A Pro Minoritate polgári társulás magyar névhasználat érdekében indított kampánya alatt több tucat előadás hangzott el magyar tannyelvű iskolákban Felvidék szerte.  A névmagyarosításért indított kampány főleg a felső tagozatos alapiskolásokat és középiskolásokat célozta meg, mivel az ő esetükben általában még nem kell az igazolványokat lecserélni.

Az előadásokat fiatal nyelvhasználati aktivisták tartották meg, elsősorban egykori saját „alma mater”-ükbe visszatérve, amely előadások során felhívják a diákok figyelmét a név magyarul történő használatának fontosságára, tájékoztattak a névhasználatra vonatkozó jogi szabályozásról és a névmódosításhoz szükséges gyakorlati tudnivalókról. Az előadásokhoz kapcsolódóan felmérés is készült a témában.

A kampány keretében egy honlap is elkészült, hasznaldmagyarul.sk címen, ahol a névmódosításhoz  szükséges minden fontos információ online is elérhető. A szociális hálón is zajlott a kampány velős, rövid figyelemfelkeltő üzeneteken keresztül. Nyomtatott brossúrák segítségével is népszerűsítették a magyar névhasználatot.

Bár a magyar név hivatalos használata már pár évvel a rendszerváltást követően lehetővé vált a felvidéki magyarok számára, még mindig túl sokszor találkozni e fontos jogukkal nem élő magyarokkal a Felvidéken.  Pedig a név rendkívül fontos eleme nemzeti identitásunknak, azt kifejezi a nyilvánosság számára is könnyen felismerhető módon és a szlovák többségi társadalom toleranciáját is növelni képes, ha magyar nevű polgártársakkal napi szinten találkozhatnak.

A szlovakizált névvel nemcsak az idősebb nemzedékek körében találkozhatunk túl gyakran, hanem a fiatalok körében is, akik szüleinek már lehetősége lett volna magyar névvel bejegyezni gyermeküket. A totalitárius rendszer örökségeként sajnos ez a rossz gyakorlat tovább él ma is.

A „Használd magyarul!” kampány célja, hogy minél szélesebb körben ismertté váljon e törvényi lehetőség és minél többen éljenek vele. A fiatalabb korosztály megszólítása ezért is fontos, mert az üzenet a szüleikhez is eljut, hisz kérelmezniük is nekik kell a névmódosítást, még ha azt  a gyermekük is kezdeményezi.

18