(hazátlan honban – hontalan hazában)

mikor már senki nem segít
s úgy érzed minden elveszett
tudod-e hol vagy s hazád hol lehet
tudod-e földed vajon merre van
tudod-e még hogy élet hol fogan
van-e még reményed erőd
kibírni
poklot temetőt
lesz-e még morzsányi hited
amíg az átkot cipeled
és a tükörből aki visszanéz
aki egykor voltál
tán az vagy-e még

szerelmet tüzet őriz a szemed
az emel föl aki eltemet
az hív vissza ami megtagad
örökös zajban
mindig
egymagad
holt vizeken hol tenger árad

keresed otthonod hazádat
hol hínáros láp húz le a mélybe
s szárnyatlan lélek taszít beléje
hol határok szabnak gátat a szónak
csak szalmaszálnyi a mentőcsónak
még emlékszel
sziklákon álltál
mosdattad arcod friss pataknál
kiáltásodra visszhangzott a völgy
s egy földcsuszamlás
mindent elsöpört
beterített szennyes lé iszap
a hordalék lassan átitat
idegen anyag tömül a szádba
halálra ítélten
vársz
f e l t á m a d á s r a

(könyörgés)

Siralomvölgyből kivezető
fénysugárúton,
sugaras fényutakon
időtlen örökidejű kegyelem,
léterejű,
feszülő fényhidakon,
lélekvezető nyomvonalon,
idebent feszülő húrú
hangtalan fényhegedűn
lélekben zengő ütemű,
mindenkor éltető derűt
jövellő,
üdvösség szárnyán emelő,
lélektől lelkes szerető,
öröktől örökkévaló,
mindenkor mindenható,
fiaddal irgalmat hozó,
érettünk nekünk üzenő,
utunkon irányt mutató,
nyomodban hozzád vezető
Egyetlen Hatalmas Isten !
Feléd fordítom arcom,
és hozzád fohászkodom
magyar népemért:
Ne kíméld,
büntesd meg bűneiért
oly keményen,
hogy visszatérjenek hozzád
szeretetben,
hogy felismerjenek ott is,
ahol hamis próféták
fosztogatják a hazát,
és meggyalázzák a keresztet !
Légy igazságos,
de mutasd meg irgalmadat,
és áraszd ki reánk kegyelmedet:
nem érdemtelenül,
hanem alázatunkért
és hűségünkért Tehozzád !
Vesd tűzre a fát mely nem terem,
tépd ki gyökerét a gaznak
mely csírázni sem hagyja a búzaszemeket,
és nyiss ablakot a házon,
melyben sötétség honol !
Mutasd meg arcod újra e nép előtt:
lássák az Utat mely Hozzád vezet !

Hozz békét e tájra,
melyet darabokra szaggatott a bűn
és a gyalázat !
Adj Igazságot Magyarországnak,
s legyen itt általad áldott az Élet!
Amen

 

Mihályi Molnár László – elhangzott Tokajban, a Makovecz emlékház alapkövének avatóján

2023. június 24-én.