Bernard Bober, kassai érsek-metropolita 2016. január 13.-án a Fatimai engesztelő imatalálkozón az akkor 20 éves bodollói jubiláló templom szentélyében megáldotta az Isteni Irgalmasság ólomüvegképét. 2016. május 13-án Erdő Péter bíboros felszentelte az új szárnyas-oltárképet. 2016. október 13-án Pásztor Zoltán püspöki helynök megáldotta a Szűzanya fatimai kegyszobrának mását, Király Tamás, Kis Virág Glória és Szilágyi Erzsébet alkotását, amelyet 2017. május 13-án Bernard Bober ünnepélyesen megkoronázott, és megáldotta a Fatimai jelenésekre emlékeztető ólomüvegablakot Schultz Gábor és neje Megalesz Magdolna mesterművét.

Bodollón 2019. május 13-án újabb jeles esemény történt. Miután a szoborvivők a szokott módon elhelyezték a szentélyben a Szűzanya kegyszobrát, első alkalommal ereszkedett le a magasból az oltár felé a hajdan bombatalálat ért templom restaurált oltárkeresztje. A megható pillanat után újabb következett, ünnepélyesen kinyílt a szárnyas-oltár. Az érsek ekkor a papi székhez vonult, ahol a szentmisében szokott módon keresztvetéssel és köszöntéssel megkezdte az immár 200. alkalommal végzett fatimai liturgiát.

Ezek után a helyi esperes-plébános üdvözölte az egybegyűlteket és felkérte az érsekfőpásztort, hogy szíveskedjen megáldani az Erdő Péter bíboros ajándékozta három szent kassai vértanú ereklyéit és a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont címeres nyakkendőit, amit az iskola igazgatója Nagy István adott át a jelenlevő papoknak, mint iskolabarátoknak. Ekkor az ünneplőbe öltözött diákok a Bányász Emőke, kántornő, Nagy Éva és Kovács Éva, tanárnők kíséretében himnuszt énekeltek Boldog Salkaházi Sáráról, aki 120 éve, 1899. május 11-én született Kassán.

Ismételt köszönet és hála minden lelkipásztornak, zarándoknak, tanárnak és nevelőnek, művésznek és alkotónak, akik e jeles évfordulón a régi hűség, ragaszkodás és felelősségteljesség vágyával kívánják továbbra is végezni feladatukat. Köszönet mindenkinek, aki a jövőben is kész imádkozni, engesztelni és cselekedni népünk lelki megújulásért.

A bodollói templomot  zsúfolásig  megtöltő zarándokok nem csupán a közeli régióból, hanem a Bodrogközből, Ung vidékről, Gömörből és Miskolc térségéből is érkeztek.

GB-, fotók: mml