ertektar_1b

Új alapokra helyezik a külhoni magyar értéktárba bevihető felvidéki értékek jóváhagyásával járó munkát. Dunaszerdahelyen a Felvidéki Magyar Értéktár megalakulásáról és működéséről írt alá ma megállapodást négy felvidéki intézmény vezetője.

A szerződést kézjegyével Bárdos Gyula (a Csemadok elnöke), Jókai Tibor (a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke), Varga Péter (a Gazda Polgári Társulás elnöke) és Huszár László (a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet igazgatója) látták el.

Huszár László elmondta, sokéves gyűjtőmunka áll már mögöttük. Varga Péter úgy gondolja, a magyar értékek terén nekünk, felvidékieknek van mire büszkék lennünk. Jókai Tibor kiemelte a pedagógusok fontos szerepét értékeink gyűjtésében. Bárdos Gyula bízik abban, hogy a mostani lépés csak a kezdet értékeink, hagyományaink ápolása terén.
A Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) Hungarikum Bizottsága munkájába bevonja a külhoni magyar szakmai és civil szervezeteket is. A hungarikumok ügye nemzeti ügy, amelyet minden magyar magáénak érezhet, függetlenül attól, hogy világ melyik részén él. A Külhoni Magyarság Értéktárnak 106 nemzeti értéke van, 64 a Vajdaságból, 19 Horvátországból, 6 Muravidékről, 6 Kárpátaljáról, 5 Erdélyből és 6 a Felvidékről. Ez utóbbiak a következők: a deáki templom, a bényi műemlékek, a kurtaszoknyás falvak, a pozsonyi kifli, a kőtés, a paprikás kattancs. A hat felvidéki érték máris a Felvidéki Értéktár részei, ezeket a jövőben számos további értékek követheti.

Varga Péter elmondta, a helyi értékek gyűjtése kapcsán várják a javaslatokat olyan nemzeti értékekre, amelyek ismertek a Felvidék egész területén. „Ezek az értékek kerülhetnek majd be a felvidéki magyar értéktárba, innen pedig tovább kerülhetnek a Kárpát-medence értékei közé. Ehhez egy intézményrendszert szeretnénk kialakítani: mindenekelőtt létrehozni egy 9-12 tagú értéktár bizottságot, melynek tagjai ágazati szakemberek – művészettörténészek, etnográfusok, építészek, agráriumban, élelmiszeriparban tevékenykedő szakemberek és egyéb ágazatokhoz kötődő szaktekintélyek, hagyományőrzők.”

A Felvidéki Magyar Értéktár Bizottság egy független szakemberekből álló bizottság lesz, amely a szakmai döntések meghozatala előtt jogosult kikérni további szakértők – szakemberek, területi illetékességű szakmai és civil szervezetek véleményét. A bizottság tevékenységét és hatáskörét belső szabályzat határozza meg. Céljai közé tartozik Felvidéki Magyar Értéktár Mozgalom elindítása és működtetése; szakmai és módszertani segítségnyújtás civil szervezeteknek, magánszemélyeknek; partneri kapcsolat kialakítása a Hungarikum Mozgalommal és más magyar értéktárakkal.
Az értékek szakterületenkénti besorolási kategóriái: Agrár- és élelmiszergazdaság; Egészség és életmód; Épített környezet; Ipari és műszaki megoldások; Kulturális örökség; Sport; Természeti környezet; Turizmus és vendéglátás.

Az értéktárba való felvételre bármely személy, intézmény, szervezet tehet javaslatot a megfelelő javaslattételi űrlap kitöltésével és a kötelező mellékletek csatolásával. A javaslatok felterjesztése elektronikus úton történik a www.ertektar.sk oldalon (ez novemberben indul), vagy postai út esetén elektronikus adathordozón mellékelve kell benyújtani. A települési/tájegységi értéktáraknak a javasolt érték Felvidéki Magyar Értéktárba történő megküldésekor a bizottság javaslatot tesz arra, hogy mely nemzeti értékek felvételét javasolja a Magyar Értéktárba ill. a Hungarikumok gyűjteményébe.

ertektar_5 ertektar_4 ertektar_3 ertektar_2 ertektar_1

Oriskó Norbert