(Fotó: pixabay)

Léleksorvasztás és közösségrombolás a fogalmak összezavarásával

“Nincs-e megírva: Az én házam imádság háza lesz minden nép számára? Ti pedig rablók barlangjává tettétek.” (Márk 11:17)
„kötélből korbácsot csinált, és kiűzte őket” (János, 2: 15.)

Aki a cégét, munkahelyét szereti, dicséri és támogatja, azt jó munkaerőnek nevezik.
Aki a szülőföldjét tiszteli, szereti és ragaszkodik hozzá, az a jó patrióta.
Aki a hazájával, országával van így, azt jó hazafiként tartják számon.
Aki a családjának gondoskodó védelmezője, az a jó családapa vagy édesanya.
Aki Jézus mellé áll és őt követi, az a jó keresztény.

Viszont aki a nemzetét szereti, védi, támogatja és élteti, az egy elvetemült nacionalista.
Legalábbis egyes körök, csoportok, a közvéleményt formálók és tömegtájékoztató eszközök megítélő rendszerében.

Valami baj van a fogalmakkal ! Vagy csupán a szándékosan félremagyarázott, besározott, elsötétített értelmezésről lenne szó?

Hiszen a nacionalista, amint a hazafi, a patrióta, a keresztény vagy a jó családapa is az emberi alapértékeket szereti, tiszteli és védelmezi. Ám nem a mindenféle másságot, hanem csakis a másfajta értékeket ! A közösséghez való tartozás érzése örömmel tölt el, mégha a vállalás nehézsége olykor nem is egyszerű, de biztonságérzetet, megnyugvást ad, és ezáltal egészségvédő tényező! – mondja a pszichológia. Azt már nem is részletezik, hogy valójában a soviniszta a veszedelmes, aki magát úgy akarja kiemelni, hogy másokat letapos, mások jogait sérti.

Kik és miért akarják mégis megrontani a fogalmakat, érzéseket, viszonyokat, az emberek lelki egészségét?! Mert ez bizony szándékos és szervezett rombolás. Azt is látjuk, hogy már a jó hazafit, a keresztényt és a családszerető embert is maradinak bélyegzik, a patriótát a haladás gátlójának. A nemzetét és hazája érdekeit és hagyományait védelmezőt intoleránsnak, idegengyűlölőnek, rasszistának és náci fasisztának állítják be, miközben példaképül állítják a hazátlan törtető karrieristát, a családját elhagyót, az anyagiasságot mindenek fölé helyező gátlástalanságot és az emberi alapértékeket semmibe vevő magatartást. Csak az egyéni siker, az önmegvalósítás, a haszon, a nyereség, a szerzés és birtoklás számít: teljes alázat és behódolás a piaci igények előtt. Már a tankönyvek is tartalmaznak ilyen irányú megtévesztő (tehát aljas !) „érzékenyítést”, befolyásolást. Egyértelmű tehát, kiknek áll érdekében az emberi közösségek és értékek összekuszálása és lerombolása, hogy a hasznot lefölözhessék, az embereket pedig az elhintett megtévesztő fogalmak kötelezővé tételével kordában tartsák: toleranciát várnak el, de akinek mégis más lenne a véleménye, s talán éppen neki lenne igaza, azt keményen megtorolják. Akár nagyhatalmi beavatkozással is! Ezt bizonyítja az EU és a NATO is, mint egy olyan karám, ahol a a bezárt védelmezetteknek naponta biztosítják a „jólétet”, mert rendszeresen kapnak moslékot, kitakarítják óljaikat, hiszen a jól tartott jószág őket élteti kamatos kamattal: a bölléreket és a „jószágigazgatókat”, vagyis a nagytőke világhódító urait.
A „művelt nyugaton” ezt már kb. 200 éve elkezdték, ezért lettek olyanok, amilyenek: alázatos, jámbor behódolók a Mammon moslékosvödrei előtt.

És most rajtunk a sor, hogy elfogadjuk öngyilkos terveiket. Ám visítoznak, mert egyre többen mondanak nemet siralmas elképzeléseikre.

Ez most a tét! Meg kell tisztítanunk szent templomainkat.

Mihályi Molnár László