90 éves Vadkerty Katalin történész, a Felvidék és a (cseh)szlovákiai magyarság történetének kiváló kutatója.

Történészi oklevelét a pozsonyi Comenius Egyetem Bölcsészettudományi Karán szerezte. Egyetemi tanulmányai befejezése után 1953 és 1958 között a pozsonyi Pedagógiai Főiskola tanára. Az 1960 és 1987 közötti években a Szlovák Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének tudományos munkatársa. Fő kutatási területei a Felvidék 1848 és 1918 közötti időszakának gazdaságtörténete és a csehszlovákiai magyarság 1945 és 1948 közötti története. Kutatómunkájának eredményeit az 1993-ban kiadott Reszlovakizáció, az 1996-ban megjelent Deportálások és az 1999-ben kiadott A belső telepítések és a lakosságcsere trilógiát képező monográfiákban foglalta össze, amely a felvidéki magyarság második világháború utáni meghurcoltatásának legteljesebb körű, tudományos tárgyilagossággal feldolgozott története.(wikipedia)

A történészt köszöntötte a felvidéki Magyar Közösség Pártja is, nagyra értékelve “Vadkerty Katalin munkásságát, amely egyértelmű képet ad a jogfosztások, kényszertelepítések és kényszerasszimiláció természetrajzáról, hatásáról. A folyamatok kutatásokra épülő bemutatása rendkívüli értékű, objektív korrajzot ad, megalapozott elemzést és tudományos értékelést”.

Isten éltesse!