A Gorillából származó információk szerinte megegyeznek azzal, amit az alapban látott. Milan Krajniak interjúja a Hospodárske noviny (HN) számára.

•    Van azok között a dolgok között, amelyeket a Gorilla említ, igaz?
Csak ahhoz szólhatok hozzá, amit abban az időben a Nemzeti Vagyonalapban megfigyelhettem. Azok az információk alapvetően ülnek.

•    Kapott tehát Anna Bubeníková pénzt a Pentától?
Ezt nem tudom sem megerősíteni, sem megcáfolni. Minden esetre, Bubeníková nagyon befolyásos ember volt a Vagyonalapban.

•    Milyen értelemben?
Annak a főosztálynak a főnöke volt, amely az egyes állami tulajdonban lévő cégekbe az állami jelöléseket intézte. Az állami vállalatokban betöltött helyek irányítási szempontból s hatalmi befolyásuknál fogva is nagyon érdekesek.

•    Igaz, amit a Gorilla Önről ír?
Rólam három információ van az iratban. Az első kettő arról szól, hogy az Alap elnökségének tagja voltam. Ami ül. A harmadik meg arról, hogy Jaroslav Haščák úr úgy nyilatkozott, hogy az alap működésének új koncepciójában a Penta érdekeit kellett volna képviselnem. Rögtön a kijelentés után azonban a KDH kilépett a kormányból és én is beadtam a felmondásomat z alap elnökségében.

•    Tehát sohasem szavazott az alapban úgy, ahogyan azt egy pénzügyi csoport akarta?
Megengedem, hogy úgy is szavazhattam. Nem vizsgálom minden anyagról, hogy kinek az érdekeit képviseli. Egyszer szavaztam egyenesen egy olyan privatizációra, amelynek a győztese a Penta volt. Az alap elnökségének ezt a privatizációt jóvá kellett hagynia vagy el kellett utasítania. Akkor mellette szavaztam, mert a Penta ajánlotta a legnagyobb árat. Nem látok ebben semmi rosszat. De a Pentából soha senki sem lépett velem kapcsolatba azzal a kéréssel, hogy így vagy úgy szavazzak.

•    Sohasem kapott pénzt azért ahogyan szavazott?
Nem, még csak soha senki nem is ajánlotta ezt fel.

•    Miért mond le, ha tisztának érzi magát?
Mert a Gorilla-ügy kivizsgálását nagyon fontosnak tartom. Nem szeretnék még csak minimális esélyt sem adni senkinek, aki kétségbe tudná vonni a nyomozás eredményét arra, hogy érdekütközésről beszéljen, ami esetleg szóba jöhetne. Abban az időben ugyanis az alapnál voltam, jelenleg meg Daniel Lipšic belügyminiszter tanácsadója vagyok. A lemondásom annak is a kifejezése, hogy szabadnak érzem maga. Soha senki sem irányított.

•    Az ártatlan emberek többnyire nem mondanak le maguktól…
Pontosan ez az a magyarázat, ami nem tetszik nekem. Az iratban olyan értelemben emlegetnek, hogy Haščák úr kifejezi az abbéli óhaját, hogy a jövőben én a Penta érdekében szavazzak. De ez nem volt lehetséges, mivel az alapban beadtam a lemondásom.

•    Azelőtt, mielőtt beadta volna a lemondását, senki sem kereste meg a Pentáből?
Nem. A Pentából senki semmilyen szavazással kapcsolatban nem keresett meg.

•    A Gorillából az következik, hogy az alap vezetése a Penta érdekében szavazott. Tudott Ön arról , hogy valami ilyesmi megtörténhet?
Amikor az elnökségi tárgyalások anyagait olvastam, nem abból a szempontból figyeltem rájuk, hogy kinek az érdekeit szolgálják. Számomra az alapvető az volt, hogy az állam érdekeit képviseli-e. A privatizáció során, amikor az ár az egyetlen kritérium, nem az a döntő tényező számomra, hogy kiről van szó.

•    Kapcsolatba lépett már Önnel a rendőrség az irat kivizsgálása következtében?
Eddig még nem. Ha kapcsolatba lépnek velem, gond nélkül együttműködök velük.

Hospodárske noviny, 2012. január 17. nyomán