Az Európai Nemzeti Kisebbségek Föderatív Uniója (FUEN) által kidolgozott európai polgári kezdeményezés (közismert angol nevén:  MinoritySafePack) célja, hogy a nemzeti és nyelvi kisebbségek védelme kerüljön be az Európai Unió jogrendjébe.

Berényi József

Szlovákiában a FUEN tagjaként a Magyar Közösség Pártja gyűjti és szervezi az aláírásgyűjtést. Ennek fontosságára az MKP Országos Tanácsának legutóbbi ülésén is rámutattak. „Tény és való, hogy a kérdőívek kissé bonyolultak, de ezen nem tudunk változtatni, ugyanis ilyen az Európai Unió elvárása. A cél nemes: legyen az Európai Unióban olyan törvény, mely védelmezi a nemzeti közösségeket. Ha valaki törvényt sért, az szankcionálható. Sok országgal szemben indult már eddig is eljárás amiatt, hogy az nem tartotta be az uniós normákat” – mondta Berényi József, aki az MKP-ban az aláírásgyűjtést koordinálja”.

A kezdeményezés támogatására az interneten is lehetőségünk van, és ez nem vesz több időt igénybe 2-3 percnél. Legjobb, ha előttünk van a személyazonossági igazolványunk, ahogy azon szerepel, arról kell beírnunk a keresztnevet, a családnevet, a születési nevet, a születési dátumot és helyszínt, a címet és az állampolgárságot. Az interneten azt is megnézhetjük, hogy pillanatnyilag hogyan áll az aláírásgyűjtés, mégpedig országokra lebontva is. E sorok írásakor 11 545 aláírást mutatnak ki, de hangsúlyoznunk kell, hogy ebben nincsen benne a nyomtatványokon gyűjtött aláírások száma, csak az on-line formában kinyilvánított támogatás. Nyilván a későbbiek során, mikor már lezárult az aláírásgyűjtés (a határidő 2018. április 3.), majd összesítik az internetes és a nyomtatványokon gyűjtött aláírásokat.

Az internet arról is számot ad, hogy melyik országban legalább hány aláírásra van szükség. Egy európai polgári kezdeményezés ugyanis akkor sikeres, ha összegyűlt összesen legalább egymillió támogató nyilatkozat, és a támogató nyilatkozatok száma legalább hét tagállamban elérte az adott tagállamra vonatkozóan előírt küszöbértéket. Szlovákiára vonatkoztatva ez a küszöbérték 9 750, ám ennél az MKP jóval több aláírást szeretne összegyűjteni, az elhangzott nyilatkozatok szerint 50 ezres nagyságrend a cél. Hasonlóan van ez egyébként Romániában (a küszöb 24 ezer, a cél negyedmillió) és Magyarországon is (a minimális 15 750 helyett félmilliót céloztak meg).

Az Európai Unió 28 országában egyébként eddig 7 országban sikerült az interneten összegyűjteni a minimális aláírásmennyiség legalább 1 százalékát, mégpedig Romániában (5 690 – 23,71%), Magyarországon (2 580 – 16,38%), Dániában (469 – 4,81%), Ausztriában (541 – 4,01%) és Szlovákiában (297 – 3,05%), Olaszországban (594 – 1,08%) és Németországban (754 – 1,05%).

Ez még csak a kezdet. Reméljük, folyamatosan emelkedni fognak ezek a számok. A változásokról tájékoztatjuk majd olvasóinkat.

Forrás: Oriskó Norbert, Felvidék.ma