Új kötettel jelentkezett a Felföldi Dalia Iskola. A tradicionális magyar harcművészet alapítója, Kopecsni Gábor ezúttal három, a népi harci testkultúra körébe sorolható tanulmányát fűzte azonos címmel kötetté.

A szerző az Előszóban elmondja, bár az adatközlő egyre kevesebb, de neki még az utolsó pillanatban sikerült eljutni olyan emberekhez, akik igazi értékeket tudtak átadni. “Az eddigi területi kutatásaim legértékesebb tudásanyagát a gömöri pásztoroktól sikerült gyűjteni, akik több generációs, de egyben egyéni virtusos elemeket osztottak meg. Kezükben a bot, az ostor, fokos és még a bicska is, a munkaeszköz mellett fegyverré vált, ha úgy adódott a helyzet. A legelső pályaművem összefoglaló módon mutatja be a gömöri pásztoroktól gyűjtött anyagot” – írja a szerző.

Az első fejezetben a birkózást, a karikás ostor használatát, a pásztorbotot, a fokost, a baltát és a bicskát mutatja be, elemezve a gömöri pásztorok életében elfoglalt helyüket.

A második, nem különben izgalmas fejezet A magyar népi birkózás. A birkózásról már az ókorból vannak feljegyzések, napjainkban is olimpiai sportág, így a nagyközönség elsősorban a csarnokban, szőnyegen űzött változatát ismeri. A birkózásnak azonban van egy, napjainkban kevésbé ismert, népi ága, mely ma már leginkább a gyermekjátékokban él tovább. Az adatközlők azonban több formáját is ismerték ennek a tevékenységnek. Abban az adatközlők többsége megegyezett, hogy ezeket a küzdelmeket nem jellemezte olyan kifinomult szabályrendszer, mint a sportban. A birkózásnak voltak eszközös fajtái is, mint például a botbirkózás, vagy a fokosbirkózás.

A harmadik, legterjedelmesebb fejezet a karikásostort mutatja be. A karikásostor egy ősi eszköz, amely bár a pásztorkodáshoz köthető, a munkaeszközön kívül használták mint fegyver, mint játék, mint vadászatra alkalmas eszközt, de jelen volt az egyes ünnepek alkalmával is. A szerző a gyermeki játékoktól egészen a karikásostor mesteri használatáig mutatja be saját, nagyrészt felvidéki gyűjtéséből fakadó tapasztalatait, így rajzolva fel teljes képet erről a fontos munka- és harci eszközről, melyet érdemes megbecsülnünk.
A könyvet rendkívül gazdag képanyag illusztrálja. (dalia)