Az első bécsi döntés 1938. november 2-án született Magyarország és Csehszlovákia vitájában, és lényegében Trianon részleges, etnikai alapon történő revízióját jelentette.

Ilyen volt Magyarország 1938 és 1944 között (wikipedia)
Ilyen volt Magyarország 1938 és 1944 között (wikipedia)

Magyarország a trianoni békeszerződéssel elvett területeiből visszakapott mintegy 12 ezer km²-t, az akkor már autonóm Szlovákia déli és Kárpátalja délnyugati sávját a magyar határ mentén, Érsekújvárral, Kassával, Ungvárral, Beregszásszal és Munkáccsal. Nem szerezte meg Magyarország viszont az általa követelt Pozsonyt és Nyitrát. A Harmadik Birodalom része lett ugyanakkor a német többségű Pozsonyligetfalu és Dévény. Az átadott területen az 1941-es magyar népszámlálás 1 millió 62 ezer lakost talált, közülük 84% volt a magyarok aránya és mintegy 10% a szlovákoké. Az 1930-as – vitatott hitelességű – csehszlovák népszámlálás szerint a magyarok aránya itt 57% volt. A két adat eltérését azonban nem csupán az adatfelvételek és az adatközlések módszertani különbsége magyarázza, mivel a határváltozást népességmozgás is követte. (Forrás wikipedia)

Duray Miklós felvidéki politikus és közíró szerint: „A békeszerződés idején tanúsított buta mohóság és a későn jött felismerés okozta a cseh (csehszlovák) politika teljes vereségét 1938-ban, mert azt is elvesztette, amit egyébként megtarthatott lett volna. A müncheni egyezményt, amelynek következményeként Németország bekebelezte a németlakta csehszlovákiai területeket, francia és brit segédlettel kötötték meg szeptember utolsó napján. Három héttel ez után következett – összhangban az akkor érvényes csehszlovák törvényhozási renddel – Szlovákia autonómiájának törvénybe iktatása. Jó egy hónappal az után, hogy a müncheni egyezményt Csehszlovákia elfogadta, az első bécsi döntéssel visszacsatolták Magyarországhoz a magyarlakta területeket, létrehozva ezzel Európa legújabb kori történelmének etnikailag legigazságosabb államhatárát. Majd 1939. március 14-én egyoldalúan kikiáltották Szlovákia önállóságát, és ez Csehszlovákia megszűnését jelentette. Ezután került sor az ún. kárpátaljai maradék terület elfoglalására (visszafoglalására) a magyar királyi honvédség által.”
(Forrás: Duray Miklós: Szabadkőműves volt, fasiszta lett belőle! Neve: Edvard Beneš, 2005)