Gólyatorony (A szerző felvétele)

Politológusok, kultúrtörténészek és az irodalmárok is elfogadták, hogy az EURÓPAISÁG  három alappilére a következő:

  • A KERESZTÉNY ERKÖLCS
  • A GÖRÖG BÖLCSESSÉG
  • A RÓMAI JOGREND

méghozzá az alábbi értelmezésben:

A Tízparancsolatra épülő (Istent hűséggel elfogadó, az emberi életet, szülők által átadott eredendő érékrendet és   hagyományt és a család egységét tisztelő, mások emberi méltóságát, jogait, emberi értékeit és tulajdonát tiszteletben tartó) és a jézusi szeretetből táplálkozó KERESZTÉNY ERKÖLCS, mint értékrend és magatartásforma.
Az emberséget, szabadságot, testvéri szeretetet, becsületet, tisztességet és egyenrangúságot sugárzó, a lélek és a test harmóniáját szem előtt tartó  GÖRÖG   BÖLCSESSÉG, mint életfelfogás, életszemlélet, gondolkodásmód vagyis  filozófia.

CSONTVÁRY KOSZTKA TIVADAR (1853 – 1919) Zarándoklás a cédrusokhoz Libanonban, 1907 / Csontváry Kosztka Tivadar (1853-1919) festménye

Az igazságosságra, egyenjogúságra, pártatlanságra és méltányosságra alapozott RÓMAI JOGREND, mint a társadalmi rend és béke jogszokásból táplálkozó közmegegyezéses szabályozója.

Az egykoron európaiságnak nevezett három tartópillérnek viszont mára csupán a csonkjai látszanak, mert mindezeket megkerülte, megvette vagy bekebelezte az anyagias és haszonelvű pénzvilág, a hitetlenségre és érzéketlenségre ösztönző  piaci szemlélet, valamint a hagyományt, családi egységet, nemzeti közösséget és emberi értékrendet megkérdőjelező liberális, szocialista vagy soviniszta életrontás, amit mindezek hazug tömegmanipulációja, propagandája és reklámhadjárata aljas szándékkal és fondorlatos módon ömleszt a világra.

Európa pedig napjainkban egyre inkább a múlt ködébe tűnő illúzióvá válik. Csak „kicsike tüzek” pislákolnak még itt-ott, de ezeket is vízágyúkkal próbálják kioltani a pokol angyalnak öltözött csillagai.

A helyzet kilátástalan, de nem reménytelen! – ahogyan elődeink is vallották nagy szorongattatásokban. Ám éppen ez a remény, ez a hit, ez a mély gyökerekből táplálkozó és gerincet tartó önbecsülés adott mindig erőt, bátorságot és bölcsességet a talpra álláshoz, helytálláshoz, a megmaradáshoz.

Mihályi Molnár László