2017. november 4-én megyei választásokat tartanak Szlovákiában. A Magyar Közösség Pártja jelöltjei öt megyében indulnak, az alábbiakban bemutatjuk őket.

A képen Menyhárt József MKP-elnök két önállóan induló megyei elnökjelöltünkkel, Berényi Józseffel és Farkas Ivánnal

Az MKP két megyében (Nagyszombat megye és Nyitra megye) indít önállóan megyei elnökjelöltet, két megyében (Pozsony megye és Kassa megye) koalíciós jelöltet támogat a megyefőnöki tisztségre. Összesen 89 megyei önkormányzati képviselőjelöltünk van, Pozsony megyében 6, Nagyszombat megyében 15, Nyitra megyében 29, Besztercebánya megyében 15, Kassa megyében 24. (A képek kattintással nagyíthatók)

POZSONY MEGYE

Pozsony megyében a széles jobboldali koalíció részese az MKP. A megyei elnöki tisztségre a 2-es számmal  induló Juraj Droba (SaS) a koalíciós jelölt.

Az MKP jelöltjei a koalícióban:

Pozsony város:

3-as választókerület, Vereknye
6. Schwartz Zsuzsanna, 51 éves, mérnök, megyei képviselő
   4-es választókerület, Pozsonypüspöki
7. Matuszny Katalin, 36 éves, önkormányzati képviselő

Szenci járás

21-es választókerület, Szenc város
6. Németh Gabriella, 60 éves, megyei alelnök, az MKP szociális, családpolitikai és egészségügyi alelnöke
  22-es választókerület
4. Gujber László, mérnök, 59 éves, Nagysúr polgármestere, megyei képviselő
   24-es választókerület
5. Kenderessy Gábor, 49 éves, mérnök
   24-es választókerület
7. Pomichal István, PhD., 52 éves, Fél polgármestere, megyei képviselő

 

NAGYSZOMBAT MEGYE

Az MKP megyei elnökjelöltje: 1. Berényi József

Dunaszerdahelyi járás:

1. Bc. Bacsó László politológus, Nyárasd község polgármestere, megyei képviselő, a közlekedésügyi bizottság elnöke. 43 éves, nős egy kislány édesapja. Hobbija a történelemkutatás és a turisztika.
 8. PhDr. Fenes Iván, 24 éve Bős polgármestere, megyei képviselő, a költségvetési és a szociális bizottság tagja. 50 éves, nős, két fiúgyermek édesapja. Szabadidejében borászkodik.
11. JUDr. Hájos Zoltán, Dunaszerdahely polgármestere, ügyvéd. 50 éves, nős, két gyermek édesapja. Az MKP Nagyszombat megyei frakcióvezetője. A Fevidéki vágta főszervezője, a lovassportok kedvelője.
12. Mgr. Hervay Rozália, közgazdász. 45 éves, két gyermek édesanyja. Családjával Nagyszarván él. Közgazdasági végzettségének köszönhetően vállalkozói tanácsadással foglalkozik.
22. PaedDr. Menyhárt József PhD., az MKP elnöke, megyei képviselő, a nyitrai egyetem tanára, 41 éves, nős, két leánygyermek édesapja, családjával Nyékvárkonyban él.
25. Orosz Csaba, Somorja alpolgármestere. 46 éves, nős, két felnőtt fiúgyermek édesapja. Életét a sportnak szentelte, olimpikonkét az atlantai nyári olimpián a döntőig jutott.
26. Ing. Polák László gépészmérnök, Ekecs község polgármestere. 47 éves, nős, két fiúgyermek édesapja. Településén évek óta működik megyei szociális intézmény. Zenél és kántorként is működik.
33. PaedDr. Soóky Marián, tanár, iskolaigazgató, Harminckilenc éves, nős, két kislány édesapja, családjával együtt Nagymegyeren él. Hobbija a családdal eltöltött szabadidő.

Galántai járás:

1.  Agócs Gergely, üzletkötő, megyei képviselő. 31 éves, nőtlen, Királyrévben él. Szabadidejében sportol, gitározik. Szívesen fedezi fel személyesen a világot utazásai során.
3. Mgr. Berényi József, megyei alelnök. 50 éves, nős, 2 fiúgyermek édesapja, családjával Alsószeliben él. Kevés szabadidejében szívesen sportol, hallgat zenét.
4Biró László, pedagógus, megyei képviselő, a galántai önkormányzat tagja. 48 éves, nős két gyermek édesapja. Kedveli a sportot és a könyveket.
8. Forró Krisztián, vállalkozó, a Megbecsültek Társaságának elnöke, megyei képviselő. 41 éves, nős három fiúgyermek édesapja, Nagymácsédon él.
 16. JUDr. Klabuzai Andrea, PhD., jogász, a Dunaszerdahelyi Városi Hivatal Polgármesteri Kabinetjének vezetője, 45 éves, egy gyermek édesanyja, Hidaskürtön él.
27. Pék László, pedagógus, oktatási kérdésekkel és a tehetséggondozással foglalkozó szakember, megyei képviselő. 66 éves, nős, egy gyermeke van, Taksonyon él. A helyi és regionális értékek kutatója.
40. Zupko Tamás, menedzser. 38 éves, nős, Pozsonyvezekényen él. A helyi és regionális közélet aktív szereplője, szabadidejében kertészkedik.

 

NYITRA MEGYE

Az MKP megyei elnökjelöltje: 2. Farkas Iván

Komáromi járás:

3. Becse Norbert, iskolaigazgató, megyei képviselő. 45 éves, nős, Naszvadon él. Pedagógusként szívén viseli az oktatási intézmények sorsát, a megyén a komáromi régiót kívánja erősíteni.
7. Földes Csaba, közgazdász, Csicsó polgármestere, megyei képviselő. 57 éves, nős, egy gyermek édesapja. Célja tovább erősíteni a megyei érdekképviseletet.
10. Gyarmati Tihamér, megyei képviselő. 52 éves, nős, három gyermek édesapja, Komáromszentpéteren él. Képviselőként szerzett tapasztalatait a régió érdekében kamatoztatja.
11. Horváth Árpád, építésztechnikus, Gúta polgármestere, megyei képviselő. 54 éves, nős, két gyermek édesapja. A falvak és városok hatékony együttműködésének szorgalmazója.
14. Knirs Imre, Komárom város alpolgármestere. 56 éves, nős, 2 gyermek édesapja. A megyei parlamentben Komárom valódi regionális központtá alakításáért kíván tenni.
20. Orosz Örs, rendezvényszervező. 32 éves, Dunamocson él. A megye feladatai közt szerepel a kulturális és egyéb közösségi programok szervezése is. A megyén belüli kétnyelvűség továbbra is szívügye.
32. Varga Péter, kertészmérnök, iskolaigazgató, az MKP mezőgazdasági alelnöke. 51 éves, Karván él. Célja hozzájárulni a Nyitra megyei magyar lakta járások erős érdekképviseletéhez.
34. Viola Miklós, orvos. 47 éves, feleségével és négy gyermekével Gútán él. Orvosként elsősorban a megye egészségügyi és szociális felatai terén kamatoztatná tudását.

Nyitrai járás:

5. Balkó Róbert, Kolon község polgármestere. 46 éves, nős. Szabadidejében kerékpározik, és borászkodik. Célja a regionalizmus elvének megjelenítése a megyei döntéshozatalban.

Lévai járás:

3. Mgr. Bögi Pathó Melinda, Zalaba polgármestere. 45 éves, férjezett, három gyermek édesanyja. Célja, hogy az itt élők sajátjuknak érezzék és itthon legyenek szülőföldünkön.
 4. Ing. Csenger Tibor, vállalkozó, megyei képviselő. 52 éves, nős, két gyermeke van, Zselízen él. Célja egy olyan régió, ahová a fiatalok visszatérnek, és büszkék lehetnek szülőföldjükre.
11. Cseri Zita, mentálhigiénés segítő, Nagyölved polgármestere, megyei képviselő. 50 éves. Célja, hogy az általa képviselt régió megszűnjön mostohagyereknek lenni a megyén belül. A listán függetlenként indul.
24. Kiss Beáta, iskolaigazgató, az MKP oktatási és kulturális alelnöke. 48 éves, férjezett, 2 gyermeke van. Vallja: a megyén fontos, hogy a képviselők megvédjék a magyar iskolák érdekeit.
25. Ing. Köpöncei Péter, a nyitrai adóhivatal tanácsadója. 38 éves, nőtlen, Paláston él. A megye pénzügyi bizottságában szerzett tapasztalatait hasznosítva a régió lakosaiért szeretne dolgozni.
32. Pálffy Dezső, iskolaigazgató. 46 éves, nős, három gyermeke van, Ipolyságon él. Meggyőződése, hogy akkor válik életképes modellé a megyerendszer, ha minden régió képviselteti magát.
 45. Zachar Pál, informatikai mérnök, egy nemzetközi cég európai csapatának vezetője. 31 éves, nős, két gyermeke van, I polyságon él. A régiónak nincs képviselete Nyitra megyében, ezen szeretne változtatni. A listán függetlenként indul.

Érsekújvári járás – Párkányi választókörzet:

1. Bolya Szabolcs, Köbölkút alpolgármestere, az MKP érsekújvári járási elnöke és titkára. 35 éves, nős, egy lánygyermek édesapja. Célja a megye déli járásainak felzárkóztatása.
4. Farkas Iván, közgazdász mérnök, Muzsla polgármestere, megyei képviselő. 51 éves, nős. Az arányos forráselosztás híve, vallja: ami megilleti északot, az illesse meg délt is!
8. Szigeti László, pedagógus, megyei képviselő. 60 éves, nős, két gyermeke van, Párkányban él. Célja az anyanyelvi oktatás megtartása és fejlesztése, valamint a közúthálózat felújítása.

Érsekújvári járás és választókörzet:

3. Bób János, gépészmérnök, Szímő polgármestere. 60 éves, nős, egy gyermek édesapja. Megyei képviselőként a térség átfogó fejlesztéséért, a fejlődőképes községekért dolgozna.
7. Czuczor Mária, Andód polgármestere. 63 éves, férjezett, két gyermeke van. Képviselni szeretné Andód és a régió lakosainak érdekeit, kihasználni az adott lehetőségeket.
8. Dobai Tibor, a Komáromi Jókai Színház gazdasági igazgatója. 38 éves, nős, egy gyermek édesapja, Kamocsán él. A megyén az érsekújvári régió magyar intézményeit képviselné.
23. JUDr. Nagy Dávid, ügyvéd, Érsekújvár alpolgármestere. 30 éves, nős, egy gyermeke van. Vallja: régiónknak minden adottsága megvan a gazdasági fejlődéshez, ehhez a régióért élő képviselők kellenek.

Vágsellyei járás:

3. Baranyay Zsolt, jogász, megyei képviselő. 39 éves, nős, két gyermek édesapja, Zsigárdon él. Célja az életszínvonal emelése és a Vágsellyei járásban a magyarságtudat erősítése.
4. Baros Róbert, közgazdász. 41 éves, nős, két fiúgyermek édesapja. Családjával Deákiban él. Régiófejlesztési tapasztalataival tenni kíván községe és szülőföldje jövőjéért.
10. Jancsó István, Negyed község polgármestere, megyei képviselő. Házas, három gyermeke van. Képviselőként a támogatások arányos elosztását szorgalmazza a kerületekben.
13. Kőrösi Ildikó, ügyvéd, 32 éves, hajadon, Pereden él. Képviselőként elsősorban a megyei fenntartású szociális intézmények szolgáltatásainak javítására szeretne összpontosítani.

BESZTERCEBÁNYA MEGYE

Nagykürtösi járás:

2. Balík László, orvos. 61 éves, nős, egy gyermeke van, Nagykürtösön él. A megyén az egészségügyi ellátás színvonalának javításáért és a szociális szolgáltatások korszerűsítéséért szeretne dolgozni.
12. Jámbor László, vállalkozó, megyei képviselő. 65 éves, nős, két gyermeke van, Apátújfalun él. Sokrétű önkormányzati tapasztalatait szeretné tovább kamatoztatni a magyar közösség javára.
14.  Korcsok Anikó, logisztikai asszisztens. 43 éves, férjével és gyermekével Ipolykeszin él. Fontosnak tartja a határon átnyúló együttműködés bővítését, ezáltal új munkahelyek létesítését a járásban.

Losonci járás:

7. Csúsz Péter, tanár, a losonci Kármán József Alapiskola és Óvoda igazgatója. 51 éves, nős, négy gyermek édesapja, Losoncon él. Célja elsősorban az oktatás színvonalának növelése a régióban.
14. György Péter, építészmérnök, Ragyolc község polgármestere. 55 éves, nős egy gyermeke van. Célja a megyei támogatások és fejlesztések számának növelése a déli járásokban.
21. Kerekes László , mérnök, tanár, Fülek város alpolgármestere, 40 éves, Füleken él. Célja a magyar középiskolák megtartása és a megyei beruházások kihasználása a magyarlakta járásokban.
28. Marcinkó Zoltán, tanár, faiskola vezetője. 33 éves, nős, két gyermeke van, Bénán él. Célja megteremteni a Losonci járás magyaroklakta régiója számára a gazdasági fejlődés feltételeit.
 40. Szvorák Zsuzsanna, a Füleki Gimnázium tanára. 54 éves, férjezett, három gyermeke van, Füleken él. Aktív közösségi emberként a megyén az oktatáspolitika és kultúra területén szeretne dolgozni.

Nagyrőcei járás:

6. Deák János, mezőgazdász. 37 éves, egy gyermek édesapja, Tornalján él. Megyei képviselőként a környék mezőgazdasági lehetőségeinek kihasználása és a régió gazdasági megerősítése a célja.
10. Hunyák Zsuzsa, hivatalnok. 52 éves, férjezett, két gyermeke van, Tornalján él. Képviselőként, akárcsak munkahelyén, a szociálisan hátrányos helyzetű emberek életkörülményei javításáért dolgozna.
18. Szögedi Anna, Tornalja polgármestere. 67 éves, férjezett. Célja a hátrányos helyzetű járások felzárkóztatása a Besztercebánya megyében, a megyei és a helyi önkormányzat eredményes együttműködése.

Rimaszombati járás:

4. Auxt Ferenc, vállalkozó, megyei képviselő. 65 éves, nős, 3 gyermeke van, Rimaszombatban él. Továbbra is szeretne részt venni a régió oktatási, kulturális és infrastrukturális fejlesztésében.
12. Ing. Cziprusz Zoltán, építészmérnök. 28 éves, nőtlen, Rimaszombatban él. Újra sikeres régióvá változtatná Gömört. Ehhez fontos lépcső a megye, mert a mindennapi életet befolyásoló jogkörei vannak.
19. MUDr. Juhász Péter, sebész–főorvos, megyei képviselő. 45 éves, nős, 4 gyermeke van, Rimaszombatban él. Célja a régióban élők helyzetének javítása elsősorban az egészségügy területén.
39.  Ing. Rigó László, Rimaszombat alpolgármestere, megyei képviselő. 60 éves, nős, két gyermek édesapja. Célja elősegíteni a Rimaszombati járás szociális, gazdasági, kulturális és oktatási fejlődését.

KASSA MEGYE

Koalíciós megyei elnökjelölt: 8. Richard Raši 

Rozsnyói járás:

7. Beke Beáta, az SzKC munkatársa, a Felvidek.ma tudósítója. 37 éves, egy gyermek édesanyja, Lekenyén él. „Érzékelem a mindennapi problémákat, szükségleteket, de az erősségeket és lehetőségeket is.”
34. Porubán Ferenc, építészmérnök. 50 éves, nős, Tornagörgőn él. Megyei képviselőként a régió felzárkózását igyekszik majd elősegíteni.
39. Várady Zoltán, vállalkozó. 51 éves, nős, három gyermek édesapja, Rozsnyón él. Megyei képviselőként eddig végzett közösségi tevékenységét szeretné hatékonyabbá tenni.

Kassa-környéki járás:

22. Mgr. Gergely Papp Adrianna, Debrőd polgármestere. 45 éves, férjezett, két gyermek édesanyja. Célja, hogy az itt élőknek is megadasson ugyanaz az életszínvonal, mint a nyugati és északi megyékben.
32. Ing. Iván Tamás, vállalkozó. 26 éves, nőtlen, Szepsiben él. Vallja: a megye hatásköre lehetőséget kínál régiónk fejlesztésére. Ehhez olyan képviselőkre van szükség, akik Kassa – vidékéért dolgoznak.
34. JUDr. Képes Alexander, jogász. 32 éves, Buzitán él. A Kassa – környéki járás érdekeit szeretné védeni és képviselni. Célja a régió fejlesztése, az egészséges életfeltételek megteremtése.
35. Ing. Király Antal, a Víz és élet szervezet igazgatója. 55 éves, nős, 2 gyermeke van, Szepsiben él. Célja a régió útjainak fokozatos felújítása, a buszjáratok és a biztonságos közlekedés biztosítása.
40. Ing. Köteles László, biztonsági mérnök, városi képviselő, a Csemadok országos alelnöke. 60 éves, nős egy gyermeke van, Szepsiben él. Célja, hogy a megye perspektívát teremtsen a fiatalok számára.
55. Simkó Csaba, Szádudvarnok-Méhész polgármestere. 48 éves, nős, két gyermek édesapja. Célja javítani a megyében élők életkörülményeit, az utak minőségét és megismertetni az embereket a megyével.
61. Mgr. Szalay Gábor, jogász, ügyvédi asszisztens. 24 éves, nőtlen, Makracon él. A Kassa-környéki járás legfiatalabb jelöltjeként szeretné ösztönözni a fiatalokat arra, hogy foglalkozzanak a közélettel.
65. Ing. Zachariaš István, megyei alelnök. 64 éves, nős, három gyermeke van, Szepsiben él. Célja a megye gazdaságának fejlesztése, az itt élő magyarság hatékony képviselete.

Kassa város:

KASSA-1
16. Ing. Filipko József, községi főellenőr. 51 éves, nős, három leánygyermek édesapja, Kassa – Északvárosban él. „Fontos, hogy az itt élő magyaroknak is legyen képviselete, ne mások döntsenek rólunk.”
KASSA-1
20. Ing. Hanesz Zoltán, informatikai tanácsadó. 49 éves, nős, egy leány és egy fiúgyermek édesapja, Kassa – Óvárosban él. Célja a Kassa megyében élő magyarok gazdasági és kulturális színvonalának emelése.
KASSA-2
7. Dúl Ildikó, menedzser. 57 éves, férjezett, két gyermek édesanyja, Kassa-Peres részben él. Célja egy emberközeli szociális program megvalósítása és elérhető egészségügyi rendszer biztosítása.
KASSA-2
29. Ing. Palkó Ferenc, technológus. 55 éves, két gyermek édesapja, Kassa – KVP részben él. A megyei közgyűlésben segítené a szlovák-magyar határon átnyúló kapcsolatok felhasználását.
KASSA-2
44. Ing. Weiszer Adrián, erdőmérnök. 42 éves, nős, három fiúgyermek édesapja, Kassa – Nyugatváros részben él. Célja a keleti régió felzárkóztatása az elvándorlás csökkentése.
 KASSA-4
11. Mgr. Fábián Éva, politológus. 39 éves, férjezett, egy gyermek édesanyja, Kassa – Délváros részben él. Célja különféle inkubátorprogramok segítségével javítani az egészségügyi és szociális ellátást.

Nagymihályi járás:

69. Varga Tibor, az MKP járási szervezőtitkára, újságíró, kultúrmenedzser. 31 éves, nőtlen, Kaposkelecsényen él. „Hogy Ung-vidéknek legyen szava, ott kell lenni a megyei döntéshozatalban.”

Tőketerebesi járás:

3. Bálint Csilla, vegyészmérnök, Kistárkány polgármestere. 48 éves, férjezett, két gyermek édesanyja. Függetlenként az MKP színeiben indul. A megyén egészségügyi és szociális ügyekkel szeretne foglalkozni.
12. Furik Csaba, Kisgéres polgármestere. 46 éves, nős, három gyermeke van. Vallja, hogy a közösségnek sokkal nagyobb ereje van mint az egyéneknek. A Bodrogköz gondjait csakis a bodrogköziek oldhatják meg.
24. Mgr. Ilko Zoltán, projektkoordinátor. 30 éves, nőtlen, Leleszen él. A határon átnyúló együttműködésben kíván szerepet vállalni, erős képviseletet biztosítani közösségünknek.
33. Kopasz József, Nagytárkány polgármestere, megyei képviselő. 60 éves, nős, két gyermek édesapja. A Csemadok országos alelnökeként továbbra is a megyei önkormányzat kulturális bizottságában dolgozna.
56. Ing. Sáradi Tibor, pedagógus. 53 éves, nős, 2 gyermeke van. Kistákányban él. A régió iskoláiért, kultúrájáért szeretne dolgozni, hogy mindenki a magáénak érezze a Bodrogközt.
65. Mgr. Takács István, speciális pedagógus. 30 éves, nőtlen, Királyhelmecen él. Tanárként különböző táborokat és szabadidős programokat szervez – a megyén is hasonló téren tevékenykedne.