… mert csak annyi, hogy összeállunk egy csoportképre, hogy az emberek azt lássák, együtt vagyunk, ez biz nagyon kevés ahhoz, hogy követőkre találjunk… vagy ez az összeállás már az önfelszámoló csődeljárás megbízotti testülete lenne csupán? Hogy jajgatás és huzavona nélkül, a befektetési folyamatokat nem gátolva hajtsunk fejet a hóhérjaink pallosa előtt?

Amint az eddigi kommunikációból kiderült, a legnagyobb érték, hogy összeálltak, és mivel mindenkinek meg akarnak felelni (pl. az istenhívőknek és istentagadó ateistáknak, a magyarságukhoz ragaszkodóknak és a hagyományaikat elhagyóknak és megtagadóknak egyaránt), ezért aligha hihetjük, hogy létezik egy határozott és előre mutató irányvonal, sem egy alkalmassági értékrend a vezető testületekbe. Csupán annyi, hogy borítsunk fátylat a múltra (amint a kedvenc szocreál nóta is mondta: a múltat végképp eltörölni). Marad a parttalan egyhelyben tocsogás és szemfényvesztő locsogás az időjárásról, búzatermésről, nemzetközi helyzetről, koronavírusról és az EU és NATO iránti feltétlen elkötelezettségről, a szlovák államhatalom iránti alázatos lojalitásról. Mindenről, csak a felvidéki magyarok tarthatatlan jogállásáról nem! Sem Trianon, sem Beneš, sem Esterházy, sem az állampolgársági, sem a nyelvtörvény nem kérdőjelezhető meg, mert ezek úgymond a háború természetes következményei voltak. De akkor a szlovákiai terület Magyarország részeként azonos elbírálást kellett volna kapjon. A második után pedig a háborút Németországgal együtt elkezdő Szlovák Állam a vesztesek oldalán kellett volna szerepeljen, ha már az egyébként Lengyelország elleni háborút ellenző Magyarország oda került!

A demokrácia, ha valóban arról beszélünk, akkor annak alapfeltétele az önrendelkezés joga, amelyre az elmúlt 100 évben ezen a területen egyetlen népnek sem adtak lehetőséget (még a szlovákoknak sem). De ezt sem hozhatják szóba azok előtt, bármilyen vagy akármilyen szlovák párttal is akarnának kormányba lépni, mert egyik sem akar önrendelkezést, és a többség tiltja is. De akkor miért is? Miért kell akkor azokkal kollaborálnunk? Hogy segítsünk meghosszabbítani a jogtiprás időszakát? Hiszen egyértelmű, hogy a Felvidéken az elmúlt évszázad során tervszerű, módszeres etnikai megfélemlítés és tisztogatás folyt és folyik…

Vagyis, ha már összeálltak, csak egyetlen kérdésem lenne a Szövetséghez:

VAN-E ELVSZERŰ NEMZETSTRATÉGIÁJUK ÉS ENNEK MEGFELELŐ CÉLSZERŰ TAKTIKÁJUK?

… mert jó lenne, ha lenne.

Ha pedig nincs, akkor veszett fejsze nyele az egész…

Mihályi Molnár László