A határok népe vagyunk. Felépítjük, lebontjuk, majd újjáépítjük önnön határainkat. Határozunk, elhatárolódunk, behatárolódunk. Széthúzás, szakadás, közeledés, összefogás. Magyarságunk szinuszos. A határok népe vagyunk.

Menyhárt József (Dunaszerdahely, 2016)
Menyhárt József (Dunaszerdahely, 2016)

A kereszténység határnépe, Vajk és Koppány népe vagyunk. Germánnal szövetkező, ősiségre apelláló, kardozós-felnégyelős határnép. (Majd: országalapító, összefogó nemzet!)

Az egyházszakadás határnépe vagyunk. Protestánsok és pápisták. A bibliás öreg Károli, és a dörgedelmes Pázmány.

A nyelvújítás határnépe vagyunk. Ortológus és neológus. Kazinczy igyekezete, fordítás és eredetiség, új szavak és hagyomány.

A forradalom határnépe vagyunk. Kossuth és Széchenyi. Haza és haladás – reform és fegyver. Rabok legyünk vagy szabadok? (Majd: boldog békeidő és kiegyezés.)

A háborúk határnépe vagyunk. Kivel és ki ellen? Egy felszabdalt országrész határnépe vagyunk. A származás határnépe vagyunk. Az ideológiák határnépe vagyunk. A nyelvek közt váltogatók határnépe vagyunk.

Egy önmagával határos haza határnépe vagyunk.

Felépítjük, lebontjuk, majd újjáépítjük önnön határainkat. Határozunk, elhatárolódunk, behatárolódunk.

Széthúzás, szakadás, közeledés. Összefogás.

Forrás: Felvidék.ma / menyhartjozef.sk