamatok

A civilizáció és polgári demokrácia tévelygései a huszonegyedik században, 1. rész A szintetikus gyümölcslé annál veszélyesebb, minél jobban hasonlít színben, illatban, ízben az eredetire, mivel...

Mentsük meg az elkallódó unokák lelkét

Égig érő palatábla  29 év után újra megjelent Mács József remek regénye A  felvidéki magyar közösség számára a megszállás évtizedei során nyilvánvalóvá vált, hogy a kedvezőtlen...

Az önpusztító csend kiáltása a dekrétumok árnyékában

Miben vagy kiben bízzon a nép, amelytől elvettek  házat és hazát,  megtagadtatták nyelvét és Istenét? A regény, amelyben az egész Felvidék Páskaháza (Mács József: Kétszer harangoztak...

A kommunizmus kísértete visszatért…

 „Tönkretettek egy fiatal lányt. Fölemelték a magasba, és a mélységbe taszították! ...” Mács József: Magasság és mélység - (MICKROGRAMMA Könyvkiadó, Pozsony, 1994)  Ez volt Mács József...

Az elhomályosítás diszkrét árnyalatai

Mindennapos gyakorlat, hogy az elvont és elvonatkozatott dolgok világában  valamilyen kapaszkodókat, fogódzókat alkalmazunk, vagyis valamilyen kategorizálást, viszonyítási pontok beiktatásával. Ezek segítik az eligazodást, a...

Tragédia vagy kétségbeesett figyelmeztetés ?   

Mi várhat ránk, amikor hagyjuk, hogy Lucifer mutassa az utat...? "Jegyezd meg jól,  de ne csüggedj soha, remény, csalódás, küzdelem, bukás, sírig tartó nagy versenyfutás. Keresni mindig a...

A kezdetek öröme, kínja  és szellemi nyomorúsága

A felvidéki magyar írásbeliség és irodalom újrakezdése a jogfosztás évei után a kommunista diktatúra árnyékában. Mács József az 1945 utáni felvidéki magyar prózairodalom alapozó nemzedékének...

Viharfelhők a Felvidéken

(negyven éve jelent meg: Mács József: Szélfúvásban, Madách Könyv- és Lapkiadó, Pozsony, 1980., összpéldányszám 7850) „Akinek nincs otthona, annak sehol se jó, pajtás. Csak a temetőben....