(a tatabányai Turull, O.N.)

„Mit jelent számodra, hogy magyarul is tudsz?”- kérdezi a Bamba TV a magyar alapiskolás gyermeket.

Jó ember! Hiszen ez a természetes! Kérdezünk vajon olyat, hogy: Mit jelent számodra, hogy levegőt vehetsz, hogy vizet ihatsz, hogy édesanyád szült meg….?!!!

Mert a magyar gyermek tud és  beszél magyarul, és nem magyarul IS! Ezen felül tud esetleg más nyelven IS ! Arról kérdezhetik…

Az anyanyelv ismerete, birtokba vétele egy gyermek számára természetes állapot. Evidencia.  Természetes és lényeges. Emberi alapérték !

Az utcán lent állókat nem kérdezik meg, hogy miért akarnának leugrani a toronyház tetejéről, de aki ott fent szerencsétlenkedik szédelegve a magasban, attól kellene megkérdezni, hogy miért ilyen zavarodott… Mint a magyar gyermek pl. a szlovák iskolában, hiába tűnik úgy, hogy „fent” van, mert az neki nagyon de nagyon is mélypont!!! Számára ez maga a POKOL ! Mint amikor összecsavarodik a köldökzsinór, és halva születik a gyerek…

Valahogy így  válnak lelketlenné vagy sivár lelkűvé mindazok, akik kiesnek az anyai gondoskodás természetes közegéből: a nyelv beszélő, zenélő, mesélő öleléséből.

Szóval a problémával kell foglalkozni, és a probléma megelőzésével. Magyar család, magyar óvoda, magyar iskola ! Magyar jövő!

A gyermek kilenc hónapig a magzatburokban, az anyaméhben kap védelmet, és a köldökzsinóron át táplálékot. Amikor világra jön, utána az édesanyja nyelve, a beszédében rejlő kedvesség, öröm, varázslat jelenti a gondoskodó LELKI VÉDELMET, TÁPLÁLÉKOT ÉS ÉLETKEDVET a megmaradáshoz, a tájékozódáshoz.

HOGY EL NE VESSZÜNK, EL NE KALLÓDJUNK A VILÁGBAN!

Aki az anyanyelvet megtagadja, aki ezt a lelki köldökzsinórt elszakítja, annak a lelke pusztul bele: sem a családja, sem a társa, sem a nemzete nem lesz számára többé fontos ….

Mi értelme marad akkor még az életének?

Mihályi Molnár László