antall_jozsef_1509A rendszerváltozás után tartott szabad választások utáni Magyarország első miniszterelnöke (1990-1993 között) egyértelmű üzenetet hagyott ránk az általa kívánt jövőképet illetően.

Ma (is), amikor Európa jövője erősen kétséges, érdemes visszatekinteni Antall József szellemi hagyatékára.

Antall József, a néhai piarista diák ízig-vérig keresztény államférfi volt. Őt nem a csiki-csuki módon történő előbbrejutás, a privatizációból kétes úton-módon való meggazdagodás, hanem a nemzetért tenni akarás vezérelte. Felmenői között miniszter, országgyűlési képviselő és hivatalnokok egyaránt vannak. Tipikusan annak a konzervatív-keresztény középosztálynak volt sarja, akiket a kádárizmusban megtiportak. Az anekdota szerint amikor Németh Miklós átadta neki a róla szóló jelentéseket tartalmazó aktákat, csak ennyit mondott: “Ezek alapján csoda, hogy nem végeztünk ki…” Nem kérdés, miért szentelte egész életét annak, hogy a szocializmusból újjáépülő Magyarországot segítse, alakítsa, helyes útra terelje. Szent Istvánhoz hasonlóan Ő is a Nyugat felé fordult, és vallásos Magyarországban hitt, ahogy hangoztatta: “Keresztény Magyarországot akartam, mert csak ennek van jövője“. Meggyőződése volt, hogy “nekünk, magyaroknak és ennek a térségnek komoly esélyei vannak arra, hogy tényleg kilábaljunk ebből a súlyos helyzetből, és biztonsági garanciákkal előbb-utóbb szilárdan kötődjünk a Nyugathoz.” Amikor megnyerte az 1990-es, első szabad választásokat, kijelentette: “Törvényes értelemben, a magyar közjog alapján minden magyar állampolgárnak, ennek a tízmilliós országnak a kormányfőjeként – lélekben, érzésben tizenötmillió magyar miniszterelnöke kívánok lenni.” (Forrás: http://hirlevel.mpdsz.piarista.hu/node/136)