Először is engedjétek meg, hogy kimondjam: nagy tisztesség a számomra, hogy ezen a helyen és ebben a megmérettetésben szólhatok Hozzátok!

mjf2

Egy vagyok közületek: szlovákiai magyarként, csallóköziként, kétgyermekes családapaként állok itt, hogy hitet tegyek és hitet adjak. Hitet tegyek mindazon értékek mellett, amelyet apáink hagytak ránk azért, hogy továbbadjuk gyermekeinknek. Nemzetet, nyelvet, hagyományt – éltető közösséget kaptunk; de hozzá feladatot is: tartsd meg és add tovább!

És ehhez a megtartáshoz kell a hit – és ezt a hitet egymásban táplálnunk kell. Hányszor éreztük úgy: ha ez nem sikerül, akkor vége, nincs tovább!? Hányszor hittük, hogy ez az utolsó hajó? Hányszor néztünk egymás szemébe, remélve, hogy hátha megcsillan az erő. Az elmúlt évek nem kedveztek nekünk: fogytunk, töredezetté, kishitűvé, félszeggé váltunk.

Most kérdezhetnétek tőlem: miért mondom ezt Nektek? Hiszen akik e teremben vagytok, megtettetek mindent! Dolgoztatok, mozgósítottatok, nem hagytátok magatokat…  Ennyi volt, kész, vegyüljünk el? Nem hiszem, hogy ez lenne a válasz. És Ti sem hiszitek, különben nem lennétek itt: a keleti végektől a nyugati határokig itt vagytok és mind tudjátok ­– százezernyi magyar miatt vagyunk ma itt! Sőt! Ha csak százezret számolok, akkor még keveset is mondtam!

Tennivalónk akad bőven: kisebbségi oktatásunk szorongatottsága, anyanyelvünk színtereinek visszaszorítása, gazdaságunk ellehetetlenítése, leszakadó régióink, politikai képviseletünk megosztottsága… Az aratnivaló tehát sok, ahogy azt hallottuk az előttem szólóktól is.

A kaptafánál maradva –  itt és most a nyelvbevetettségünk fontosságát és tervezhetőségét emelném ki.

A nyelvhasználat kérdése a szlovákiai magyarság számára a szó legszorosabb értelmében vett létkérdés. Közösségünket a nyelv tartja meg magyarnak, a nyelvváltást mind egyéni, mind közösségi szinten törvényszerűen követi a nemzetiségváltás.

Az MKP-nak, mint nemzetiségi pártnak ezért nemcsak szimbolikus lépésekkel, vagy pusztán deklaratívan, azaz választási programpontként leírva, hanem a lehetőségeihez mérten gyakorlati lépésekkel is támogatnia kellene a magyar nyelvhasználat ügyét. Egy olyan stratégia következetes megvalósítására van tehát szükség, amely több szinten, országos és helyi szinten is mozgósítaná a párt struktúráit az ügy érdekében.

 A parlamentből történt 2010-es kiesését követően az MKP-nak már nem volt lehetősége arra, hogy a nyelvhasználatra vonatkozó szabályozás módosításában közvetlenül részt vegyen. Azonban a tárcaközi egyeztetésekbe a szükséges számú aláírás összegyűjtésével két esetben be tudott kapcsolódni: az új választási kódex megalkotása, valamint a jogalkotásról szóló jogszabály módosítása esetében (az előbbi esetben sikerrel).

Az országos szintű tevékenység egyik fontos eleme lehetne a jövőben, hogy a tárcaközi egyeztetésekbe minél gyakrabban konkrét javaslatokkal kapcsolódna be a párt, kihasználva ennek törvényben biztosított lehetőségét.

Az aláírások gyűjtése természetes módon „médiamegjelenést” biztosít a pártnak és nem utolsósorban kapcsolatot teremt a választók és a párt között. Az ilyen javaslatok különös jelentősége abban is rejlik, hogy ezen a módon nem csak a parlamenti tevékenység bírálatához kapcsolódva tudjuk megfogalmazni elképzeléseinket, hanem a parlamenti vitát megelőzően kezdeményezőként tudunk fellépni. Az aláírások gyűjtése a civil szervezetekkel történő együttműködés megerősítésének terepe is lehet.

Amikor a közösségünket érintő viták zajlanak a parlamentben, az MKP-nak mindig aktívan és naprakészen kell reagálnia, már a vita során is érdemi javaslatokkal előállni. Ez azért is nagyon fontos, mivel lesznek, akik a jövőben úgy akarják elfogadtatni a magyar választókkal kormányzati szerepüket és megtartani támogatottságukat, hogy a minimális eredményeket is maximális sikerként próbálják majd eladni.

Ilyenkor nagyon fontos lehet az objektív, higgadt, szakmailag megalapozott kritika, amellyel a civil szféra is azonosulni tud. Ezért fontos, hogy folyamatosan „leleplezzük”, amikor túlárazva akarják eladni a szerény eredményeket! A kevés nekünk nem elég!

A magyar nyelvhasználat érdekében országos kampányok megszervezését is fel lehetne vállalni, melyek egy-egy nyelvhasználati problémára fókuszálnának. Az MKP-nak országosan kiépült struktúrája van, helyi szervezetei az egész magyarlakta területet behálózzák.  Ez a struktúra többszöri választási kampány tapasztalatait is magában hordozza, így elvileg nem idegen számára egy-egy  meghatározott cél érdekében egy időben, egyszerre megmozdulni. Ne legyünk kishitűek: együtt erő vagyunk!

Még egy dolog: az országos szint alatt is aktivizálni kell az MKP-t! Képviselőink jelen vannak a megyei közgyűlésekben és a magyarlakta települések képviselő testületeiben; a magyarlakta települések jelentős része MKP-s vezetéssel működik. Vegyük észre, hogy valós cselekvési lehetőségek vannak a pártunkat képviselők kezében!

Eddigelé gyakori probléma volt a helyi szervezetek esetében, hogy nem tudtunk olyan tevékenységet végezni és felmutatni, amely elég vonzó lenne a tenni vágyó fiatalok számára. Az új emberek megszólítására és szimpátiájának megnyerésére legjobb eszköz, ha a szervezet olyan összehangolt tevékenységre ad lehetőséget, amelynek „társadalmi hasznosságáról” széleskörű egyetértés uralkodik, és látványos eredmények felmutatására ad lehetőséget. A magyar nyelvhasználat érdekében kifejtett tevékenység olyan közös élményt is nyújthat, amelynek közösségépítő szerepét sem lehet alábecsülni!

Mivel a magyar nyelvhasználat ügyének előmozdítása az egész közösség érdeke, az MKP ezen a téren folytatott tevékenysége, mind országos, mind helyi szinten nyilvánvalóvá teszi, hogy a párt politikusai a közérdeket, azaz a magyar közösség érdekét tartják szemük előtt és nem (pusztán) „önös személyes érdekből” kérik a választók támogatását.

A magyarlakta (MKP-s vezetésű) önkormányzatok között pedig az együttműködés összehangolt formáját kell kialakítani, amely a jó megoldások átvételét, a tapasztalatok cseréjét jelentené.

Tisztelt kongresszusi Küldöttek, kedves Barátaim!

A minap azt kérdezték tőlem, hogy miként képzelem el közösségünk jövőjét a következő öt évben. A válaszom az, hogy ne tervezzük magunkat ilyen szűk időkeretben: a mi dolgunk, hogy szlovákiai magyarságunkat minimálisan a következő ötven évre tervezzük! Egy erős, önnön sorsát határozott és egységes politikai képviselettel alakító közösséget remélek. Olyan közösséget kívánok megtapasztalni, amely nem fél, nem alkuszik és nem fogy tovább!

(Részelet Menhárt József kongresszusi beszédéből / Forrás: felvidek.ma)