du7(…) A három (négy) párt egyesítésének tízéves évfordulóját (2008) követően az MKP-ban fellángoltak a pártszakadás veszélyét előrevetítő indulatok, aminek közvetlen kiváltó oka a 2007-ben végrehajtott tisztújítás volt, amikor az MKP Kongresszusa leváltotta az addigi elnököt, Bugár Bélát és helyette Csáky Pált választott országos elnökké.

A pártszakadást 2009-ben nem sikerült elkerülni. Az oka részben benne foglaltatott az 1990-es évek említett ellentéteiben. Csakhogy ez akkor elsősorban az eszme és a politikai stratégia síkján jelent meg – legalábbis látszólag, 2009-ben azonban egyéni ambíciók és anyagias érdekek pucér szereplőjeként lépett színpadra. Levetkőzött valóságos lényére, lényegére. Az MKP-ból kivált személyeknek két emblematikus megjelenítője volt: Bugár Béla, az MKP bukott elnöke és Világi Oszkár a magyarországi FIDESZ által is felmagasztalt oligarchikus személyiség, a MOL-Slovnaft vezérigazgatója. Világi, összhangban az általa ugyan nem kedvelt Szigeti Lászlóval a Kalligram Könyvkiadó tulajdonosával, és a valamikori amerikai érdekeltségű Palmerhez tartozó Nova TV társaság részvényeinek egy részét birtokló Hunčik Péterrel egy MKP ellenes új pártot alapíttatott Bugár Bélával MOST/HÍD névvel. Ugyanazok az emberek álltak tehát az ellenpárt mögé, akik akadályozták az 1990-es években a magyar pártok együttműködését és egyesülését. Ez az egybeesés a kortársaknak talán nem is okoz meglepetést. A később születettek pedig okulhatnak belőle. De ne felejtsük: megjelentek ebben más gazdasági, Bugárhoz kötődő energetikai (Transpetrol hátterű) és földalapi érdekeltségek is. Részben ezzel függ össze, hogy 2010-ben Bugár és Világi útja szétvált, amihez a szlovák politikai érdekek által bevetett gazdasági csoportok térnyerése is hozzájárult – ugyanis elhalásztak gazdasági lehetőségeket Világi orra elől. Ez azonban nem jelenti azt, hogy enyhülhetnek az ellentétek a szlovákiai magyar politika színpadán. Könnyen a további bonyolódást eredményezheti, mert szaporodott a politikai szereplők és a pénzéhes cápák száma.
Jaj neked, felvidéki magyar!

Forrás:
Duray Miklós: Hogyan lett több a kevesebb?

Az egész cikk itt: http://www.duray.sk