Popély Gyula történész terjedelmes intrejút adott a Demokrata hetilapnak, melyben a magyarságunk nemzeti öntudatáról és a kitörési lehetőségekről is szólt.

“Tudva, hogy magyarságunk nemzeti öntudata megrendült, dőre ábránd volna a „mindent vissza!” jelszavát hirdetni. Nem mintha a benne foglalt vágy nem volna kívánatos, de most nem időszerű. Ehelyett a belső kohéziót kell minden eszközzel erősíteni, rendezni saját sorainkat. Vissza kell építeni a nemzeti öntudatot. A felelős magyar értelmiségnek ebben személyes példával is elöl kell járni, újra a két világháború közti felvidéki magyar elit útjára lépve. Gyávaságunkat nem lehet többé bölcsességnek álcázni. 1994 óta például törvény ad lehetőséget arra, hogy a szlovákul anyakönyvezett neveket visszamagyarosítsuk. A félmillió felvidéki magyarból nem egészen ezren kérvényezték. Ez is kórtünet. Be kell látnunk, hogy külső segítséget nem várhatunk, az Európai Unió bebizonyította, hogy súlytalan és hamis mindaz, amit az emberi jogokról Brüsszelben mondanak. Ha az Európai Unióban következmények nélkül ki lehet nyilvánítani a rasszista és jogfosztó Beneš-dekrétumok hatályosságát, akkor nincs tovább miben reménykedni. Ezért a mindenkori magyar kormányoknak kell fokozottan figyelemmel kísérni az elszakított országrészek magyar közösségeinek sorsát. Nem a jószomszédi viszony a cél, hanem a nemzet megmaradása. Mindent ennek kell alárendelni. Örvendetes és stratégiai fontosságú lépés volt a magyar állampolgárság kiterjesztése, de sokkal több erélyre, erőre lenne szükség. És hitre, mert anélkül nem lehet létezni. A példázat szerint mustármagnyi hittel hegyeket lehet mozdítani. Ezért különösen fontos, hogy akinek fölösen is akad hite, ossza meg másokkal, akiknek kevesebb van.” – mondta Popély Gyula

Az interjú teljes terjedelmében itt olvasható.