magyar_gorillaA magyarok új generációja az 1989-es novemberi fordulat után került a felvidéki csúcspolitikába. Az 1990-es választások után néhányan közülük fontos tisztségekbe kerültek.

Világi Oszkár a Csehszlovák Föderatív Köztársaság Szövetségi Gyűlése kamarájának alelnöke lett, és jelentős kapcsolatokat épített ki. Ezeknek a kapcsolatoknak köszönhetően vett részt a privatizáció első hullámában, és így jelentős vagyonhoz jutott. A későbbiek folyamán Csekes Erikával, aki ennek előtte A. Nagy Lászlónak, a Szlovák Nemzeti Tanács alelnökének irodájában dolgozott, ügyvédi irodát alapított. Ez az iroda kulcsszerepet játszott a későbbi privatizációs folyamatokban, elsősorban a Transpetrol, a Slovnaft és az IRB-OTP tekintetében.

Hunčík Péter, aki eredeti foglalkozását tekintve pszichiáter, Havel elnök tanácsadója lett, majd később Fedor Gállal részt vett a média privatizációjában (Nova TV). Ezzel komoly vagyont szerzett.

Az egykori újságíró Szigeti László is a médiaszektorban foglalatoskodott. Soros György támogatásával létrehozta a Kalligram Könyvkiadót, amely hosszú időn keresztül többek közt Rudolf Chmelt is foglalkoztatta. Kihasználva az Új Szó akkori főszerkesztőjének, Szilvássy Józsefnek a zsarolhatóságát (akinek gondjai akadtak az átvilágítással – szerepelt a neve az ügynöklistán) Bugár Béla támogatásával a privatizáció három hulláma alatt a szóban forgó napilap szerkesztőségi tanácsának elnöki posztjára került, amelyet mindmáig betölt, s ahonnan a napilapot irányítja. Bugár támogatása fejében megírta Bugár Olyan országban élek… című könyvét, és  általánosságban véve azóta is törődik Bugár imidzsével. A két Dzurinda-kormány idején az MKP egyik legjelentősebb lobbizójává vált, s Bugárral együtt, elsősorban a csallóközi földterületek megszerzése révén, jelentős vagyonhoz jutott, amelyek túlnyomó részében tulajdonosként a családtagjaik szerepelnek. Az új politikai párt, a Most-Híd választási sikere után, annak jelöltje, Rudolf Chmel a Szlovák Köztársaság Kormányának alelnöke lett, de döntő szava a kormány alelnökének hivatalában Szigetinek volt. Elsősorban az állami költségvetésből származó támogatások megszerzésével foglalkozott. Javaslatára a kisebbségi kultúra támogatására szánt pénzek elosztása a Kulturális Minisztériumtól a Kormányhivatal hatáskörébe került, ahol az Új Szó egykori szerkesztőin keresztül (Lajos P. János és Juhász László) osztotta a támogatásokat a pályázóknak. A legnagyobb összeget 2011-ben az Új Szó napilap kapta, a második legnagyobbat pedig a Kalligram Könyvkiadó (a Kalligram 41 kérvényéből 39 volt sikeres). Figyelemreméltó, hogy az Új Szó ama szerkesztői, akik leginkább támogatták Bugár, Hunčík és Szigeti erőfeszítéseit a Most-Híd létrehozására (Lajos P. János és Juhász László), 2010-ben osztályvezetői és főosztályvezetői tisztségekbe kerültek a Kormányhivatalban.

A gazdaságilag aktív személyek Dzurinda két kormányának idején kezdtek nagyobb tétekben játszani, elsősorban az energetika, a mezőgazdaság, a közlekedés, a vízgazdálkodás és az önkormányzatok számára kidolgozott programok területén. A csoporthoz csatlakozott Gyurovszky László, aki később építésügyi és régiófejlesztési miniszter lett, és Simon Zsolt, aki a mezőgazdasági tárcát vezette és vezeti ma is. A tevékenységüket a Titkosszolgálat is vizsgálta, és Dél-Szlovákia egyes régióiban „ miszter 20 százaléknak” hívják őket. Hasonló becenevet szerzett magának Bugár új tanácsadója, Frederik Buza is, akit 2011. július 6-án két ismeretlen úgy megvert, hogy háromnapos kórházi ellátásra szorult.

A legismertebb célszemélyek közé tartozott Világi Oszkár, aki egy időben 12 cég illetve állami intézmény vezetésének vagy felügyelőtanácsának volt a tagja (az Apollo egészségügyi biztosítótól kezdve, a Szlovák Vasutak vezérigazgatói tisztségén keresztül, a Slovnaftig). Később annyira megerősödött a pozíciója, hogy már azt beszélték, hogy ő parancsol Bugárnak is. Figyelemreméltó az is, hogy ez az úr  2011-ben nem ment át a Nemzetbiztonsági Hivatal biztonsági ellenőrzésén, előtte az SIS is ellenőrizte ( pl.: e. sz. 63/950-V-143-82/2006-S, kelt 2006. 1. 17.).

A Transpetrol igazgatótanácsának elnöke és vezérigazgatója Czucz István lett, akinek elnöksége alatt került sor a Transpetrol eladására. Világi és Bugár segítségével intézték a Slovnaft és az IRB (Befektetési és Fejlesztési Bank) eladását is. Minden esetben magas jutalékokért, melyek összege néhány 100 millió koronára rúgott (lásd az idézeteket a Gorilla-aktából, ennek a szövegnek a végén).  Világi, Czucz és Bugár, Hideghéthy Ferenccel, a Szlovák Földalap egykori vezérigazgatójával így a leggazdagabb szlovákiai magyarokká lettek. A kiváló gazdasági kapcsolatokon kívül jó viszonyt tartottak fenn a médiával és a lapkiadókkal, illetve a biztonsági erőkkel is. Jaroslav Spišiak 2006 előtt az országos rendőrfőkapitány helyettesi tisztséget töltötte be, 2010-től ő az országos rendőrfőkapitány. A közben eltelt időben a Világi Oszkár vezetése alatt álló Slovnaft biztonsági főnöke volt. Nem érdektelenek azonban Dobroslav Trnka egykori főügyészhez fűződő kapcsolataik sem.

A Bugár körüli emberek vagyonviszonyait, a cégeket és kapcsolatrendszert a foaf.sk térképezte fel. Ebből kiviláglik, hogy Világi Oszkár, Bugár Béla, Czucz István, Hideghéty Ferenc és Szigeti László Szlovákia leggazdagabb polgárai közé tartoznak. Somorján, a Pomléi út végén, ahol Bugár Béla is lakik, hatalmas telkeken három kastély található. Az elsőben Czucz István lakik, a másodikban Hideghéty Ferenc, a harmadik pedig jelenleg üres. Várja, hogy tulajdonosa beköltözzön, aki a somorjaiak szerint nem lesz más, mint Bugár Béla. A foaf.sk a szlovák cégjegyzék, az adóhivatal, és a társadalombiztosítás adatai alapján összeállította a leggazdagabb szlovákiai magyar politikusok vagyoni helyzetének áttekintését. Ők a következők:

Bugár Béla, a BB & G Kft. tulajdonosa. A cégek, melyekhez szoros szálak fűzik (83-100%): KABA Trade Kft., Pro Media Studio Kft., PARCUS Rt. Az foaf.sk adatai szerint Bugár Béla és felesége személyéhez legközelebb álló vállalkozó az MKP egykori pártigazgatója, Vörös Péter (98%). Bugár cégének további 16 céggel (5%-16%) van összefonódása, pl.: Poľnohospodárske stavby Rt., ASTRAS Kft., Studio Camadeo Kft., Transpetrol Rt., TSC Capital Consulting…
A teljes információ itt: http://foaf.sk/ludia/297992

Simon Zsolt, az AGS Kft. és az AGROTRADE Kft tulajdonosa.
Hozzá közelálló cégek: 100 %-ban: Coburg Kft., Agroobchod-Družstvo (állítólag felszámolás alatt), Agropex Kft. 45%-ban további 5 cég. A foaf.sk szerint Simon Zsolthoz legközelebb álló személy (100 %) Peter Polóni.
Többet megtudhat itt: http://foaf.sk/ludia/401120

Bastrnák Tibor, aki a MEDIFIT Kft., a PEDIATER BE Kft. és a KVADRÁL Kft. tulajdonosa.
Hozzá közelálló cégek 71%-100 % között: Regionális Közútkezelő és Karbantartó Vállalat Komárom Rt., PEDIATER PLUS Kft., MEDCom Kft., COM-therm Kft.
Többet megtudhat itt: http://foaf.sk/ludia/98912

Gál Gábor, aki a Dodak Kft., a Szent Lukács Kórház és Ambulancia Rt. és a GAVE Rt. tulajdonosa.
Hozzá közelálló cégek 50 %-100 % között: Kordo, Kft., Szakolcai Kórház és Ambulancia Rt. További 51 cég 14%-44%-os részesedéssel.
Többet megtudhat itt: http://foaf.sk/ludia/107329

Solymos László, aki  a GRAVEL Land Kft., a SLOMIK Kft., a Dôstojná Rt., és a BLUE FASHION Kft. tulajdonosa.
További 22 cégben 50 % körüli részesedése van, pl. SportLand Kft., Development Gomba, Kft., Spirit Slovakia Kft.)…
Többet megtudhat itt: http://foaf.sk/ludia/156679

Jakab Elemér, kinek a következő cégekben vannak érdekeltségei Zemplínska juhovýchodná vodárenská spoločnosť, Rt. , AGROSPOLOČNOSŤ Kft., Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, EMI Kft. Nagyráska, Východoslovenská energetika Rt.
Többet megtudhat itt: http://foaf.sk/ludia/75047

Vörös Péter, aki Bugár Bélával a Pro Media Studio Kft. tulajdonosa, továbbá BB & G, Kft., PARCUS, Rt. stb… Többet megtudhat itt: http://foaf.sk/ludia/297996
Igor Sidor , aki a V.O.D.S. – Eko Kft., V.O.D.S. – Eko Rt., RT.A. – V.O.D.S. SANÁCIE Kft., End side trade Kft., Perínsky rybársky klub Kft., MEDIM Kft. Strážske, POWER LINE, Kft., V.O.D.S. Rt., GEVOS Slovakia Rt. tulajdonosa. Többet megtudhat itt: http://foaf.sk/ludia/137873

Pfundtner Edit, az ő cégei: KMU 1, Kft., Eurovalley, Rt., PS 5, Kft. …
Többet megtudhat itt: http://foaf.sk/ludia/571172
A 2001 és 2006 közötti időszakban az MKP-nak helyi és regionális szinten elsősorban a Nyitrai kerületben voltak gondjai, ahol problémák merültek fel a szociális intézmények és a lévai kórház (itt a leginkább aktívak Andruska Csilla, Fekete Gyula és Grébner Gyula voltak) privatizációja körül. A Nagyszombati járásban a Szlovák Földalap két dolgozójának ügye vált ismertté, akiket 2005-ben korrupcióval vádolt meg a rendőrség, majd ítélt el a bíróság. Ismert az a Főügyészségre eljuttatott beadvány is, amelyben az Aqua Venture cég tett bűnvádi feljelentést a komáromi TaO-Bašty Kft. ellen, a Komáromi Vízművek, a KOMVAK lehetséges eladásával kapcsolatban. Ebben a 2006-2007-ben kirobbant korrupciógyanús ügyben többek közt érintett Bastrnák Tibor, Komárom egykori polgármesterre és Andruskó Imre, az MKP Komáromi Alapszervezetének volt elnöke is. Emlékezetes az a jegyzőkönyv is, amely a ČVS: PPZ-11/BPK-V-2004 számú bűnvádi feljelentés alapján készült, és a kassai Čuňo üggyel foglalkozik. Ennek a jegyzőkönyvnek a 4. oldalán olvashatók a következő mondatok is: „Kasper mutatott be engem A. Nagy László képviselőnek. Ezt az alkalmat arra használtam ki, hogy ellenőrizzem, hogy a teljes 9 millió koronás összeget kézbesítették és átadták-e Pozsonyban. Bizonyos idő elteltével A. Nagy képviselővel egy pillanatra átültem egy másik asztalhoz, ahol nyíltan megkérdeztem tőle, kézbesítették-e ezt az összeget – egy papírra leírtam a 9-es számot. A. Nagy képviselő azt mondta, hogy igen. Többet nem tértünk vissza ehhez a télmához, mert megbizonyosodtam a 9 millió korona átadásáról.“

Ki kicsoda?

Bugár Béla – az MKP elnöke 2007-ig (a párt közgyűlése leváltotta, helyére Csáky Pál került), 2009-ben elhagyja a pártot, megalapítja a Most-Híd vegyespártot, és annak elnökévé választják
Anna Bubeníkovát – a Nemzeti Vagyonalap volt vezetője, 2012 januárjában a kormány a Gorilla-ügy miatt leváltja
Czucz István – a Transpetrol egykori vezérigazgatója
Igor Grošaft – a Nemzeti Vagyonalap egykori tagja, az energetikai hálózatokat felügyelő állami cég, a SEPS igazgatótanácsának alelnöke volt (2012. január 13-án a Gorilla-ügy miatt lemondott tisztségéről)
Gyurovszky László – építésügyi miniszter (MKP, második Dzurinda-kormány) 2002-2006 között. Bugár leváltását követően ő is elhagyta a pártot
Jozef Jurica – a Nemzeti Vagyonalap ügyvivői bizottságának egykori (2005-2006) tagja, jelenleg a fővárosi hőszolgltató vállalat alelnöke
Jaroslav Haščák – a Penta pénzügyi csoport elnöke
Rudolf Chmel – 2002-2006 között kulturális miniszter, parlamenti képviselő (ANO), jelenleg a kisebbségekért felelős miniszterelnök-helyettes (Most-Híd)
Pavol Konštiak, az Idegenforgalmi és Kereskedelmi Szövetség elnöke
Jirko Malchárek – volt gazdasági miniszter (ANO, 2005-2006)
Ivan Mikloš – az SDKÚ-elnöke, pénzügyminiszter, miniszterelnök-helyettes (2002-2006 és 2010-2012), 1998-2002 között gazdasági miniszter és miniszterelnök-helyettesPavol Rusko – volt gazdasági miniszter (2003-2005)
Szemet Ladislav, a Szlovák Villamosenergia-átviteli Rendszer vezérigazgatója
Ľuboš Ševčíknek – a Szlovák Villamos Művek felügyelőtanácsának elnöke Világi Oszkár – dunaszerdahelyi vállalkozó, a SLOVNAFT vezérigazgatója, a MOL-csoport igazatósági tagja, az INA, Industrija Nafte d.d. Felügyelő Bizottsági tag
Miroslav Wöllner – a Szlovák Villamosművek elnökségi tagja, a vágsellyei Duslo focicsapat elnöke, a Munkáltatói Szervezetek Társulásának (AZZZ) elnökségi tagja
gorilasisslovakia.wikidot.com/

Forrás: Felvidek.ma, 2012. január 21.