A tiltakozóakció résztvevőinek követelései valószínűleg nem kerülnek meghallgatásra, a tüntetések azonban nyomást gyakorolhatnak a Gorilla-ügy kivizsgálására, hogy legalább a választások után kiderüljön az igazság. Grigorij Mesežnikov politológus úgy gondolja, hogy tüntetések nem kedvetlenítik el még jobban az embereket a választásokon való részvételtől.

A tiltakozóakció résztvevőinek követelései valószínűleg nem kerülnek meghallgatásra, a tüntetések azonban nyomást gyakorolhatnak a Gorilla-ügy kivizsgálására, hogy legalább a választások után kiderüljön az igazság. Grigorij Mesežnikov politológus úgy gondolja, hogy tüntetések nem kedvetlenítik el még jobban az embereket a választásokon való részvételtől.

Gondolja, hogy a Gorilla-ellenes tiltakozóakciók szervezői elérik, hogy leváltsák posztjaikról Dzurinát, Miklošt, Miškovot, Bugárt, Chmelt, Ficót, Uhliarikot, Hrušovskýt stb. ?
– Azt hiszem, hogy ezt nem érik el.

Hogyan értékelhetik az emberek ezeket a követeléseket? Mozgósíthatja őket ez?
– Nagyon fontosak az összefüggések. Elsődleges az az összefüggés, hogy elég masszív korrupciós botrányról van szó és ilyen követelés csupán most jelent meg. A kérdés miért, hiszen Szlovákia sokkal rosszabb botrányokat is megélt, ám ezek a követelések eddig nem hangzottak el. Ennek a következménye lehet az, hogy némely embert elkedvetlenít, hogy semmi sem történik. Másokat viszont más pártok támogatására ösztönözhet. Összességében azonban hozzájárulhat a nyomás felerősödéséhez, hogy az ügyet a választások után vizsgálják ki. De ez hosszabb beszélgetést igényelne.

Elképzelhető egyáltalán, hogy az állami képviselők bármiben is eleget tennének a Gorilla ellen tüntetőknek?
– A tiltakozók követeléseinek csak a bűnüldöző szervek tehetnek eleget. Politikai döntéseket hozni most a követeléseik alapján nem tartom megfelelőnek az esetlegesség szempontjából sem. Úgy gondolom, hogy a tüntetők követelései alapján nem hoznak semmilyen döntést.

Lehetséges az előrehozott választások márciusról szeptemberre való halasztása, ahogyan azt a tüntetők követelik? Mi ezzel a céljuk?
– Ez a követelmény szerintem nem reális. A választásokat meghatározott konkrét helyzet alapján hirdették meg, mivel a kormány nem kapott támogatást. Legyen ez a botrány bármennyire súlyos, úgy gondolom, nem ok arra, hogy megváltoztassanak egy döntést, amelyet a parlament alkotmányos többséggel támogatott. Ez a követelés indokolatlan, természetesen a az alternatív pártok malmára hajtja a vizet. Véleményem szerint ez nem tartozik a megvalósítandó követelések közé.  A többi követelményt, amelyek reálisabbak ez a felfogás a tüntetések kezdeményezőinek szemszögéből azután negatív irányba tolja.

Pénteken Szlovákia-szerte tiltakozóakciók lesznek, gondolja, hogy nagyobb részvételre lehet számítani? Hosszú távon hová fejlődhetnek a tüntetések?
– Azt várom, hogy most talán több ember eljön. Szerintem biztosan nem lesz kisebb a mozgósító ereje, hiszen sok ember már tudomást szerzett róla, és volt is már egy tüntetés. De hogy milyen lesz a tüntetések további sorsa, nem tudom megítélni, nem lehet azonban kizárni, hogy lesznek további tüntetések, de nem gondolom, hogy ez valami olyasmibe torkollna, ami mondjuk, sértené az intézmények működését. Ez idáig nem vettem észre a tüntetések szervezői részéről, hogy ezt a keretet megsértenék.

Március 9-ére, tehát egy nappal a választások előtt, országos tiltakozóakciót terveznek a Gorilla ellen. Milyen lehet ennek a hatása a választásokra nézve?
– Biztosan figyelemfelkeltő lesz, és biztosan lesznek pártok, amelyek igyekeznek majd a hasznukra fordítani, ezt nem zárnám ki. A szervezők azon vannak, hogy ne legyen politikai aláfestése a dolognak. Abban az esetben, ha nagyobb mozgósításra kerül sor a tiltakozóakciók következtében, az az alternatív pártoknak kedvezhet. Véleményem szerint a mozgósítást nagyrészt az befolyásolja majd, milyen lesz az induló pártok közti arány a választási preferenciák alapján.  Ez ösztönözheti azoknak a pártoknak a szavazóit, akik mondjuk, nem akarnak bizonyos pártokat a hatalomhoz engedni, és azokat a pártokat támogatnák, amelyek valóban garantálni tudnak valamit.

Gondolja, hogy ezek a tüntetések a kiábrándultságban és a választásokon való alacsonyabb részvételben is megnyilvánulnak?
– Nem hiszem, hogy ez még inkább kiábrándítaná az embereket. Azt gondolom, hogy ezek a tiltakozóakciók a választók jelentős részét meggyőzhetik arról, hogy vegyenek részt a választásokon, és támogassák azokat a pártokat, amelyek nem szerepelnek a botrányban.

– – –

Országos Gorilla-ellenes tiltakozóakció március 9-én, egy nappal a választások előtt 15.00 ó-tól Pozsonyban, a Szlovák Nemzeti Felkelés terén!

Aktuality.sk, 2012. február 3. nyomán