Az Ung-vidéki Nagyszelmencen tartották a felvidéki és kárpátaljai magyar iskolák országos tanévnyitóját. Mivel első alkalommal került sor ilyen jellegű közös tanévnyitóra, ezért mind a helyszín, mind a rendezvény szimbolikus jelentésű volt. A szlovák–ukrán határ mentén fekvő településen rendezett tanévnyitó az összetartozás, az összefogás és az egymásra találás üzenetét hordozta.

Fotó: Tökölyi Angéla/Felvidék.ma

A tanévnyitót számos kárpátaljai, magyarországi és szlovákiai közéleti személyiség tisztelte meg jelenlétével. Kárpátaljáról jelen volt többek között Brenzovics László parlamenti képviselő, Kuti László, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának vezető konzulja, a KMPSZ képviseletében Orosz Ildikó elnök és Berki Károly, valamint Illár József, Kisszelmenc polgármestere. Magyarországot Grezsa István kormánybiztos, Maruzsa Zoltán helyettes álalmtitkár, Haraszti Attila kassai főkonzul, Bitay Levente konzul, valamint a Rákóczi Szövetség részéről Szajkó Gábor képviselte.

A szlovákiai magyar közélet képviselői közül jelen volt Jókai Tibor, az SZMPSZ elnöke, Ádám Zita, az SZMPSZ alelnöke, Bárdos Gyula, a Csemadok országos elnöke, Jakab Elemér parlamenti képviselő, Furik Csaba megyei képviselő, Albert Sándor, a Selye János Egyetem (SJE) alapító rektora, Juhász György, az SJE rektora és Bárczi Zsófia, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karának dékánja. A megnevezetteken kívül számos közéleti személyiség, civil szervezetek képviselői, oktatási szakemberek, oktatási intézmények vezetői, politikai pártok képviselői, pedagógusok és szülők voltak jelen az országos tanévnyitón.

A rendezvény  a történelmi egyházak helyi képviselői által vezetett ökumenikus istentisztelettel vette kezdetét a nagyszelmenci görögkatolikus templomban, majd azt követően ünnepi beszédek hangzottak el. A történelmi egyházak képviselői áldásukat adták a kárpátaljai és helyi elsősök iskolakezdésére, és a pályakezdő pedagógusok munkájára. Az iskolakezdő gyerekeknek Szajkó Gábor adta át a Rákóczi Szövetség ajándékát, a pályakezdők pedig az SZMPSZ és a KMPSZ ajándékát vehették át.

Jókai Tibor, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke (Fotó: Tökölyi Angéla/Felvidék.ma)

Az ünnepi beszédek sorát  Jókai Tibor, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke nyitotta. Beszédében a jövőbeni utakat, célokat, és a pedagógusokra váró nemes feladatokat emelte ki. Történelminek nevezte az első közös tanévnyitót, és a hely szellemét méltatta, amely hozzásegít ahhoz, hogy eggyé váljon, ami összetartozik. Felidézte, hogy Szelmencet a második világháború után kettévágta a szovjet–csehszlovák határ. A község nagyobbik része (Nagyszelmenc) Csehszlovákiához tartozott, kisebbik részét ( Kisszelmenc) pedig a Szovjetunióhoz csatolták. A település két részét 2005-ig szögesdrót választotta el egymástól. Lelkes lokálpatrióták az elszakítottság jelképeként  egy félbevágott székely kaput állítottak az egykori határra, amelynek egyik fele Kisszelmenc, a másik fele pedig Nagyszelmenc oldalán áll. A két elszakított településrészt ma már gyalogos határátkelő köti össze.

Maruzsa Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelésért felelős helyettes államtitkára röviden felvázolta a jelenlegi oktatáspolitikai célokat, és a jövőbeni terveket, valamint tolmácsolta  Balog Zoltánnak, az emberi erőforrások miniszterének üzenetét. Az államtitkár említést tett az óvodaépítési programról,  valamint a külhoni magyar szakmai közösséget támogató pedagógiai oktatási központ létrehozásának, illetve új, magyar fenntartású köznevelési intézmények létesítésének tervéről.

Grezsa István, a Miniszterelnökség Szabolcs–Szatmár–Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének és összehangolt fejlesztési feladatainak kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztosa a gyakorlati nemzetegyesítés szép példájának nevezte a közös tanévnyitót. Dobó István példáját említve arra bíztatta a jelenlévőket, hogy  a múltból erőt merítve lehet akár vesztes helyzetből is diadalt aratni, és nemzeti közösséget építeni. „A magunk munkájával fogjuk megtartani szülőföldünket, az iskolában megszerzett és átadott tudás és a magyar embertársainkba vetett bizalom alapján. Így lehet sikeres fiatalokat nevelni a jövő számára annak érdekében, hogy továbbra is legyenek erős magyar közösségei a Felvidéknek és Kárpátaljának, valamint minden magyar külhoni nemzetrész valamennyi településének“ – mondta a kormánybiztos.

Maruzsa Zoltán helyettes államtitkár és Grezsa István kormánybiztos (Fotó: Tökölyi Angéla/Felvidék.ma)

Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnöke a Kisszelmenc és Nagyszelmenc között a második világháború után drasztikusan meghúzott határ, az emberek közé emelt falak következményeit, traumáját elevenítette fel, és a szétszakítottság megszűnését méltatta. A KMPSZ elnöke hírportálunknak nyilatkozva elmondta, hogy a közös tanévnyitó gondolata már két éve felmerült, de egy évvel ezelőtt kezdték el a szervező munkát annak érdekében, hogy az idei tanévnyitó közös lehessen. A közös tanévnyitót azért tartja fontosnak, mert reményei szerint a rendezvény megnyithat gondolati réseket, és a közös cselekvésre ösztönöz. A közös cselekvés jó példáiként említette a közös tanulmányi versenyek, kirándulások szervezését, és a Határtalanul program keretében folytatott még intenzívebb együttműködést.

Az ünnepi köszöntők után Duncsák Mária nyugalmazott pedagógus  „Szellemi építkezés értékeink mentén“ címmel tartott előadást, majd Nagy Dayka Enikő szólt a pályakezdő pedagógusokhoz. Ádám Zita, az SZMPSZ alelnöke zárszavában a tanévnyitó üzenetét  osztotta meg a  résztvevőkkel (teljes terjedelmében ITT olvasható).

Az idén első osztályba lépő kárpátaljai és nagyszelmenci gyerekek (Fotó: Tökölyi Angéla/Felvidék.ma)

Böszörményi Edit az SZMPSZ Tőketerebesi Területi Választmányának elnöke úgy nyilatkozott, hogy ez a helyszín volt a legmegfelelőbb egy rendhagyó tanévnyitóhoz. Örömét fejezte ki, hogy éppen Nagyszelmencen került megrendezésre az első közös tanévnyitó. A helyszín méltónak bizonyult a jeles eseményhez, mivel történelmi jelentőségű a magyarság számára, épp a kettévágott falu jelképes értelmezése kapcsán. „Számunkra nincsenek határok, mert egy magyar nemzet van, és összetartozunk” – mondta Böszörményi.

A rendezvényen közreműködött a nagyszelmenci születésű Tóth Tibor, a Komáromi Jókai Színház igazgatója, a Cantabile kamarakórus Nagykaposról, a nagyszelmenci Dobó István Gyermekkórus, valamint hangszeres zenével Choma Manuela és Tóth Ingrid. Az országos tanévnyitó fogadással zárult a helyi kultúrközpontban, ahol Tóth Lajos, a község polgármestere, és Hack László iskolaigazgató üdvözölte a vendégeket.

A rendezvényt a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (SZMPSZ) és a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) szervezte. Társszervezői a SZMPSZ Tőketerebesi Területi Választmánya, Nagyszelmenc község önkormányzata, a Dobó István Alapiskola, a nagykaposi Erdélyi János Alapiskola a Palágykomoróci Általános Iskola, valamint   Palágykomoróc és Kisszelmenc önkormányzata voltak. Az országos tanévnyitó a magyar kormány, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., a helyi görögkatolikus egyház, az Iván József vezette nagykaposi szövetkezet, és a szomszédos települések önkormányzatainak támogatásával valósult meg. A több mint háromszáz érdeklődőt vonzó országos tanévnyitóra Kárpátaljáról, Magyarországról, és az ország minden szegletéből a pedagógusszövetségek által szervezett buszokkal, és egyénileg egyaránt érkeztek  pedagógusok és a résztvevők.

Forrás: Tökölyi Angéla, Felvidék.ma