A somorjai református templom

Az talán mindenki számára elfogadható álláspont, hogy valamennyi törvénytisztelő állampolgár joggal várja el a közigazgatási szervektől – az ő egyéni és közösségi állampolgári jogait biztosító, egyben jogszabályokba foglalt – közigazgatási kötelességek betartását. Legalább annyira, amennyire természetesnek tartja, ugyanezen szervektől a törvényes állampolgári kötelességeinek a betartatását.

A magyar nyelvhasználati jogaink törvényes betartatása érdekében a Magyar Polgári Kör, a Somorja Hangja – Vox Samariae és a HVIM tagsága, a hozzájuk forduló lakosság kérésére először 2016. december 12-én villámpostán (e-mailben) fordult levelével a magyar nyelvhasználati jogok biztosítása érdekében, a jogszabályokban kötelezett 512 község önkormányzatához. Ezt kővetően 2016. december 20-án a ratifikált egyéb nemzetközi „kisebbségi“ jogok betartatására írt levelünkkel kiegészítve postai úton is megszólította az eredeti 512, plusz a rendeletben nem szereplő 4 helyi önkormányzatot.

Az eddigi tapasztalatok eredménye megdöbbentő.

Az elektronikus társadalmat hirdető (lásd http://zastupitelstvo.egov.sk/ ) kormány e célra létrehozott weboldalán szereplő önkormányzati elérhetőségek az érintett 512 községnél 49 esetben nem létezőnek bizonyultak. Az elektronikus küldeményünkre 512 községből 8 vette a fáradságot, hogy törvényes kötelességét betartva válaszoljon. Ezek közül 3 durván törvénysértő módon csak államnyelven válaszolt, ráadásul olyan törvénytelen határozatot mellékelt, melyben megtagadja a fellebbezési jogunkat is.

Az ajánlott leveleinkre válasznak szánt törvényes határidőben érkező küldemény összesen 16 levelet tesz ki. Ezekből még a mai nappal a postán vár ránk 5 darab ajánlott levél, melyekben még nem tudjuk, mit találunk. A maradék 11 levélből 2 egyszerű postai küldeményként és 2 kizárólag elektronikus úton érkezett. A 11 levélből 2 érkezett két nyelven (ebből egy korrekten magyarul és külön államnyelven, a másik pedig zavaros kétnyelvűséggel) 3 kizárólag államnyelven. Ugyanakkor egyetlen önkormányzat sem adott választ mindkét levelünkre.

A leglesújtóbbnak mégis azt tartjuk, hogy a válaszadási kötelességét sem teljesítő 500 önkormányzat, illetve a válaszadók egy része úgy kezeli beadványainkat, mintha gyengeelméjűek lennénk.

Biztosíthatunk mindenkit; magyarok vagyunk, öntudatos állampolgárok, (sőt az államnyelvet is tökéletesen bírjuk, ha kell,) és cseppet sem vagyunk félkegyelműek!

Mégis a levelek elolvasása után „ártatlan” kérdések merülnek fel.

Vajon hogyan reagálna az a közigazgatási szerv, amelynek visszaírna az állampolgár, hogy bocsánat, tudom, hogy ez a törvény, de szomszédnak nagyobb a jövedelme, ezért ne kérje tőlem az én befizetnivalómat?! Mi történne, ha a „mezei polgár” azzal hárítaná el a kiszabott adót, vagy illetéket, hogy neki erre nincs pénze, mert fontosabbnak tartja a gyermeke iskoláztatását, vagy idős szülei támogatását, esetleg a sportkocsija rendben tartását, avagy azzal érvelne, hogy az adott közszolgáltatást pl. szemételszállítást az ő számára ingyen biztosítsák, mert neki nem áll módjában egyik felajánlott szemételszállító vállalat díját sem kifizetni?

Apropó, vajon milyen fogadtatása lenne, ha az összes felvidéki magyar háztartás megtagadná a befizetéseket az „RTVS” számlájára, és ezt az illetéket egy külön számlára utalná mindaddig, amíg nem óhajtják megadni a nekünk törvényesen kijáró műsoridőt?

Azt is furcsának találjuk, hogy eddig egyetlen önkormányzat sem a megoldást kereste a felvetett törvénytelenségek orvoslására (például pályázatokkal akár kreatív munkahelyteremtésre is, vagy a megoldások törvényes kikényszerítését az erre kötelezett állami szervektől), hanem azonnal hárított.

Mit mondjunk? Az az érzésünk, hogy (eddig egyetlen kivétellel) vagy végig sem olvasták a leveleinket, vagy súlyos szövegértelmezési zavarokkal, esetleg jogtudat hiánnyal küzdenek az illetékesek. De semmi pánik és letargia! Már folynak az egyeztetések a jogvédőinkkel, akikkel megoldási javaslatainkat is egyeztetjük.

Az következő lépéseink megtételéig, pedig csak egyetlen üzenetünk van: „Elkedvetlenítetten is kedves illetékesek, mi magyarok vagyunk, nem idióták,!”

Polgár Hajnalka

(A szerző a Magyar Polgári Kör alenöke)

Előzmény:

Több száz levél a nyilvánosság magyar nyelvű tájékoztatása érdekében