A Gorilla valós alapját a rendőrségnek a múltban a Titkosszolgálat egyik volt tisztje, Peter Holúbek már megerősítette, bár a titkosszolgálat megtagadta a titoktartási kötelezettség alóli felmentését. A nyomozati anyag kárba veszett.

Holúbek végezte 2005-ben és 2006-ban a Titkosszolgálat számára Pozsonyban annak a Vazov utcai lakásnak a lehallgatását, ahol a Penta pénzügyi csoport társtulajdonosa, Jaroslav Haščák állítólag  a politikusokkal találkozgatott. 2010 októberében éppen Holúbek volt az, aki a Gorilla-ügyben büntető feljelentést tett a belügyminisztériumban. Ezt a tárca szóvivője, Grendel Gábor is megerősítette.

Súlyos tények

A feljelentésben Holúbek figyelmeztetett arra, hogy a lehallgatás során „olyan tényekre derült fény, amelyek szervezett bűnözés elkövetése formájában súlyosan veszélyeztethetik vagy sérthetik Szlovákia gazdasági érdekeit”. A Titkosszolgálat állítólag ezeket az információkat nem továbbította a rendőrségnek és az ügyészségnek sem, hanem arra nem jogosult személyeknek adta át azokat. A Gorilla-ügyet a törvénnyel ellenkező módon kezelő tisztségviselők között a Titkosszolgálat igazgatóját is említette, konkrét nevet azonban nem mondott.

A rendőrség kérelmét, hogy Holúbeket mentsék fel a titoktartási kötelezettsége alól, a Titkosszolgálat elutasította. A rendőrök négyszer is kérelmezték az iratokhoz való hozzáférés lehetővé tételét. A Karol Mitrík (SDKÚ) által vezetett Titkosszolgálat azonban ennek nem tett eleget azzal a magyarázattal, hogy ez veszélyeztethetné a feladatai ellátását.

Mindez a katonai ügyészség büntető eljárást megszüntető határozatából következik, amelyet a SME napilap az infótörvényre hivatkozva kért ki.  
A belügyminisztérium nem kívánja a Titkosszolgálat eljárást véleményezni. „Nem fogunk a médián keresztül értekezni a jogi véleményekről. Üdvözöljük azonban a kormányfő kijelentését, miszerint a Titkosszolgálat ezúttal maximálisan együttműködő lesz a nyomozás során” – jelentette ki Grendel.

A Titkosszolgálat ragaszkodik ahhoz a véleményéhez, hogy törvényesen járt el. A rendőrség kérelmei véleménye szerint nem voltak szakszerűek. „A Titkosszolgálat a büntetőjogi szerveknek minden törvényes keretek közötti együttműködést megad, ha azt szakszerű módon kérik.”

2010 októberének végén a Gorilla-dossziét Tom Nicholson újságíró, aki ismeri Holúbeket, átadta a rendőrségnek. Az ügyészségi határozat szerint Holúbeket 2011. június 20-án hallgatták ki. Mivel kötötte őt a titoktartási kötelezettség, az ügyben nem nyilatkozott. Megerősítette azonban, hogy a büntető feljelentést személyesen tette meg „saját meggyőződéséből, mert az volt az érzése, hogy így helyes”.

Furcsa beadvány Trnkának

A nyomozó megkérdezte Holúbektől, hogy küldött-e valamilyen beadványt a Legfőbb Ügyészségre. Azt felelte, hogy nem. Ha az mégis kapott ilyet, akkor állítólag valaki az ő nevében tette ezt, „valószínűleg a nyomozás megzavarása érdekében”.
Dobroslav Trnka helyettes főügyész megerősítette, hogy 2011. április 5-én nyilvántartásba vettek egy beadványt, amelyet Holúbek küldött. A beadványt a katonai ügyészségre továbbítottak, amely az eljárást 2011 augusztusában megszüntette, mivel az eset nem történt meg. Holúbek a médiának nem nyilatkozik.

SME, 2012. február 14. nyomán