A Gorilla akta szlovákul itt olvasható. * Itt pedig egy bővebb változat…

Részletek magyar fordításban:

Haščák magyarázza Malcháreknek a jelenlegi helyzetet a Szlovák Villamos Művekben: az igazgatótanácsban mindenki a saját üzleteit csinálja, Pavol Ponca a saját embereit csapja be, Igor Grošaft (Haščák találkozgat vele, jól kijönnek egymással) nagy villamos energia üzletet hozott össze az orosz RAO UES leányvállalatával, az OstElektrával (Malcháreknek 500 ezer euró jár az üzletből). Miloš Šujanský szintén csaló (becsapta Haščákot is). A legnagyobb csalásokat az igazgatótanács alelnöke, Miroslav Wöllner (MKP, Világi) követi el. Haščák parancsba adta Ševčíknek, hogy állítsa le Wöllner összes ügyleteit 30 millió korona felett. Miroslav Wöllner Rapšíkot akarja leállítani, a Szlovák Villamos Művek Rt.  vezérigazgatója és az igazgatótanács elnöke akar lenni.

Haščák felháborodik, amiért Wöllner úgy viselkedik, mintha Világi lenne a gazdasági miniszter és nem Malchárek.

Haščák készített Malcháreknek egy listát 11-15, 100 millió korona feletti dologról a Szlovák Villamos Művekben, amelyeket meg fognak valósítani. Összesen több mint 1 milliárd koronáról van szó. Minden 20 millió korona feletti üzletet az Szlovák Villamos Művek felügyelőtanácsa hagy jóvá. A 12 tag közül 5 az ő emberük (Ševčík, Jurica, Bubeníková, Konštiak és Grošaft is csatlakozik). Haščák Világival közelebbről nem pontosított kölcsönös energetikai egyezséget kötött, ami azonban nem működik, és ezért meg akar szegni azt. Várják a magyarok (Világi) válaszreakcióját, Wöllner leállított ügyletei miatt, de a felügyelőtanácsban leszavazzák őket.

Haščák osztja a jutalékot a Szlovák Villamosenergia-átviteli Rendszer információs rendszerének közbeszerzéséből, cca. 165 millió korona értékben, amelyet már jóváhagyott a Szlovák Villamosenergia-átviteli Rendszer felügyelőtanácsa: 10 millió Malcháreknek, 10 millió Világi Oszkárnak. Világi egyelőre nem jelentkezett. Ha nem jelentkezik, mind a 20 millió Malcháreké lesz. A Szlovák Villamosenergia-átviteli Rendszer vezérigazgatója, Ladislav Szemet, Világi embere.

A Penta nem kaphatja meg az összes távfűtőművet, és hogy a távfűtőművek privatizációja még azokban az időkben történt, amikor nem Malchárek volt a miniszter – a TEKO-t (Kassai távfűtőművek) az MKP-nak (Világi) kell megkapnia, a pozsonyi távfűtőműveket megkapja a Penta Group, a Kereszténydemokrata Mozgalomé valamelyik kisebb távfűtőmű (Túrócszentmárton) lesz stb.

A Nyugat-Szlovákiai Áramszolgáltató részvényeinek, 41%-nak közvetlen kiárusításából származó jutalék az egyezség szerint az MKP (Világi).

A Nyugat-Szlovákiai Áramszolgáltató esetében a feltételezett eladási ár 300 millió euró körül várható, amiből a német E.ON Energie AG (a Nyugat-Szlovákiai Áramszolgáltató részvényeinek 49%-os tulajdonosa) az MKP-nak kb. 4-6 millió euró jutalékot fizet. A Kelet-Szlovákiai Áramszolgáltató fennmaradó részvénycsomagjáért járó jutalék egyelőre nem lesz szétosztva, mivel a jelenlegi 49%-os német részvényes, az RWE Energy egyelőre nem mutatott érdeklődést az említett csomag iránt.

…A Transpetrollal tervezett operációt előzetesen jóváhagyta a kormány is. Haščák azt akarta, hogy az egész jutalék Malcháreké legyen. De a tranzakció mozgatórugója az MKP, aki el fogja osztani a jutalékot (Czucz) és a jutalék kétfelé megy Malchárek és az MKP között. Az MKP a Transpetrol ügyletet a választásokig le akarja bonyolítani. Nem csak a jutalék jelenti a motivációt, hanem a Transpetrol kapcsolata is a Slovnafttal (MOL). Az MKP-ből a következő személyek állnak a tranzakció mögött: Czucz István a Transpetrol igazgatótanácsának elnöke és vezérigazgatója, Bugár Béla az MKP elnöke és valószínűleg Világi Oszkár is.

Malchárek arról faggatja Haščákot, hogy ellenőrzésük alatt tartják-e a távfűtőművek (Pozsony, Nagyszombat, Zsolna, Túrócszentmárton, Zólyom, Kassa) privatizációját. Haščák azt válaszolja, hogy azt még csak most kezdik. Ott is nagy lesz a súrlódás. Haščák már előzetesen egyeztetett Világival a távfűtőművekről. A távfűtőművek privatizációja nem a kormányon, hanem a Nemzeti Vagyonalapon keresztül történik majd.

Malchárek kérdezi Haščákot, hogy milyen szerepet játszanak az üzletben a magyarok. Haščák megerősíti, hogy érdekeltek benne és hogy az üzletből jutalékot kap Miroslav Wöllner és Világi Oszkár is. Haščák azt mondja, hogy utasítást adott Ľuboš Ševčíknek (a Szlovák Villamos Művek felügyelőtanácsának elnöke), hogy állítsa le Wöllner összes üzletét a Szlovák Villamos Műveknél. Miroslav Wöllner és Világi Oszkár csinálják a Szlovák Villamos Műveknél a legnagyobb átveréseket. Malchárek azt mondja, hogy a magyarok szerdán nála jártak (Világi, Wöllner, Szemet) és azt mondta nekik, hogy amíg nem készülnek el a megállapodások, nem folytathatják tevékenységüket. Világi és Wöllner állítólag felnevettek. Ladislav Szemet vezérigazgató Világi embere.

Nyugat-Szlovákiai Áramszolgáltató fennmaradó részvényeinek privatizációját korábban a magyarok (MKP) kezdték el, Pavol Rusko gazdasági miniszterrel. A Nyugat-Szlovákiai Áramszolgáltató (350 millió euró) fennmaradó 41 %-os részvénycsomagjának eladásáért járó jutalék, a német E.ON Energie AG-től (a Nyugat-Szlovákiai Áramszolgáltató részvényeinek 49%-os tulajdonosa) kb. 1% körül fog majd járni, ami 3,5 millió eurót jelent. Haščák azt mondja Malcháreknek, hogy az SDKÚ (valószínűleg Palacka) úgy gondolja, hogy a Nyugat-Szlovákiai Áramszolgáltatóból Malchárek is kap jutalékot, mivel kedvében jár a magyaroknak. Az MKP részéről ezért a tranzakcióért az építésügyi miniszter Gyurovszky László a felelős.

Haščák azt javasolja Malcháreknek, hogy csináljon problémát az MKP-nak a Nyugat-Szlovákiai Áramszolgáltató fennmaradó részvényeinek privatizációja során. Ezt a lehetőséget Bubeníková és Jurica javasolták neki a Nemzeti Vagyonalaptól. Általánosan beszél a magyarok harciasságáról, arról, hogy a média mennyire nem támadja őket, mint pl. SDKÚ-t, a Pentát vagy Malcháreket, még akkor sem, amikor csalásaik közismertek.

Haščák Malchárekkel összesítik, és közösen sorra veszik azoknak az üzleteknek a listáját, amelyekből Malcháreknek jutaléka van. Nem említik a konkrét üzleteket, csak a jutalékokról beszélnek. Haščák megemlíti az üzletet az SAP-vel a Szlovák Villamos Művekben, amelyből Malcháreknek 25 millió koronája van, egy további BN üzletet, amelyből a jutalék 21 millió korona, ami három felé osztódik Malchárek, Világi Oszkár és a Kereszténydemokrata Mozgalom között (de lehet, hogy Világit és a Kereszténydemokrata Mozgalmat még kihagyják), Transpetrol jutalék, 500 ezer euró jutalék Igor Grošafttól (talán az OstElektra üzletért), tanácsadói jutalékok, a Közép-Szlovákiai Áramszolgáltatóért járó jutalék és egyéb üzletekért. Malchárek jutalékai összesen elérik a cca. 200 – 300 millió koronát.

Rudolf Chmel – még mindig elégedetlen. Malcháreken keresztül igyekezett 3 embert is beültetni az állami vállalatok végrehajtó szerveibe. Egy esetben Malchárek eleget tett a kérésének, amikor a Transpetrol felügyelőtanácsába beültette az ő emberét. További 2 személy perben áll az energetikai vállalatokkal, amelyekbe Chmel be akarta ültetni őket, és bűnvádi feljelentéseket tettek ellenük. Malchárek nevet, hogy Chmel ezeket az embereket talán a börtönben válogatja. Malchárek szerint Chmel elképzelései irreálisak, hogy ezeken az embereken keresztül a százmilliós üzleteken cca. 50 millió koronát fog keresni. Malchárek szerint ehhez Chmel kevés.

A Szlovák Villamos Művek igazgatótanácsában és felügyelőtanácsában is elfogadták már a GovCo Rt. információs rendszerének projektjét, 170 millió korona értékben, amelyet az amerikai-izraeli NESS Technologies cég szállít majd. Az üzletet a Pentának Peter Benedikt hozta össze. Az üzletből szétosztható jutalék 21,5 millió korona. Haščák ezt eredetileg három részre tervezte szétosztani (Világi, Malchárek, Grošaft) de nem tudta ezt időben közölni Világival és Grošafttal. Haščák azt kérdezi Malchárektől, hogy az összest neki (Malcháreknek) adja-e, vagy jó szándékuk jeleként adjanak-e valamit Világinak és Grošaftnak is. Malchárek azt kérdezi, hogy ez nem e egy olcsó gesztus. Haščák úgy reagál, hogy akkor legyen mind Malcháreké. Haščák elismeri, hogy Világi egy ilyen gesztust nem értékelne (azt gondolná, hogy Malcháreknek 50 millió koronája van az üzletből).

(2005.12.23. és 12.26.) Malcháreknek 25 millió korona jutalékot kell kapnia az üzletből. Haščák nem tudja, hogy mekkora a jutalékok egész költségvetése ebben az üzletben, de részt vesznek benne a magyarok is. De 25 millió korona Malcháreknek Haščák szerint méltányos. Haščáknak valamilyen problémái adódtak az üzlettel.

Haščák létrehozott egy négytagú munkacsoportot (Sekerka, Lőrincz, akit a GovCo Rt-be akarnak bejuttatni, a BN embere az Atomerőművek Kutató Intézete Rt-ből, de aki Haščáknak dolgozik, BN jogász). Az említett csoport a Szlovák Villamos Művek felügyelőtanácsának elnökétől, Ľuboš Ševčíktől (Malchárek privatizációs tanácsadója, akit Haščák ültetett oda) megkapja az összes anyagot, amelynek át kell mennie a Szlovák Villamos Művek igazgatótanácsán és a felügyelőtanácsán, és kiértékeli azt. Az említett csoport minden dokumentumot elküld Haščáknak is. Haščák utasítást adott, hogy állítsanak le a Szlovák Villamos Műveknél minden 30 millió korona feletti üzletet. Az utolsó két hónapban két üzlet volt ott előkészítve cca. 2 milliárd korona értékben. Többnyire az igazgatótanács elnökének, Miroslav Wöllnernek (MKP, Világi) az üzleteiről volt szó. Haščák azt mondja, hogy Világi rögtön jelentkezett nála, és megegyeztek, hogy 2006.1.12-én találkoznak. Haščák magyarázza Malcháreknek a Szlovák Villamos Műveknél kialakult helyzetet.

Haščák azt mondja, hogy a privatizáció után szokás külön kifizetni a politikai pártokat és külön a Nemzeti Vagyonalap tisztségviselőit, mivel a múltban megtörtént, hogy mikor csak a politikai pártokat fizették ki, hogy a politikai párt „elfelejtette” kifizetni a Nemzeti Vagyonalapba beültetett tisztségviselő, aki ez után nem működött együtt. Az egyetlen kivétel az MKP volt, ahol Haščák az összes pénzt mindig Világinak adta, aki valamit adott tisztségviselőinek a Nemzeti Vagyonalapnál is (Haščák elképzelhetőnek tartja annak lehetőségét is, hogy nem adott nekik semmit, de azok mindig együttműködtek).

Haščák azt akarja, hogy Malcháreknek a Transpetrol eladásáért járó jutalékot Czucz Istvántól előre kapják meg, mivel nem hisz az orosz félnek (még akkor is, ha szokatlan az üzlet létrejötte előtt jutalékot kérni). Haščák 6 évet Oroszországban élt és szerinte az oroszok csak 20 %-kal kisebb csalók, mint a kínaiak, akik a világon a legnagyobb csalók.

Ki kicsoda?

 • Bugár Béla – az MKP elnöke 2007-ig (a párt közgyűlése leváltotta, helyére Csáky Pál került), 2009-ben elhagyja a pártot, megalapítja a Most-Híd vegyespártot, és annak elnökévé választják
 • Anna Bubeníkovát – a Nemzeti Vagyonalap volt vezetője, 2012 januárjában a kormány a Gorilla-ügy miatt leváltja
 • Czucz István – a Transpetrol egykori vezérigazgatója
 • Igor Grošaft – a Nemzeti Vagyonalap egykori tagja, az energetikai hálózatokat felügyelő állami cég, a SEPS igazgatótanácsának alelnöke volt (2012. január 13-án a Gorilla-ügy miatt lemondott tisztségéről)
 • Gyurovszky László – építésügyi miniszter (MKP, második Dzurinda-kormány) 2002-2006 között. Bugár leváltását követően ő is elhagyta a pártot
 • Jozef Jurica – a Nemzeti Vagyonalap ügyvivői bizottságának egykori (2005-2006) tagja, jelenleg a fővárosi hőszolgltató vállalat alelnöke
 • Jaroslav Haščák – a Penta pénzügyi csoport elnöke
 • Rudolf Chmel – 2002-2006 között kulturális miniszter, parlamenti képviselő (ANO), jelenleg a kisebbségekért felelős miniszterelnök-helyettes (Most-Híd)
 • Pavol Konštiak, az Idegenforgalmi és Kereskedelmi Szövetség elnöke
 • Jirko Malchárek – volt gazdasági miniszter (ANO, 2005-2006)
 • Ivan Mikloš – az SDKÚ-elnöke, pénzügyminiszter, miniszterelnök-helyettes (2002-2006 és 2010-2012), 1998-2002 között gazdasági miniszter és miniszterelnök-helyettesPavol Rusko – volt gazdasági miniszter (2003-2005)
 • Szemet Ladislav, a Szlovák Villamosenergia-átviteli Rendszer vezérigazgatója
 • Ľuboš Ševčíknek – a Szlovák Villamos Művek felügyelőtanácsának elnöke Világi Oszkár – dunaszerdahelyi vállalkozó, a SLOVNAFT vezérigazgatója, a MOL-csoport igazatósági tagja, az INA, Industrija Nafte d.d. Felügyelő Bizottsági tag
 • Miroslav Wöllner – a Szlovák Villamosművek elnökségi tagja, a vágsellyei Duslo focicsapat elnöke, a Munkáltatói Szervezetek Társulásának (AZZZ) elnökségi tagja
 • gorilasisslovakia.wikidot.com/

ooo