Az elszakított magyar területek magyarsága immár száz esztendeje bűnre és istentagadásra van kényszerítve. Még jó, hogy ennyien is megmaradtunk ebben a szorongattatásban.

A háborúcsinálók kegyelméből hatalomba ültetettek tudják jól, hogy ez a föld őket nem illeti, de az ajándékot meg kell szolgálniuk, ezért el kell tüntetniük a nyomát is annak, hogy másé lett volna egykoron. Kerékbe kell hát törni a leigázottak álmait, emlékeit és gondolatait is, eszükbe ne jusson más, mint amit a megszálló hatalom tanít. Éppen ezért a tízparancsolat ismeretét is korlátozniuk kell, és amikor az apák és anyák tiszteletéről szólnak, akkor a mostohák nyelvének, hagyományainak, szokásainak a szeretetét kell beléjük nevelni. Csak hát, ahogy egyszer egy bölcs ember mondta, akinek megingatják a hagyománytiszteletét, annak a törvénytisztelete is meggyengül, ez pedig rendbontáshoz vezet, és szép csendesen széthullik minden, mert egyetlen parancs megszegése is istenkáromlás. Isten pedig mindennek a tartópillére. Fel kell hát bomolnia és meg kell szűnnie annak a rendszernek, annak a hatalomnak, annak az országnak, amely elfeledkezett erről az igazságról, amely a népét az isteni rend tagadására akarja szoktatni. Hiba tiltják be a nyelvet, az éneket, a dalt, hiába döntik le egy nép jelképeit, veszik el templomát, iskoláit, feszítik keresztre leghűbb fiait, és átírhatják falvaik nevét és történelmét, de egyszer csak megelégeli mindezt a Mindenható, a Seregek Ura és a Történelem Ura, és tűzre veti a haszontalant, a basáskodó gőgöst és felfuvalkodottat, aki őt nem tisztelte.

Mert aki megtartja a Törvényt, annak jutalma ezerszeres, de negyedíziglen, még unokáiban is bűnhődnie kell annak, aki megtagadja Őt. Mert eljő az Ő országa, mely elhozza az üdvösséget, de kiosztja a Pokolra kerülők útlevelét is.

Mihályi Molnár László