Az iskolák után most a Vág és Garam közi régió településeinek elöljáróit keresik meg elektronikus úton a játék készítői. Elmondásuk szerint erre nem csupán azért van szükség, hogy minél több régióbeli településre eljusson a hír, hanem azért is, mert bíznak benne, hogy a polgármesterek ismerik azokat a helyi embereket, akik közreműködésével további történetekkel gazdagíthatnák a Felvidéki Históriákat. A három feldolgozott terület (Csallóköz, Mátyusföld, Vág és Garam köze) közül ez az utóbbi bizonyult a felgyűjtött, írásban rögzített mondák, mesék terén a leghiányosabbnak.

A készítők bíznak benne, hogy az egyes településeken akad majd egy-egy lelkes lokálpatrióta, akivel együtt tudnak majd működni, és remélik, hogy a téli hónapok alatt sem áll meg a játék hírének terjedése.

Felvidéki Históriák játék: www.historiak.sk
Facebook-oldal: www.facebook.com/felvideki.historiak

Néhány a Vág és Garam köze települései közül, ahova már eljutott a hír