hascakJogtalan az ellenzék indítványára a Gorilla-ügyben hétfőre összehívott rendkívüli parlamenti ülés – állítja Jaroslav Haščák vállalkozó. Az ellenzék azért tárgyalna, mert nem tetszik nekik Dušan Kováčik speciális ügyész eljárása.

„A képviselők javasolják, a Gorilla-ügy gyanúsítottjait – velem együtt – állítsák bíróság elé, mivel ez egy demokratikus jogállam szempontjából kulcskérdés. Egyúttal egy olyan határozat elfogadását javasolják, melyben kifejezik Dušan Kováčik speciális ügyész eljárása miatti elégedetlenségüket. A képviselők egy csoportja durván megsérti a parlamenti demokrácia és a jogállam alapelveit” – nyilatkozta állásfoglalásában a Penta pénzügyi csoport tagja.

Haščák szerint megengedhetetlen, hogy a törvényhozás képviselői beavatkozzanak egy le nem zárt büntetőeljárásba. ”Megengedhetetlen, hogy a politikusok mondják meg, hogyan járjanak el a büntetőeljárásokat végző szervek, s politikai nyomást gyakoroljanak a kivizsgálásra. Ezek csupán az ügyészek és bírók Visinszkij- és Freisler-féle praktikái. Azok nem vezettek vizsgálatot, nem hoztak ítéletet, lévén, hogy a sztálini és fasiszta rezsimek idején valaki más már régóta döntött az ügyről. Az ilyenfajta ülések és határozati javaslatok szöges ellentétben állnak Szlovákia alkotmányával, melynek mindenki számára szavatolnia kellene a politikától mentes, pártatlan és tisztességes eljáráshoz való jogot” – érvelt a vállalkozó.

Haščák éppen ezért az ülés összehívását kezdeményező képviselőknek szívesen feltenne néhány kérdést. „Tiszteletben tartják-e az ártatlanság vélelmének elvét? Tiszteletben tartják-e a bűnüldöző szervek politikai hatalomtól való függetlenségét? Jogosultak-e a képviselők egy konkrét bűnügyben döntést hozni? Áttanulmányozták-e a Gorilla-ügy nyomozati aktáit, amikor arra vállalkoznak, hogy azt sugallják a parlamentnek, állítsák bíróság elé a gyanúsítottakat, illetve fejezzék ki aggodalmukat a speciális ügyész eljárása miatt? Valóban gyanúsnak tartják a bűncselekmény vádjával egyelőre meg nem vádolt személyeket, hogy vádemelésüket és elítélésüket kérik?” – tette fel a kérdést a pénzügyi szakember.

Haščák felhívta a figyelmet arra is, hogy 2012 óta hatszor volt beidézve kihallgatásra, s már a pillanatnyilag rá váró hetedik beidézést is megkapta. „Kilenc ügy kapcsán tettem vallomást a nyomózó hatóságnak, s mindenfajta általuk kért információt írásban is leadtam.

A www.pentaokauze.sk weboldalon több száz, a Gorilla-üggyel összefüggő cselekedet, illetve ügylet dokumentumait bocsátottuk rendelkezésükre. A nevünk tisztázása érdekében fontos számomra, hogy a Gorilla-ügy valamennyi cselekedete alaposan ki legyen vizsgálva“ – hangsúlyozta a vállalkozó. Fontosnak tartja, hogy közvélemény tudomást szerezzen arról, valóban történt-e törvénysértés a privatizáció és az üzletkötések során, illetőleg valóban „meglopták-e“ Szlovákia polgárait „több százmillió euróval”.

„Meggyőződésem, hogy az ügynek, ami miatt bűncselekménnyel vádolhatnának, semmi alapja sincs. A Gorilla-ügyirat alapján ez elképzelhetetlen, mivel csalással, jogtalan módon született, csupa nyilvánvaló tévedést és képtelenséget tartalmaz, s végül büntetőjogi célokra is alkalmatlan“ – állítja a nagyvállalkozó.

Az, hogy az internetes Gorilla-ügyiratból mi igaz, illetőleg mi nem, nem függhet a Szlovák Információs Szolgálat (SIS) volt tagjaitól. „Csaltak a kérelmek benyújtásánál, mint ahogy az ügyiratban szereplő lehallgatásokkal kapcsolatos beszámolókban is. Mindent, ami a „művükből“ ennek az ügynek alapja lehetne, csalás árnyékol be. Ráadásul az alkotmánybíróság a lehallgatásokat törvényellenesnek nyilvánította, ami azt jelenti, hogy a lehallgatások tartalma nem használható bizonyítékként, beleértve a tanúk kihallgatását is“ – nyilatkozta hozzáfűzve, hogy a Gorilla-ügy a rendkívüli ülés összehívása kapcsán ismét politika üggyé válik. „Hasonlóképpen, mint a 2012-es választások idején, néhány politikus ezzel kíván visszaélni a 2016-os választási kampány során. Az utolsó dolog, ami Lipšicet és társaságát érdekli, illetve ami valójában a céljuk, a vizsgálat eredménye“ – zárta le a témát Haščák.

Forrás: hirek.sk