„Belenyugodtunk abba, hogy a világnézeti és politikai cenzúrák mellett szabadon garázdálkodjék az üzleti cenzúra a szellem világában. Tisztelni kezdték minden teremtett lélek „érzékenységét”, kiszolgálták a vallási, társadalmi érzékenységet anélkül, hogy jogos és becsületes vitába szállottak volna ezzel, meghallgatták és szótlanul elfogadták a kiadónak és ügynökének ukázait, aki megtiltotta nekik, hogy olyasmit írjanak, ami sértheti a hirdetőket, az előfizetőket és a példányonként vásárlókat. Írás közben már nemcsak arra gondoltak, mit szól ehhez Isten és a világ, hanem arra is gondoltak,  vajon nem árt-e véleményük a lap vagy folyóirat hirdetési és előfizetési érdekeinek… Így kezdődött valami, aminek értelme minden lelki ellenállás teljes megszűnése volt. Az írók belenyugodtak a civilizáció érdekeibe, eladták az érdekeikért a kultúra felelősségét. (…)
   Mikor a szellem képviselői feladják az ellenállást és a katarzist, az álművelt bugris azonnal az asztalra üt, s diadalmasan bevonul fellegvárba, melynek őrhelyét elhagyták a lélek katonái.
   Az émely, a csömör, a megdöbbenés, a rekedt vészkiáltások, a segélykérő hangjelek, mindez nem volt elég erős ahhoz, hogy feltartóztassa egy kultúra elvérzésének folyamatát. Néhány erős lélek őrizte a Titkot, mint a régi papok az égő templomban a szent tekercseket: kevesen voltak. Az újkori hírverés soha nem ismert eszközökkel tört az európai lélek ellen, zsivajával megsüketítette a tömegek lelkét. Csak a kiválasztottaknak volt még valóságos hallásuk, a tömeg nem tudott többé válogatni és megkülönböztetni. Az írók nem tudtak többé elég hősiesen ellenállni a nagyvárosi, kispolgári tömegek olcsó ízlésének.”
(Márai Sándor: Kassai őrjárat, 1940)

 “Ha elfogadjátok kéréseimet, Oroszország megtér és béke lesz; ha nem, tévedéseit világra fogja szórni…”
(Fatima titkai)

Azt ugye épelméjű ember nem merné kijelenteni, hogy a Szűzanya orosz ügynök lenne, és azt is nehéz józan ésszel elképzelni, hogy a fatimai jelenéseket száz éve az orosz titkosszolgálat szervezte volna. Az viszont tény, hogy száz éve kaptunk (mármint az emberiség kapott) egy üzenetet, hogy a világ békéjének feltétele Oroszország megtérése. Akkor, 1917-ben tettek is annak érdekében, hogy ez nem megtérés, hanem letérés legyen a kommunizmus pokla felé. A német titkosszolgálat Lenint küldte el, a cionista Rotschild pedig Bronsteint exportálta Trockij fedőnév alatt az orosz nemesség és az egyház felszámolására, ami az ő értelmezésükben több millió ember legyilkolását, további milliók kisemmizését, száműzetését jelentette, és természetesen az istentagadás tudományos bevezetését. Aztán jó hetven évig attól rettegtek a legjobban, amiről azt állították, hogy nincs (mármint az Isten). Ám hiába kiáltották ki örök időkre a kommunizmust, összeomlott, mint a kártyavár, és a keresztet ismét magasba emelhetik útmutatóul, és Oroszország elindult a felemelkedés útján, aminek alapjait nem a gazdasági csodákkal, hanem a lelkek iránytűinek helyreigazításával rakták le. Persze hogy ez ilyen hosszú agysorvasztás után miként sikerülhet, majd kiderül, de valamit mégis jól csinálhatnak, mert az Antikrisztus ügynökei máris elkezdtek miattuk rángatózni, és a lepratelepi sajtójukban és szennycsatornáikon visítoznak, mint a herélt malacok.

Az amerikai propaganda egyre vadabb és elvetemültebb kampányt gerjeszt Oroszország ellen. Ám lassan már csak a vak nem látja, hogy legalább annyi hazugság és ködösítés van ebben a maszlagolásban, mint amennyit a szovjet sajtó világolt a brezsnyevi és sztálini időkben a kapitalista társadalmakról.

Úgy látszik, hogy megfordult a helyzet, mert a békés világ nem kedvez a fegyveriparra vagyis háborúcsinálásra  támaszkodó amerikai gazdaságnak.  Bár ez első világháborút megjárt nagyapám szavai még fülemben csengnek, hogy „nem lehet hinni a muszkának”, de pontosan tudom, hogy ez az Oroszország már nem az az Oroszország, és egyáltalán nem Szovjetunió.  Mert jelenleg csupán egyetlen nagyhatalom vezetője kelt Jézus keresztjének a védelmére, ez pedig Putyin, az orosz elnök. Hiszen a többiek jelenleg inkább a kereszténység elpusztításában érdekeltek, még az EU vezérkara is az iszlám inváziót támogatja, és nem Európa emberi alapértékeinek a védelmét.

És innentől a Szent Korona népének (nekünk) nem lehet kérdés, hogy melyik oldalon a helyünk. De amint látjuk, még az uzsorás cionista világbirodalom strómanját („pénztárosát”, vagyis Sorost) sem sikerül eredményesen megfékezni gátlástalanságában.  Az őt kitartó bankárvilág  viszont gazdasági befolyásával a legnagyobb kormányokat is képes a markában tartani. (kivétel Kína és Oroszország)

Ezért lett „veszedelmes” az orosz állam, amely  kamatspekulációkban elértéktelenedett dollártól független önálló pénzrendszerre törekszik, ezért gerjeszti a reklámbevételekkel sakkban tartott világsajtó a hazugságáradatot Putyinról, ezért  kényszerítik rá az EU országaira is a gazdasági szankciókat, aminek megint Kelet-Európa issza meg leginkább a levét, mert a hozzánk legközelebb eső jövedelmező orosz piac elvesztése a mi vállalatainkat és vállalkozóinkat juttatják csődbe és teszik munkanélkülivé az itt élőket (és az egyik cél máris körvonalazódik, ha fiataljaink elhagyják szülőföldjüket).

Ez persze nem érdekli a nagy amerikai „karmestert” (bár mondhatnék páholyban ülő nagymestert is).  Vagy talán nagyon is jó számukra ennek a térségnek az elszegényedése, hogy megbízott befektetőik még olcsóbban fel tudják vásárolni az egészet, és ehhez a züllesztéshez hoznak létre és pénzelnek olyan pártokat, mint a Híd vagy az LMP, SZDSZ stb. Ukrajnát pedig a jelenlegi helyzetben bagóért megveszik (s nagy részt már meg is vették), megszerezve a nagy termőterületeket, kirabolva az ásványi kincseket, és közben úgy tesznek, mintha megvédenék őket Oroszországgal szemben (ezért szervezték meg a kijevi Majdan narancssárga álforradalmát). Már az első világháborúban is azért vette be maga mellé az antant Oroszországot, hogy miközben lekötik és kivéreztetik a német és osztrák haderő jelentős részét, addig Oroszország is úgy legyengülhet, hogy az Antikrisztus manipulációjának szabad prédájává váljék. Erre volt számukra jó akkor a kommunizmus, és a piszkos munkát akkor sem saját kezűleg végezték, hanem megfélemlített vagy elbolondított orosz muzsikokra bízták.

Ám amikor Oroszország ebből a fertőből kilábal, és a társadalom kiszorítja azokat, akik vérrel szennyezték be magukat, s az ország megtér, akkor még marad reménye az emberiségnek. Így válik tisztán értelmezhetővé Fatima 100 éve megjelent csodája.

Ebben a fényben az USA, a NATO, az iszlám terrorizmus és az EU vezetése is az Antikrisztus oldalán mutatkozik, mint a pusztulás és enyészet képviselője.

Nem lehet hát kétséges, hogy egy szellemi keresztes hadsereget  kell szerveznünk, s megvédenünk a Szent Korona népét, mint Kapisztrán János tette Nándorfehérvárnál még a sokszoros túlerővel szemben is 1456-ban.

Mihályi Molnár László

Fatimai titkok: http://uj.katolikus.hu/konyvtar.php?h=150